Pokud stroj nepracuje

Pokud při používání stroje dojde k problému, tak než se obrátíte na prodejce nebo servisního zástupce, projděte si následující informace.

Co zkontrolovat jako první

Je na displeji dotekového panelu zobrazena zpráva?

Když při používání stroje dojde k chybě nebo problému, na displeji dotekového panelu se zobrazí zpráva.
Je zobrazena zpráva nebo číslo začínající symbolem „#“ (kód chyby)

Zhasl síťového indikátor hlavního napájení?

Jestliže se indikátor hlavního napájení nerozsvítí, i když je zapnuté napájení, zkontrolujte zástrčku.

Je stroj v režimu spánku?

Když je stroj v režimu spánku, displej dotekového panelu se vypne. Zrušte režim spánku klepnutím na displej dotykového panelu.
Na strojích s kolmým ovládacím panelem se v režimu spánku rozsvítí (Úspora energie). Stisknutím tlačítka (Úspora energie) zrušíte režim spánku.

Je zařízení správně připojeno k počítači?

Zkontrolujte síťové připojení mezi strojem a počítačem.
Nastavení síťového prostředí

Pokud stroj nereaguje na ovládání z počítače

Restartujte stroj.

Pokud stroj nereaguje, i když je zapnuté napájení, vypněte napájení (Vypnutí stroje). Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně zapojen a po uplynutí alespoň 10 sekund od zhasnutí kontrolky napájení zařízení opět zapněte (Zapnutí stroje).

Zkontrolujte, zda je ovladač správně nainstalován.

Informace týkající se instalace ovladače najdete v části Instalace ovladačů.

Zkontrolujte, zda je správná IP adresa stroje.

Zkontrolujte nastavení IP adresy, a pokud nejsou správná, změňte je. Informace týkající se nastavení najdete v části Nastavení s pomocí průvodce nastavením.

Když je zobrazena ověřovací (přihlašovací) obrazovka

Přihlaste se jako registrovaný uživatel.

Když je zobrazena ověřovací (přihlašovací) obrazovka, je nutné se před dalším použitím stroje přihlásit jako registrovaný uživatel.
Přihlášení do systému stroje
9EFY-0S5