<Indstil. for fjernafs. med fax>

Angiv indstillingerne på klientmaskinen for funktionen Fjernfax.
Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Funktionen til import af alt" under Funktionen til import af alt.

<Serveradresse for fjernfax>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Faxindstillinger> <Indstil. for fjernafs. med fax>
Angiv IP-adressen eller hostnavnet for en fjernfaxservermaskine.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Serveradresse for fjernfax>
Angiv IP-adressen eller værtsnavnet
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Timeout for afsendelse>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Faxindstillinger> <Indstil. for fjernafs. med fax>
Hvis fjernfaxservermaskinen ikke svarer inden for den tid, der er indstillet for Timeout for afsendelse, annulleres fjernfaxjobbet.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Timeout for afsendelse>
1 til 24 til 99 timer (i intervaller på én time)
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Antal sendelinjer>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Faxindstillinger> <Indstil. for fjernafs. med fax>
Du kan angive antallet af linjer, du kan vælge, når du afsender fjernfaxer. Indstil antallet af linjer til det antal telefonlinjer, der er sluttet til fjernfaxservermaskinen.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Antal sendelinjer>
Linje 1 til 4
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Vælg prioriteret linje>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Faxindstillinger> <Indstil. for fjernafs. med fax>
Du kan angive den linje, der skal anvendes ved afsendelse af fjernfaxer.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Vælg prioriteret linje>
<Auto>, <Linje 1> til <Linje n>*1, <Prioritetsafs.>, <Forbyd afs.>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Vises i overensstemmelse med antallet af linjer, der er indstillet i <Antal sendelinjer>.

<Brug IP-fax>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Faxindstillinger> <Indstil. for fjernafs. med fax>
Du kan vælge, om du vil anvende IP-faxer.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Brug IP-fax>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Indstillinger for IP-faxkommunikation>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Send>  <Faxindstillinger> <Indstil. for fjernafs. med fax>
Du kan angive den kommunikationsstatus, der skal anvendes ved afsendelse af IP-faxer.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Indstillinger for IP-faxkommunikation>
<Brug Intranet>: <Til>, <Fra>
<Brug VoIP Gateway>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
9EHS-0L4