<Ustawienia IPv6>

Określ ustawienia, które umożliwią korzystanie z urządzenia w środowisku IPv6.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Użyj IPv6>

 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć> <Ustawienia TCP/IP> <Ustawienia IPv6>
Określ, czy korzystać z protokołu IPv6. Ustawianie adresu IPv6
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Użyj IPv6>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Ustawienia Adresu Bezstanowego>

 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć> <Ustawienia TCP/IP> <Ustawienia IPv6>
Określ adres bezstanowy IPv6. Ustawianie adresu IPv6
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia Adresu Bezstanowego>
<Użyj Adresu Bezstanowego>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Ustawienia adresu wprow. ręcznie>

 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć> <Ustawienia TCP/IP> <Ustawienia IPv6>
Określ ręcznie adres IPv6. Ustawianie adresu IPv6
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia adresu wprow. ręcznie>
<Użyj adresu wprow. ręcznie>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
A
Settings/Registration Basic Information
<Adres Ręczny> (Adres IPv6 (maksymalnie 39 znaków))
Nie
Tak
Tak
Nie
A
Settings/Registration Basic Information
<Dług. Prefiksu>: 1 do 64 do 128
Nie
Tak
Tak
Nie
A
Settings/Registration Basic Information
<Domyślny Adres Rutera> (maksymalnie 39 znaki)
Nie
Tak
Tak
Nie
A
Settings/Registration Basic Information

<Użyj DHCPv6>

 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć> <Ustawienia TCP/IP> <Ustawienia IPv6>
Określ, czy adres IPv6 ma być uzyskiwany z serwera DHCP. Ustawianie adresu IPv6
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Użyj DHCPv6>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information

<Komenda PING>

 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć> <Ustawienia TCP/IP> <Ustawienia IPv6>
Sprawdź, czy adres IPv6 został określony prawidłowo. Przeprowadzenie testu połączenia dla adresu IPv6
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Komenda PING>
<Adres IPv6> (maksymalnie 39 znaki)
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
-
<Nazwa hosta>
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
-

<Pozyskaj tylko prefiks adresu stanowego>

 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć> <Ustawienia TCP/IP> <Ustawienia IPv6>
Określ, czy uzyskiwać wyłącznie poprzednią połowę adresu pełnostanowego z serwera DHCP za pomocą DHCPv6.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Pozyskaj tylko prefiks adresu stanowego>
<Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Ustawienia opcji DHCP>

 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć> <Ustawienia TCP/IP> <Ustawienia IPv6>
Określ ustawienia opcjonalne dla DHCP. Korzystanie z serwera DHCP
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia opcji DHCP>
<Pozyskaj adres serwera DNS>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Pozyskaj nazwę domeny>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Nie
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
9EHX-0J6