Maatregelen bij elk bericht

Als tijdens het scannen of afdrukken een fout optreedt, of als een probleem optreedt met de netwerkverbinding of -instellingen, verschijnt een melding op het scherm van de machine of de Remote UI (UI op afstand). Voor meer informatie over elke melding en oplossingen voor de problemen raadpleegt u onderstaande meldingen. Als een zescijferig nummer wordt weergegeven bij het aanmelden, raadpleegt u Als een zescijferig nummer wordt weergegeven bij het aanmelden.
23 MEMORY FULL
27 JOB REJECT
33 WORK FULL
52 IMAGEMODE REJECT
De sitegegevens van Active Directory zijn ongeldig. Neem contact op met systeembeheerder.
Kan CRL niet controleren.
D1 Replot Buffer Full
D1 Div. Print. Bffr Full
D1 Polygon Buffer Full
D0-nn-fout (nn is twee alfanumerieke tekens)
Kon de nieuwe pincode niet via e-mail verzenden. Controleer de instellingen.
FF FONT FULL
FM DL SIZE ERROR n (n is één alfanumeriek teken)
FM DL SCALE ERROR n (n is één alfanumeriek teken)
FM DL FONT MEMORY FULL
FM FILE ACCESS ERROR
FM SC WORK MEM. ERROR n (n is één alfanumeriek teken)
FM ALIGNMENT ERROR
FM FONT PARSE ERROR
FM FONT MEMORY FULL
FM WORK MEMORY ERROR
IEEE 802.1X Fout. Stel de juiste authenticatieinformatie in.
IEEE 802.1X-fout. Geen antwoord van de bestemming.
IEEE 802.1X-fout. Kan het certificaat niet analyseren.
IEEE 802.1X-fout. Het certificaat is onjuist.
IEEE 802.1X-fout. Het certificaat is verlopen.
IEEE 802.1X Fout. Wijzig het authenticatiewachtwoord.
IEEE 802.1X Fout. Controleer de authenticatieinstellingen.
Stel het IP-adres in.
Kan PDF (Indelen naar PDF/A) niet als standaard instellen. Alle andere instellingen zijn ingesteld.
TLS-fout
Kan standaardsleutel niet verwijderen, omdat deze wordt gebruikt door TLS of andere instellingen. Controleer de instellingen.
TCP/IP-fout
Niet mogelijk. Wacht even en probeer het daarna opnieuw.
Controleer het TCP/IP.
Controleer het TCP/IP. (hoofdlijn)
Controleer het TCP/IP. (sublijn)
Universal Print: Servercommunicatiefout opgetreden.
Universal Print: Kon niet met server verifiëren.
Universal Print: Het certificaat is verlopen.
Universal Print: Er is een interne fout opgetreden.
Universal Print: De printer is niet geregistreerd.
Controleer op USB-poort aangesloten LAN-adapter.
XPS Print Range Error
XPS Image Data Error
XPS Spool Memory Full
XPS Data Error
XPS Unsupport Image Err
XPS Font Error
XPS Page Data Error
XPS Memory Full
U hebt geen bevoegdheden om de XXX-pagina te openen.
De account is verlopen. Neem contact op met de systeembeheerder.
Verbindingsfout toegangspunt. Contr. gegevens draadloos LAN.
AP-modus: beëindigd vanwege een fout.
AP-modus: beëindigd omdat geen ander apparaat is gevonden.
AP-modus: max.aantal apparaten voor aansluiting is bereikt.
AP-modus: aangesloten op andere apparaten.
Cannot start this application because system resources (memory, threads, sockets, file descriptors, disk space, or screen size) required to start the application may not be available. <Resources>
Cannot download application logs because application logs do not exist.
The contents of the file for the application to install are incorrect or information is missing. Check the file.
The contents of the file for the license to install are incorrect or information is missing. Check the file.
Could not delete application logs because an error occurred.
Could not download application logs because an error occurred.
Could not delete authentication information because an error occurred.
Could not set authentication information because an error occurred.
Er is een fout opgetreden. Neem contact op met de systeembeheerder.
