<Funktionsindstillinger>

Angiv funktionsindstillingerne for kopiering, faxafsendelse og andre funktioner.

<Fælles>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>
Angiv indstillinger, der er fælles for alle funktioner, som f.eks. papirfremføring, Indstillinger for papirlevering, Printindstillinger, Scanneindstillinger og Generér fil.

<Kopi>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>
Angiv indstillingerne for kopieringsfunktionen.

<Printer>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>
Angiv indstillingerne for printerfunktionen.

<Send>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>
Angiv indstillingerne for afsendelsesfunktionen.

<Modtag/videresend>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>
Angiv indstillingerne for funktioner til modtagelse og videresendelse.

<Gem/tilgå filer>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>
Angiv de indstillinger, der bruges, når du opbevarer scannede originaler eller bruger de lagrede filer.

<Print>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>
Angiv indstillingerne for printfunktionen.

<Web Access>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>
Angiv indstillingerne for webbrowserfunktionen.
9EHS-0K1