Funktion

Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Funktionen til import af alt" under Funktionen til import af alt.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Initialiser PCL-lager>*1
<Ja>, <Nej>
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
<Initialiser PS-lager>*1
<Ja>, <Nej>
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
<Nulstil printer>
<Ja>, <Nej>
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
*1 Indikerer at valgmulighederne kun bliver vist, hvis det nødvendige tilbehørsprodukt er monteret og klar til brug, eller den relevante indstilling er angivet.
9EHS-0KW