Geen respons.
De tonerafvalbak is bijna vol. Nog geen vervanging nodig.
Vervang de tonerafvalbak.
Kan de instellingen niet oproepen, omdat de functie voor de knop niet bestaat.
Kan de instellingen niet ophalen omdat de functie voor de knop uitgeschakeld is. Schakel de functie in en probeer het opnieuw.
Synch. aangepaste instell.: meld opnieuw aan voor synchronisatie.
Aangepaste instell. synchroniseren: sommige instell. zijn beperkt.
Aangepaste instellingen synchroniseren: een fout is opgetreden.
Synch. aangepaste instellingen: synchronisatie inschakelen...
Aangepaste instellingen synchroniseren: serververificatiefout.
Aangepaste instellingen synchroniseren: kan server niet vinden.
Aangepaste instell. synchroniseren: kan server niet identificeren.
Controleer de panelen.
An error occurred when auto exporting the audit log.
Genereren van sleutel apparaathandtekening is mislukt. Stel het e-mailadres in Communicatie-instellingen in.
The function may be stopped. Buttons could not be imported.
Routing-registratie mislukt. Controleer inst. voor Statische routing.
Verwijder het origineel van de glasplaat.
Origineelscanvlak (Aanvoer) is verontreinigd.
Origineelscanvlak (glazen strook) is verontreinigd.
Breng originelen terug in juiste volgorde en druk daarna op [Start].
Zet de originelen terug in de juiste volgorde en druk daarna op [Start]. (De maximale gegevensgrootte van het gescande origineel is overschreden. Instellingen worden automatisch gecorrigeerd en deoriginelen worden opnieuw gescand.)
The device is currently being used by another user. Wait a while, and then try to perform the operation again.
Het aantal zoekresultaten is hoger dan de limiet. Wijzig zoekcondities en probeer het opnieuw.
De zoekvoorwaarde bevat tekens die niet met de geselecteerde server kunnen worden gebruikt.
Fout tijdens de controle.
Deze CRL is ongeldig.
Deze CRL is verlopen.
This application does not support the security policy function.
Kan niet registreren omdat het algoritme van deze sleutel niet wordt ondersteund.
Kan niet als standaardsleutel instellen omdat deze sleutel onjuist of ongeldig is.
Dit certificaat is ingetrokken.
Dit certificaat is ongeldig.
Dit certificaat is verlopen.
Kan deze opdracht niet afdrukken.
The specified application cannot be installed on this device.
Geen respons van de server. Controleer de instellingen.
Kan zoeken niet starten omdat de versie-instellingen van de server onjuist zijn. Controleer de instellingen.
Controleer de server.
Het geschikte papierformaat, A4, is niet beschikbaar.
Verb. met sublijn verbroken door subnetmaskerconflict.
Er zijn teveel subdirectories.
Verwijder al het uitvoerpapier.
Cannot install this application because an applet included in the specified application has exceeded the area that can be displayed in the device panel.
The following information is missing in file for the specified application. Check the file. <Missing information>
The specified application does not support this device.
The contents of the specified file are incorrect or information is missing. Check the file.
Cannot find the specified application. It may have been uninstalled by another user.
The contents of the specified file may be incorrect.
The specified license does not match this device. Specify an installable license.
De standaardsleutel is niet ingesteld. Controleer TLS-instellingen.
De standaardsleutel is niet ingesteld. Controleer de Lijst sleutel en certificaatinstellingen bij de Certificaatinstellingen.
De combinatie van de toegestane versie en het geselecteerde algoritme past niet. Voer de instellingen opnieuw in.
Bekabld. LAN-adapt. die niet gebruikt kan worden, is aangesloten.
Kon certificaat niet bevestigen.
Intern geheugen dient te worden vervangen. (Bel service.)
Kon opdracht niet uitvoeren omdat de gescande originelen allemaal blanco pagina's waren.
Geen verbinding.
Kan papier niet bewerken/verwijderen door gebruik vr andere instellingen in Instellingen/Registratie.
