Přihlášení do systému stroje

Když se zobrazí přihlašovací obrazovka, registrovaní oprávnění uživatelé se musí přihlásit do systému stroje, aby mohli na stroji provádět operace. Každý uživatel musí při přihlašování zadat vlastní uživatelské jméno a heslo. Je to nutné kvůli zabezpečení stroje. Uživatelé také získají možnost přizpůsobit si zobrazení a nastavení podle vlastních potřeb, aby mohli stroj pohodlněji používat. Položky zobrazené na přihlašovací obrazovce se liší podle nastavení správy uživatelů. Proveďte přihlášení podle zobrazených položek.
Funkce a nastavení, která lze přizpůsobit, najdete v seznamu Seznam položek, které je možno personalizovat.
Pokud nepoužíváte funkce přizpůsobení, nastavte <Umožnit použití osobního nastavení> (<Umožnit použití osobního nastavení>) na <Vyp>.
Je-li nastaveno <Čas autom. resetování>, stroj uživatele automaticky odhlásí, pokud nejsou po nastavenou dobu prováděny žádné operace. <Čas autom. resetování>
Před přihlášením se může zobrazit obrazovka Vizuální zprávy, podle toho, jaké je nastavení vizuálních zpráv. Chcete-li se přihlásit, nejdřív obrazovku Vizuální zprávy zavřete. Konfigurace funkce Vizuální zpráva

Když se zobrazí obrazovka pro zadání uživatelského jména a hesla

Uživatelské jméno zadejte pomocí klávesnice na obrazovce.
1
Stiskněte tlačítko <Uživatelské jméno>.
Pokud mezipaměť pro přihlašování uživatelů zůstává aktivní, můžete také vybrat jméno uživatele z rozevíracího seznamu historie přihlašování. Po výběru uživatelského jména stiskněte <Heslo> a přejděte ke korku 3.
2
Zadejte uživatelské jméno a stiskněte <Další>.
3
Zadejte heslo a stiskněte <OK>.
4
Vyberte místo určení pro přihlášení z rozevíracího seznamu <Místo určení pro přihlášení> a stiskněte <Přihlásit>.
Po úspěšném přihlášení lze funkce stroje používat.
Po použití se odhlaste.
Do systému stroje se můžete přihlásit pomocí kopírovací karty. Podrobné informace o kopírovací kartě naleznete v části Copy Card Reader.
Můžete nastavit, zda se hesla zadaná při přihlašování mají ukládat do mezipaměti. <Zakázat caching hesla pro ověření>
Pokud nastavíte možnost <Zobrazit tlačítko pro Změnit heslo v nabídce nastavení> na <Zap>, heslo bude možné změnit v nabídce v pravé horní části přihlašovací obrazovky. <Zobrazit tlačítko pro Změnit heslo v nabídce nastavení>
Můžete nastavit, zda se má uložit nebo vymazat mezipaměť pro přihlašování uživatelů. <Počet Caches pro přihlášené uživatele>
9EFY-04X