<Nastavení papíru>

Určete nastavení pro použitý papír.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.

<Nastavení papíru>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení papíru>
Pro každý zdroj papíru můžete uložit velikost a typ papíru. S pomocí tohoto nastavení dosáhnete náležité kvality tisku. Zadání velikosti a typu papíru v zásuvce na papír
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení papíru>
Zdroj papíru
<Nast>:
<Tenký (60 g/m2)>, <Běžný 1 (61-75 g/m2)>, <Běžný 2 (76-90 g/m2)>, <Běžný 3 (91-105 g/m2)>, <Silný 1 (106-120 g/m2)>, <Silný 2 (121-128 g/m2)>, <Silný 3 (129-163 g/m2)>, <Silný 4 (164-200 g/m2)>, <Silný 5 (201-216 g/m2)>, <Barevný (64-75 g/m2)>, <Recyklovaný 1 (61-75 g/m2)>, <Recyklovaný 2 (76-90 g/m2)>, <Štítky>, <Klížený 1 (60-74 g/m2)>, <Klížený 2 (75-105 g/m2)>, <Hlavičkový 3>
<Vlastní velikost>
<Nerozpoznaná stand. velikost>:
<Velik. A/B/K>
<A5>, <A6>, <16K>
<Velikost v palcích>
<STMT>, <EXEC>
Ano
Ano
Ano*1
Ne
B*2
Settings/Registration Basic Information
*1 <Vlastní velikost> nelze nastavit z Remote UI (Vzdálené UR).
*2 <Vlastní velikost> nelze importovat pomocí funkce Importovat vše.
Pokud jste změnili velikost nebo typ papíru vkládaného do příslušného zdroje, nezapomeňte provést také změnu nastavení.

<Skupina vel. papíru pro auto rozpoznání v zásuvce>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení papíru>
Můžete nastavit skupinu velikosti papíru pro každý zdroj papíru, aby stroj mohl zjistit velikost uloženého papíru automaticky.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Skupina vel. papíru pro auto rozpoznání v zásuvce>
<Zásuvka na papír>: <Všechny vel.>, <Velikost A/B>, <Vel. v palcích>, <Velikost A/K>
Ano
Ano
Ne
Ne
B
Settings/Registration Basic Information
Nezapomeňte nastavit vodítka papíru tak, aby odpovídala velikosti papíru. Nesprávné nastavení papíru může způsobit jeho zachycení.

<Výběr papíru A5/STMT>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení papíru>
Je-li do zásuvky uložen papír formátu A5 nebo STMT, můžete stroj nastavit tak, aby pro jednotlivé operace používal příslušnou velikost papíru.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Výběr papíru A5/STMT>
<A5>, <STMT>
Ano
Ano
Ne
Ne
B
Settings/Registration Basic Information
Toto nastavení se aktivuje, když je zvoleno <Všechny vel.> v <Skupina vel. papíru pro auto rozpoznání v zásuvce>.

<Nastavení správy typu papíru>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení papíru>
K výchozím typům papíru uloženým ve stroji můžete do paměti stroje uložit/upravit různé vlastní typy papíru (uživatelské typy papíru). Nastavení správy typu papíru
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení správy typu papíru>
<Detaily/Editovat>
<Název>, <Kategorie>, <Plošná hmotnost>, <Povrch>, <Typ>, <Barevný>, <Použít jako vzorový papír>
<Duplikovat>, <Smazat>
Ano
Ne
Ano
Ne
C*1
Paper Type Management Settings
*1 <Použít jako vzorový papír> je kategorizováno jako „A“.

<Uložit oblíbený papír (Víceúčelová přihrádka)>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení papíru>
Nastavení papíru můžete snadno zadat uložením papíru, který je často používáno ve víceúčelové přihrádce, do tlačítka. „Oblíbený papír“ lze snadno vyvolat z obrazovky zobrazené při uložení papíru do stroje. Uložení často používané velikosti a typu papíru pro víceúčelovou přihrádku
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Uložit oblíbený papír (Víceúčelová přihrádka)>
<P1> až <P30>:
<Uložit/Edit.>, <Přejmenovat>, <Smazat>
Ano
Ano
Ne
Ne
B
Settings/Registration Basic Information

<Výchozí víceúčelové přihrádky>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení papíru>
Tuto metodu můžete nastavit pro výběr papíru pro použití v několikaúčelovém zásobníku. Pokud v několikaúčelovém zásobníku vždy používáte stejnou velikost / stejný typ papíru, je užitečné provést registraci papíru v <Použít přednastavené>. Fixace velikosti papíru a typ papíru k použití ve víceúčelové přihrádce
Pokud používáte různé typy papíru v několikaúčelovém zásobníku, zvolte <Vždy zadat>. Pokud často používáte různé typy papíru, můžete eliminovat postup volby typu papíru pomocí předchozí registrace typů papíru. Uložení často používané velikosti a typu papíru pro víceúčelovou přihrádku
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Výchozí víceúčelové přihrádky>
<Použít přednastavené> (<Uložit>)
<Vždy zadat> (<Standardní>, <Oblíbený papír>)
Ano
Ano
Ne
Ne
B
Settings/Registration Basic Information
Pokud jsou splněny následující podmínky, můžete stisknout <Dočasně změnit pap. v MP přihr.> na obrazovce pro výběr papíru na funkci <Kopie> a <Přístup k uloženým souborům> pro změnu typu/velikosti papíru, který má být podáván z víceúčelové přihrádky:
Je-li papír uložený do víceúčelové přihrádky
Pokud je toto nastavení nastaveno na <Použít přednastavené>

<Uložit vlastní velikost>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení papíru>
Můžete si uložit často používané volné velikosti papíru. Zde uložené velikosti papíru se zobrazí na obrazovce výběru velikosti papíru pro zásuvku na papír a víceúčelovou přihrádku. Uložení volné velikosti papíru (Vlastní velikosti papíru) do paměti stroje
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Uložit vlastní velikost>
<S1> až <S5>:
<Uložit/Edit.>, <Přejmenovat>, <Smazat>
Ano
Ano
Ne
Ano
B
Settings/Registration Basic Information
9EFY-0J0