<Printer>

Angiv indstillingerne for printerfunktionen.
Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Funktionen til import af alt" under Funktionen til import af alt.

<Leveringsrapport>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Printer>
Du kan printe rapporter for maskinindstillingerne.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Leveringsrapport>
-
-
-
-
-
-

<Printerindstillinger>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Printer>
Angiv printerindstillingerne.
For flere informationer skal du se Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Indstilling af maskinen (PS/PCL/UFR II Printer)).
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Custom Settings>
-
-
-
-
-
-
<UFR II>
-
-
-
-
-
-
<PCL>*1
-
-
-
-
-
-
<PS>*1
-
-
-
-
-
-
<Imaging>
-
-
-
-
-
-
<PDF>
-
-
-
-
-
-
<XPS>
-
-
-
-
-
-
<Utility>
-
-
-
-
-
-
*1 Indikerer at valgmulighederne kun bliver vist, hvis det nødvendige tilbehørsprodukt er monteret og klar til brug, eller den relevante indstilling er angivet.

<Begræns printerjob>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Printer>
Hvis denne indstilling er angivet til <Til>, kan du begrænse job fra printerdriveren.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Begræns printerjob>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
Når <Til> er valgt:
<Vælg job der tillades>: <Reserverede job>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings

<PDL-valg (Plug & Play)>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Printer>
Vælg standardsidebeskrivelsessprog (PDL).
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<PDL-valg (Plug & Play)>
<UFR II>, <PCL6>*1, <PS3>*1, <UFR II (V4)>, <Fax>*1, <PCL6 (V4)>*1
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
*1 Indikerer at valgmulighederne kun bliver vist, hvis det nødvendige tilbehørsprodukt er monteret og klar til brug, eller den relevante indstilling er angivet.

<Prioritér Printerdriverindst. for Job med universalbakke>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Printer>
Du kan prioritere printerdriverindstillingerne over indstillinger i maskinen ved udskrivning af et job med den universalbakke, der er angivet som papirkilde.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Prioritér Printerdriverindst. for Job med universalbakke>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
Når følgende betingelser er opfyldt, kan du trykke på <Mdlt.skift pap. i universalbakke> i vinduet med papirvalg for <Kopi> og <Se gemte filer> for at ændre størrelsen på/typen af det papir, der skal ilægges fra universalbakken:
Hvis der er lagt papir i universalbakken
Hvis denne indstilling er indstillet til <Til>
Hvis <Standardindst. for Universalbakke> er indstillet til <Brug forvalgt>
Hvis det papirformat, der er angivet i printerdriveren, er meget forskelligt fra det papirformat, der er angivet i universalbakken, vises en fejlmeddelelse.

<Indstilling af PS-adgangskode>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Printer>
Du kan angiv det password, der begrænser brugen af den kontrolkommando, der er forberedt af PS-printeren.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Indstilling af PS-adgangskode>
<SystemParams Password>, <StartJob Password>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<SystemParams Password> er et password, der muliggør ændringer af systemparameteren, og <StartJob Password> er et password, der tillader startjob, exitserver at blive udført. Få flere oplysninger i PostScript-sprogspecifikationer.

<Paper Feed Mode When Using PCL Emulation>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Printer>
Du kan indstille papirkilden, der bruges til PCL5-kommandoen PaperSource.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Papirfremføringsmetode ved brug af PCL-emulering>
<Indstilling 0>, <Indstilling 1>, <Indstilling 2>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Du finder flere oplysninger om hver enkelt indstilling under "Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Indstilling af maskinen (PS/PCL/UFR II Printer))".
9EHS-0KE