Kleur van cartridge kan verkeerd zijn. Indien deze tonercartridge gebruikt wordt, is het mogelijk dat een defect optreedt. Controleer de geplaatste tonercartridge.
Controleer pc-naam in Instellingen/Registratie.
Kan instellingen niet wijzigen, omdat geselecteerde sleutel wordt gebruikt.
Kan de geselecteerde server niet vinden. Controleer de instellingen.
Geen verbinding met de geselecteerde server. Controleer de instellingen.
De instelling in het instellingenmenu kan nu niet worden gebruikt. Neem contact op met de systeembeheerder.
De geselecteerde knop is misschien niet beschikbaar. Neem contact op met systeembeheerder.
Kon niet verzenden.
Time-out opgetreden voor sessie. Wacht even en probeer daarna opnieuw toegang te krijgen tot de database.
Kan zoeken niet afronden als gevolg van timeout. Controleer de instellingen.
Kan niet uitvoeren omdat het bestand nietondersteunde gegevens bevat.
Directe verbinding: Beëindigd vanwege een fout.
Directe verb.: Beëindigd want geen ander apparaat vindbaar.
Geen toegang tot de database. Start de machine opnieuw.
Dig. handt. cert. toeg. fout
Fout vervaldatum certificaat
Kan niet inloggen omdat meerdere gebruikers zijn geregistreerd onder dezelfde gebruikersnaam. Neem contact op met de systeembeheerder.
Kan geen nieuwe knoppen registreren omdat het maximumaantal opgeslagen knoppen is bereikt. Al opgeslagen knoppen kunnen worden overschreven.
Cannot import because the number of buttons for registration has exceeded the upper limit.
Kon niet opslaan omdat het maximaal aantal opgeslagen gebruikers was bereikt.
Kan de apparaatgegevens niet ophalen. Wilt u het apparaat als een bestemming registreren?
Vervang de tonercartridge. (XXXX)
Kan de tonercartridge niet herkennen. Trek tonercartridge eruit en plaats hem terug, anders wordt informatie over resterende toner niet goed opgespoord.
XXXX toner is bijna op. Vervangen nog niet nodig.
De ingevoerde pincode is onjuist.
De verificatieserver werkt niet. Neem contact op met systeembeheerder.
Kan de verificatieserver niet vinden. Neem contact op met systeembeheerder.
Er is geen wachtwoord ingesteld op de verificatieserver. Neem contact op met systeembeheerder.
Kan niet inloggen omdat anonieme toegang op de verificatieserver niet is toegestaan. Neem contact op met de systeembeheerder.
De accountgegevens voor het inloggen op de verificatieserver zijn ongeldig. Neem contact op met de systeembeheerder.
Er werd een conc. IP-adres op het netwerk gevonden.
Een conflict met IP-adres is gedetecteerd op netwerk (hoofdlijn).
Een conflict met IP-adres is gedetecteerd op netwerk (sublijn).
Kon de bewerking niet uitvoeren vanwege een netwerkfout.
Controleer de netwerkaansluiting.
Controleer netwerkaansluit. (Hoofdlijn)
Controleer netwerkverbinding. (Sublijn)
Scannen is geannuleerd omdat origineel niet goed is ingevoerd.
Verwijder vastgelopen originelen uit de aanvoer en originelen op het aanvoerblad. Plaats ze daarna terug op het aanvoerblad en druk op [Start].
Verwijder het origineel van de aanvoer.
Voordeksel van de finisher is open.
Bezig met meerdere opdr...
Kan niet inloggen omdat een verificatiefout is opgetreden in de Afdelings-ID-beheer. Neem contact op met de systeembeheerder.
