Je zobrazena zpráva nebo číslo začínající symbolem „#“ (kód chyby)

Je-li na obrazovce stroje nebo Remote UI (Vzdálené UR) zobrazena zpráva nebo je na obrazovce podrobností výpisu úloh nebo hlášení správy komunikace uvedeno číslo začínající symbolem „#“ (chybový kód), zkuste najít řešení podle následující části.
9EFY-0SH