<Password-indstillinger>

Angiv indstillingerne for forbedring af den effektive sikkerhed af passwordet.
Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Funktionen til import af alt" under Funktionen til import af alt.

<Forbyd at skjule Godkendelsespassword>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Sikkerhedsindstillinger>  <Godkendelses-/passwordindstillinger>  <Password-indstillinger>
Vælg, om du vil forbyde cachelagring af et password, der indtastes ved login.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Forbyd at skjule Godkendelsespassword>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Passwords gemmes ikke på tidslinjen for ikke-godkendte brugere eller gæstebrugere, uanset denne indstilling.

<Vis advarsel, når standard password bliver brugt>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Sikkerhedsindstillinger>  <Godkendelses-/passwordindstillinger>  <Password-indstillinger>
Vælg, om du vil vise skærmbilledet til ændring af passwordet, når administratoren logger på maskinen med standardbrugernavnet og -passwordet.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Vis advarsel, når standard password bliver brugt>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Hvis passwordet er udløbet, vises skærmbilledet til ændring af passwordet, uanset denne indstilling.

<Tillad brug af standard password for Fjernadgang>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Sikkerhedsindstillinger>  <Godkendelses-/passwordindstillinger>  <Password-indstillinger>
Vælg, om du vil tillade, at standardpasswordet anvendes, når der logges ind fra Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening).
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Tillad brug af standard password for Fjernadgang>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Indstillinger for mindste længde>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Sikkerhedsindstillinger>  <Godkendelses-/passwordindstillinger>  <Password-indstillinger>
Du kan for at undgå for enkle passwords indstille det mindste antal tegn, der kræves ved registrering af passwords. Når der er indstillet en passwordlængde, kan en bruger ikke registreres med et tomt password.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Indstillinger for mindste længde>
<Til> (1 til 32 tegn), <Fra>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Denne indstilling gælder for personlig godkendelsesadministration, ikke for afdelings-ID og PIN-kode.
Indstillinger for adgangskodebegrænsning er gyldige for adgangskoder, der er registreret/redigeret, efter at begrænsningerne er indstillet. Når en adgangskode, der allerede er registreret, overskrider begrænsningerne for disse indstillinger, vises et skærmbillede, der beder at ændre passwordet, når brugergodkendelsen udføres.

<Indstillinger for gyldighedsperiode>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Sikkerhedsindstillinger>  <Godkendelses-/passwordindstillinger>  <Password-indstillinger>
Du kan for at undgå for enkle passwords indstille en udløbsperiode for passwordet for at tvinge brugere til regelmæssigt at ændre deres password.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Indstillinger for gyldighedsperiode>
<Til> (1 til 180 dage), <Fra>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Denne indstilling gælder for personlig godkendelsesadministration, ikke for afdelings-ID og PIN-kode.
Indstillinger for adgangskodebegrænsning er gyldige for adgangskoder, der er registreret/redigeret, efter at begrænsningerne er indstillet. Når en adgangskode, der allerede er registreret, overskrider begrænsningerne for disse indstillinger, vises et skærmbillede, der beder at ændre passwordet, når brugergodkendelsen udføres.

<Forbyd brug af 3 el. flere af samme på hin. følg. tegn>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Sikkerhedsindstillinger>  <Godkendelses-/passwordindstillinger>  <Password-indstillinger>
Du kan begrænse passwords, så det samme tegn ikke kan bruges tre eller flere gange efter hinanden.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Forbyd brug af 3 el. flere af samme på hin. følg. tegn>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Denne indstilling gælder for personlig godkendelsesadministration, ikke for afdelings-ID og PIN-kode.
Indstillinger for adgangskodebegrænsning er gyldige for adgangskoder, der er registreret/redigeret, efter at begrænsningerne er indstillet. Når en adgangskode, der allerede er registreret, overskrider begrænsningerne for disse indstillinger, vises et skærmbillede, der beder at ændre passwordet, når brugergodkendelsen udføres.

<Brug mindst 1 stort bogstav>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Sikkerhedsindstillinger>  <Godkendelses-/passwordindstillinger>  <Password-indstillinger>
Du kan begrænse passwords, så der kun kan registreres passwords, der som minimum indeholder et stort bogstav.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Brug mindst 1 stort bogstav>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Denne indstilling gælder for personlig godkendelsesadministration, ikke for afdelings-ID og PIN-kode.
Indstillinger for adgangskodebegrænsning er gyldige for adgangskoder, der er registreret/redigeret, efter at begrænsningerne er indstillet. Når en adgangskode, der allerede er registreret, overskrider begrænsningerne for disse indstillinger, vises et skærmbillede, der beder at ændre passwordet, når brugergodkendelsen udføres.

<Brug mindst 1 lille bogstav>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Sikkerhedsindstillinger>  <Godkendelses-/passwordindstillinger>  <Password-indstillinger>
Du kan begrænse passwords, så der kun kan registreres passwords, der som minimum indeholder et lille bogstav.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Brug mindst 1 lille bogstav>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Denne indstilling gælder for personlig godkendelsesadministration, ikke for afdelings-ID og PIN-kode.
Indstillinger for adgangskodebegrænsning er gyldige for adgangskoder, der er registreret/redigeret, efter at begrænsningerne er indstillet. Når en adgangskode, der allerede er registreret, overskrider begrænsningerne for disse indstillinger, vises et skærmbillede, der beder at ændre passwordet, når brugergodkendelsen udføres.

<Brug mindst 1 ciffer>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Sikkerhedsindstillinger>  <Godkendelses-/passwordindstillinger>  <Password-indstillinger>
Du kan begrænse passwords, så der kun kan registreres passwords, der som minimum indeholder et tal.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Brug mindst 1 ciffer>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Denne indstilling gælder for personlig godkendelsesadministration, ikke for afdelings-ID og PIN-kode.
Indstillinger for adgangskodebegrænsning er gyldige for adgangskoder, der er registreret/redigeret, efter at begrænsningerne er indstillet. Når en adgangskode, der allerede er registreret, overskrider begrænsningerne for disse indstillinger, vises et skærmbillede, der beder at ændre passwordet, når brugergodkendelsen udføres.

<Brug mindst 1 symbol>

 (Indstillinger/Registrering)  <Administrationsindstillinger>  <Sikkerhedsindstillinger>  <Godkendelses-/passwordindstillinger>  <Password-indstillinger>
Du kan begrænse passwords, så der kun kan registreres passwords, der som minimum indeholder et symbol.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Brug mindst 1 symbol>
<Til>, <Fra>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Denne indstilling gælder for personlig godkendelsesadministration, ikke for afdelings-ID og PIN-kode.
Indstillinger for adgangskodebegrænsning er gyldige for adgangskoder, der er registreret/redigeret, efter at begrænsningerne er indstillet. Når en adgangskode, der allerede er registreret, overskrider begrænsningerne for disse indstillinger, vises et skærmbillede, der beder at ændre passwordet, når brugergodkendelsen udføres.
9EHS-0RJ