PDL Invalid DLG Input
PDL DLG Rendering Error
PDL DLG Unknown Error
PDL DLG Memory Full
PDL DLG Mem. Alloc. Err
PDL GL Orig. Pt Unknown
PDL GL Coord.Result
PDL Invalid GL Input
PDL GL Range Check
PDL GL Memory Full
PDL GL Mem. Alloc. Err
PDL IMG Refer. Data Err
PDL IMG Initial. Err
PDL IMG Process. Error
PDL IMG Invalid Data
PDL IMG Work Memory Full
Opbouwfout PDL nn (waarbij "nn" staat voor een modulenaam)
PDL PDF Error
PDL PDF Data Decode Err
PDL PDF Memory Full
PDL RIP Process. Error
PDL XPS Error
PDL XPS Initialize Error
PDL XPS Rendering Error
PDL Image Comp. Error
PDL Rendering Timeout
PDL Data Transfer Error
PDL Reg. Access Error
Kan de knopinstellingen niet oproepen, omdat andere bewerkingen worden uitgevoerd.
Opslaan in Home zal worden geannuleerd en u gaat terug naar het functiescherm omdat u geen toestemming hebt voor het opslaan van knoppen. Meld u aan als beheerder en probeer het opnieuw.
Vul nietjes bij in het nietapparaat.
Het wachtwoord voldoet niet aan de eisen van het beleid. Wijzig het wachtwoord.
Tijdklokinstellingen voor dit apparaat en de verificatieserver zijn misschien niet gesynchroniseerd. Neem contact op met de systeembeheerder.
Communicatiefout draadloze LAN. Zet machine UIT en weer AAN.
Comm.fout draadloos LAN. Controleer gegevens draadloos LAN.
Kan niet verzenden omdat het geheugen vol is. Wacht even en probeer daarna opnieuw.
Kan niet uitvoeren omdat het geheugen vol is.
Scannen zal worden geannuleerd omdat het geheugen vol is. Wilt u de gescande pagina's afdrukken?
Scannen zal worden geannuleerd omdat het geheugen vol is. Wacht even en probeer opnieuw.
Scannen zal worden geannuleerd omdat het geheugen vol is. Wilt u de gescande pagina's verzenden?
Scannen zal worden geannuleerd omdat het geheugen vol is. Wilt u de gescande pagina's opslaan?
De maximale hoeveelheid gegevens die is opgeslagen voor geregistreerde gebruikers, is bereikt. U kunt bewerkingen uitvoeren, maar nu kunnen geen gegevens (logboeken voor opdrachtinstellingen, inhoud persoonlijke instellingen, etc.) worden opgeslagen. Om gegevens op te kunnen slaan van de volgende keer dat u zich aanmeldt, moeten onnodige gegevens van andere gebruikers worden verwijderd. Neem contact op met de systeembeheerder of raadpleeg de handleiding voor meer informatie.
Opslaan in Home wordt geannuleerd omdat u niet bent ingelogd. Ga terug naar functiescherm, log in, probeer het opnieuw.
Controleer gebruikersnaam, wachtwoord of instellingen.
Vul papier bij.
Scannen is geannuleerd, omdat de maximale gegevensgrootte van het gescande origineel is overschreden. Scannen is mogelijk als beeldscherpte wordt verlaagd of type origineel is ingesteld op tekst.
Some applications require license confirmation.
Afkoelen... Even wachten.
Gegevens van aangemelde gebruiker worden niet opgeslagen.
Login failed. Anonymous access to the authentication server is not allowed. Contact the system manager.
Login failed. The account information necessary to log in to the authentication server is invalid. Contact the system manager.
Kan niet inloggen. Controleer de inlogbestemming.
Kan het wachtwoord niet opslaan, omdat het maximumaantal opgeslagen wachtwoorden per gebruiker, is bereikt.

Als een zescijferig nummer wordt weergegeven bij het aanmelden

Als een fout optreedt wanneer u zich aanmeldt, wordt mogelijk een zescijferig nummer weergegeven onder het bericht. Tref de nodige maatregelen afhankelijk van het weergegeven zescijferige nummer.
310001
310002
310003
322000
322006
322012
322014
322018
322023
322024
322029
322037
322xxx
323000
323008
323048
323049/323053
323xxx
324000
324xxx
325000
325010
325050
325067
325xxx
331000
331001
331002
331003
331004
331005
331006
331007
331008
331009
331010
331011
331012
331013
332000
332001
332002
332003
332004
332005
332006
332007
332008
9EHW-0SK