Specifikationer for visning af tidslinje

Følgende to typer oplysninger vises i tidslinjen.
Få oplysninger om de ikoner og elementer, der vises på tidslinjen, under Elementer, der vises på tidslinjen.
En tidslinje kan vises for hver logonbruger. Hvis du ikke er logget på, kan der blive vist en delt tidslinje for brugere, der ikke anvender godkendelse. Det kan f.eks. være brugere og gæstebrugere, der ikke er godkendt. Skift indstillingerne for <Tillad ikke-godkendte brugere at anvende Tidslinje> og <Tillad hver indlogget bruger at anvende Tidslinje> efter behov. Tilpasning af <Hjem>-skærmen
Tidslinjen for brugere, der ikke anvender godkendelse, f.eks. brugere og gæstebrugere uden godkendelse, bevares, når <Hurtig start-indstillinger for hovedstrøm> er indstillet til <Til>, og der udføres en hurtigstart. Når der er slukket for strømmen med <Hurtig start-indstillinger for hovedstrøm> indstillet til <Fra>, eller det ikke var muligt at bruge godkendelse, slettes sådanne brugere og gæstebrugere uden godkendelse.
Tidslinjen kan ikke importeres/eksporteres. Import/eksport af indstillingsdataene

Indstillingshistorik

Tidslinjen er praktisk for brugere, der gentagne gange bruger de samme indstillinger og modtagere for en funktion, f.eks. "Kopi" og "Scan og send". Historikken for de indstillinger, der er brugt, føjes automatisk til tidslinjen, og kan anvendes til at genkalde de samme indstillinger.
Tidslinjen viser indstillingerne for de følgende funktioner.
Kopi
Fax
Scan og send
Scan og gem (undtagen ved lagring på hukommelsesmedie)
Se gemte filer (printing af Mailboks-dokumenter, printing af Avanceret område-filer, printing af Netværk-filer)
De seneste 10 elementer i historikken bevares som tidslinjen i kronologisk rækkefølge. Historikken over tidligere jobs slettes fra tidslinjen. Når det næstsidste job bruges igen, skiftes rækkefølgen af de to job, men antallet af jobs på tidslinjen ændres ikke. Hvis indstillingerne imidlertid ændres efter at være blevet kaldt frem, anses de for at være nye indstillinger.
Hvis du vil slette historik, der er blevet tilføjet automatisk, eller gemme indstillingerne for den pågældende historik på <Hjem>-skærmen, skal du trykke på og holde historikken nede. <Skærmbillede til bekræftelse ved genkald> og <Start genkaldet (handlingen starter, når knappen trykkes ned.)> kan imidlertid ikke indstilles, når der registreres en personlig-knap/delt-knap fra tidslinjen. Registrering af personlige knapper/delte knapper
Når <Begræns genafsendelse fra log> er indstillet til <Til>, bevares historikken for "Fax" og "Scan og send" ikke på tidslinjen.
Følgende passwords kan tilpasses til hver enkelt logonbruger.
Logonpasswords til destinationsfilservere for Scan og send
Logonpasswords til servere til rettighedsstyring for Scan og send
Logonpasswords til servere til rettighedsstyring for Scan og gem
Krypteringspasswords for Scan og gem (<Password kræves for at åbne dok.> og <Password kræves for at ændre adgang>)
Hvorvidt passwordet skal medtages i tidslinjen for den påloggede bruger, kan ændres i <Forbyd at skjule Godkendelsespassword>. Passwordet i <Password> til faxfunktionen bevares imidlertid på tidslinjen, uanset indstillingen af <Forbyd at skjule Godkendelsespassword>.
Passwordet gemmes ikke på tidslinjen for brugere eller gæstebrugere uden godkendelse, uanset indstillingen af <Forbyd at skjule Godkendelsespassword>. Hvis passwordet i <Password> til faxfunktionen imidlertid er indstillet, vises det ikke på tidslinjen.
Hvis <Administrér adressebogens adgangsnumre> er indstillet til <Til>, vises sendejobloggen ("Fax" og "Scan og send") for brugere og gæstebrugere uden godkendelse ikke på tidslinjen.
Indstillingshistorikken for den bruger, der er logget ind, kan deles med flere maskiner som tilpasningsdata ved at indstille synkronisering. Liste over elementer, der kan tilpasses
Med indstillingen Se gemte filer gemmes filerne på tidslinjen sammen med de indstillinger, de printes med. Du kan ikke vælge en anden fil og kun genbruge indstillingerne. De tilhørende indstillinger for tidslinjen kan ikke bruges, hvis en fil er blevet slettet eller flyttet.

Bemærkninger

Der vises meddelelser, når den bruger, der er logget på, har jobs, der ikke er printet. Printning kan udføres ved at vise skærmbilledet Print på den viste tidslinje.
Meddelelser vises ikke i tidslinjen, hvis <Personlig> er indstillet til <Fra> i <Indstillinger for visning af jobliste>.
Hvis <Vis andre brugerjob> er indstillet til <Til>, vil det samlede antal ikke-printede jobs for den bruger, der er logget, og ikke-printede jobs for andre brugere, blive vist i meddelelserne.
9EHS-04R