<Angiv modtager>

Angiv indstillingerne for registrering af modtagere og adressebogen.
Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Funktionen til import af alt" under Funktionen til import af alt.

<Adresselister>

 (Indstillinger/Registrering)  <Angiv modtager>
Du kan printe en liste over de modtagere, der er registreret i adressebogen eller på hurtigkaldstasterne. Printning af en liste over indstillinger
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Adresselister>
<Adresseliste 1> til <Adresseliste 10>, <Hurtigkald>, <Adressebog for admin.>, <Print liste>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
Selvom du indstiller <Administrér adressebogens adgangsnumre> til <Til>, printes alle modtagere, inklusive dem der er lagret med adgangsnummer.

<Registrér modtagere>

 (Indstillinger/Registrering)  <Angiv modtager>
Du kan registrere modtagere til maskinens adressebog. Registrering af modtagere i adressebogen
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Registrér modtagere>
<Registrér ny modtager>, <Detaljer/Redigér>, <Slet>, <Søg efter navn>
Ja
Ja
Ja*1
Ja*2
C
Address Book
*1 <Server til søgning:>: Nej
*2 <Personlig adressebog>, <User Group Address List>: Nej

<Omdøb adresseliste>

 (Indstillinger/Registrering)  <Angiv modtager>
Du kan omdøbe hver adresseliste.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Omdøb adresseliste>
<Adresseliste 1> til <Adresseliste 10>, <Omdøb>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Address Book

<Registrér Hurtigkald>

 (Indstillinger/Registrering)  <Angiv modtager>
Du kan angive modtagere til maskinens hurtigkaldstaster. Registrering af en modtager i en hurtigkaldstast
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Registrér Hurtigkald>
<001> til <200>, <Registrér/Redigér>, <Slet>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Address Book

<Skift adressebogens standardskærmbillede>

 (Indstillinger/Registrering)  <Angiv modtager>
Du kan angive den type af adressebog, der skal vises, når du trykker på <Adressebog> på skærmbilledet Grundlæggende funktioner for Fax eller skærmbilledet for grundlæggene funktioner for Scan og send.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Skift adressebogens standardskærmbillede>
<Lokal>, <LDAP-server>, <Fjern->
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<PIN til adressebog>

 (Indstillinger/Registrering)  <Angiv modtager>
Du kan sætte en PIN-kode for adressebogen. Begrænsning af brugen af adressebogen
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<PIN til adressebog>
<Indstil>:
<PIN>: Indtast pinkoden (højst 7 cifre)
<Bekræft>
Nej
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Administrér adressebogens adgangsnumre>

 (Indstillinger/Registrering)  <Angiv modtager>
Du kan vælge, om du vil tillade brugere at indstille et adgangsnummer for en modtager ved registrering i adressebogen. Begrænsning af brugen af adressebogen
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Administrér adressebogens adgangsnumre>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Inkludér password ved eksport af adressebog>

 (Indstillinger/Registrering)  <Angiv modtager>
Hvis du angiver denne indstilling til <Til>, kan du vælge, om du vil medtage de passwords, der er registreret for modtagere, når adressebogen eksporteres ved hjælp af Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening).
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Inkludér password ved eksport af adressebog>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Du kan indstille om du vil eksportere følgende passwords:
Passwordet for underadresseoverførsler, der er indstillet for faxmodtagere
Det godkendelsespassword, der er indstillet for filservermodtagere (inkl. Avanceret område, der åbnes eksternt)

<Registrér LDAP-server>

 (Indstillinger/Registrering)  <Angiv modtager>
Du kan angive indstillingerne for en LDAP-server, som f.eks. et servernavn og en serveradresse, du bruger, når du søger efter eller registrerer modtagere. Registrering af LDAP-serveren
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Registrér LDAP-server>
<Registrér>, <Detaljer/Redigér>, <Slet>, <Print liste>
Ja
Ja
Ja
Nej
B*1
Settings/Registration Basic Information
*1 <Slet>, <Print liste>: Nej

<Auto-søgning med LDAP-server>

 (Indstillinger/Registrering)  <Angiv modtager>
Hvis du angiver denne indstilling til <Til>, kan du øjeblikkeligt starte søgninger, når du får adgang til en LDAP-server fra maskinens betjeningspanel.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Auto-søgning med LDAP-server>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
Ja
C
Settings/Registration Basic Information
Automatiske søgninger udføres kun for den første LDAP-server, der er registreret, der vises oven på dropdown-listen til LDAP-serveren.

<Bekræft TLS-certifikat for LDAP-serveradgang>

 (Indstillinger/Registrering)  <Angiv modtager>
Du kan vælge, om du vil bekræfte TLS-certifikater, når du har forbindelse til en LDAP-server.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Bekræft TLS-certifikat for LDAP-serveradgang>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Når <Til> er valgt:
<CN>: Til, Fra

<Skift standard-LDAP-søgebetingelser>

 (Indstillinger/Registrering)  <Angiv modtager>
Du kan registrere ofte anvendte søgebetingelser som standardindstillingerne for søgning på en LDAP-server.
Registrering af standardsøgebetingelser for hver LDAP-server
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Skift standard-LDAP-søgebetingelser>
<Registrér>, <Initialisér>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Personal Setting Information

<Registrér/redigér LDAP-søgefunktioner>

 (Indstillinger/Registrering)  <Angiv modtager>
Du kan tilføje søgeelementer, når du søger på LDAP-server.
LDAP-søgeattributter
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Registrér/redigér LDAP-søgefunktioner>
<Navn>, <E-mail>, <Fax>, <Organisation>, <Organisationsenh.>,
<Ikke reg. 1>, <Ikke reg. 2>:
<Registrér/Redigér>, <Slet>
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings/Registration Basic Information

<Indst. for Søg efter navn, når man bruger LDAP-server>

 (Indstillinger/Registrering)  <Angiv modtager>
Du kan angive den attribut, der anvendes ved søgning på en LDAP-server efter modtagere efter navn, ved hjælp af "Søg efter navn".
Konfigurering til "Søg efter navn" for LDAP-søgninger
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Indst. for Søg efter navn, når man bruger LDAP-server>
<Navnetype for søgefunktion>:
CN, commonname, fullName, Vis navn, sn, givenName, Br.def.
Ja
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Filter>:
Indeholder, Indeholder ikke, Lig med, Afviger fra, Begynder med, Slutter med

<Hent fjernadressebogen>

 (Indstillinger/Registrering)  <Angiv modtager>
Angiv indstillingerne for erhvervelse af en adressebog.

<Gør Fjernadressebogen åben>

 (Indstillinger/Registrering)  <Angiv modtager>
Angiv indstillingerne for gøre en adressebog offentlig.

<Brug Personlig adresseliste>

 (Indstillinger/Registrering)  <Angiv modtager>
Du kan vælge, om du vil bruge en personlig adressebog for en bruger, der logger på maskinen med personlig godkendelsesadministration.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Brug Personlig adresseliste>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Brug Brugergruppes adresseliste>

 (Indstillinger/Registrering)  <Angiv modtager>
Du kan begrænse brugen af <User Group Address List>. Men når en administrator tilgår maskinen fra Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening), kan han registrere/redigere <User Group Address List> uanset denne indstilling.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Brug Brugergruppes adresseliste>
<Til>, <Til (kun gennemsyn)>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Du kan også ændre navnet på brugergruppeadressebogen, når et navn på en brugergruppe ændres. Log på Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening) med administratorrettigheder, tryk på [Settings/Registration] [Set Destination] [Personal Address List/User Group Address List Settings] markér afkrydsningsfeltet [Apply User Group Name Change to User Group Address List Name].
9EHS-0LY