<Ustawienia TCP/IP>

Określ ustawienia, które umożliwiają korzystanie z urządzenia w sieci TCP/IP.
Aby uzyskać więcej informacji na temat elementów („A”, „B”, „C” i „Nie”) w kolumnie „Funkcja importowania wszystkiego”, patrz Funkcja importowania wszystkiego.

<Ustawienia IPv4>

 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć> <Ustawienia TCP/IP>
Określ ustawienia, które umożliwią korzystanie z urządzenia w środowisku IPv4.

<Ustawienia IPv6>

 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć> <Ustawienia TCP/IP>
Określ ustawienia, które umożliwią korzystanie z urządzenia w środowisku IPv6.

<Ustawienia DNS>

 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć> <Ustawienia TCP/IP>
Skonfiguruj ustawienia systemu nazw domen (DNS) do konwersji nazw hostów (nazw domen) na adresy IP.

<Ustawienia Nazwy komputera/Nazwy grupy roboczej>

 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć> <Ustawienia TCP/IP>
Określ nazwę sieciową urządzenia i nazwę grupy roboczej, do której będzie należeć. Jeżeli w twoim środowisku sieciowym grupy robocze nie zostały jeszcze skonfigurowane, utwórz jedną w systemie Windows i wprowadź nazwę tej nowo utworzonej grupy.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia Nazwy komputera/Nazwy grupy roboczej>
<Nazwa komputera> (maksymalnie 15 znaków): Canon****** („******” oznacza ostatnie sześć cyfr adresu MAC).
Nie
Tak
Tak
Nie
A
Settings/Registration Basic Information
<Nazwa Grupy Roboczej> (maksymalnie 15 znaków): GRUPA ROBOCZA
Nie
Tak
Tak
Nie
A
Settings/Registration Basic Information
<Komentarz> (maksymalnie 48 znaki)
Nie
Tak
Tak
Nie
A
Settings/Registration Basic Information
<Użyj NetBIOS>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
A
Settings/Registration Basic Information
Jeżeli w pozycji <Użyj NetBIOS> wybrano ustawienie <Wyłącz>, opcja <Ustawienia WINS> jest wyłączona. Pamiętaj, aby w pozycji <Użyj NetBIOS> wybrać ustawienie <Włącz> podczas korzystania z WINS.

<Ustawienia Serwera SMB>

 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć> <Ustawienia TCP/IP>
Określ ustawienia serwera SMB, aby udostępnić Zaawansowana przestrzeń publicznie w obrębie sieci. Ustawianie serwera SMB
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia Serwera SMB>
<Użyj Serwera SMB>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Użyj uwierzytelniania SMB>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Typ Uwierzytelnienia>: <NTLMv1>, <NTLMv2>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Pozyskaj podpis SMB dla połączenia>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Pozyskaj szyfrowanie dla połączenia>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Podaj wersję serwera SMB>

 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć> <Ustawienia TCP/IP>
Określ wersję SMB, która będzie używana z serwerem SMB. Ustawianie serwera SMB
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Podaj wersję serwera SMB>
<1,0>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<2,0>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<3,0>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<3.1>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Użyj tej samej wersji SMB z serwerem SMB i klientem SMB. Jeśli wersje się różnią, nie można używać protokołu SMB.

<Ustawienia klienta SMB>

 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć> <Ustawienia TCP/IP>
Określ ustawienia, które mają być używane, gdy urządzenie łączy się z siecią jako klient SMB. Ustawianie klienta SMB
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia klienta SMB>
<Typ Uwierzytelnienia>: <NTLMv1>, <NTLMv2>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Pozyskaj podpis SMB dla połączenia>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Pozyskaj szyfrowanie dla połączenia>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Czas oczekiwania>: 3 do 30 do 300 sek.
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Podaj wersję klienta SMB>

 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć> <Ustawienia TCP/IP>
Określ wersję SMB, która będzie używana z serwerem SMB. Ustawianie klienta SMB
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Podaj wersję klienta SMB>
<1,0>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<2,0>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<3,0>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<3.1>: <Włącz>, <Wyłącz>
Tak
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Użyj tej samej wersji SMB z serwerem SMB i klientem SMB. Jeśli wersje się różnią, nie można używać protokołu SMB.

<Ustawienia WINS>

 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć> <Ustawienia TCP/IP>
Skonfiguruj ustawienia usługi Windows Internet Name Service (WINS). Konfiguracja ustawień WINS
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia WINS>
<Rozdzielczość WINS>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Adres Serwera WINS> (adres IP)
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Jeżeli dla opcji <Użyj NetBIOS> wybrano <Wyłącz> w <Ustawienia Nazwy komputera/Nazwy grupy roboczej>, to ustawienie jest wyłączone.

<Ustawienia Druku LPD>

 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć> <Ustawienia TCP/IP>
Skonfiguruj ustawienia drukowania LPD. Aby korzystać z drukowania LPD, naciśnij przycisk <Włącz> i ustaw czas, po jakim zadanie zostanie automatycznie anulowane w przypadku, gdy dane drukowania nie mogą zostać odebrane z powodu błędu połączenia itp.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia Druku LPD>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
<Strona banera LPD>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
<Czas oczekiwania dla RX>: 1 do 5 do 60 (min.)
Nie
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
Strony tytułowe mogą być wyprowadzane tylko wtedy, gdy zainstalowana jest funkcja drukarki PCL lub funkcja drukarki PD. Opcje systemu
Strony tytułowe są wyprowadzane przez zadanie drukowania. Nawet jeżeli opcja <Strona banera LPD> jest ustawiona na <Włącz>, strony tytułowe nie będą wyprowadzane w przypadku zadań drukowania, które zostały tak skonfigurowane, aby nie wyprowadzać strony tytułowej.

<Ustawienia wydruku RAW>

 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć> <Ustawienia TCP/IP>
Skonfiguruj ustawienia drukowania RAW. Aby korzystać z drukowania RAW, naciśnij przycisk <Włącz> i ustaw połączenie dwukierunkowe oraz czas, po jakim zadanie zostanie automatycznie anulowane w przypadku, gdy dane drukowania nie mogą zostać odebrane z powodu błędu połączenia itp.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia wydruku RAW>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
<Połączenie dwukierunkowe>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
<Czas oczekiwania dla RX>: 1 do 5 do 60 (min.)
Nie
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information

<Ustawienia SNTP>

 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć> <Ustawienia TCP/IP>
Określ ustawienia Simple Network Time Protocol (prosty protokół synchronizacji czasu - SNTP). Konfiguracja ustawień SNTP
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia SNTP>
<Użyj SNTP>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Odstęp Pom. Zapytaniami>: 10 do 1440 do 2880 min.
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Adres Serwera NTP> (adres IP albo nazwa hosta)
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Kontrola Serwera NTP>
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
-

<Ustawienia Druku FTP>

 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć> <Ustawienia TCP/IP>
Skonfiguruj ustawienia drukowania FTP. Aby korzystać z drukowania FTP, naciśnij przycisk <Włącz>, a następnie odpowiednio skonfiguruj ustawienia <Nazwa Użytkownika> i <Hasło>.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia Druku FTP>
<Użyj drukow. FTP>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
<Nazwa Użytkownika>: guest
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Hasło>: 7654321
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Użyj UTF-8 aby wyświetlić nazwę zadania wydruku FTP>

 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć> <Ustawienia TCP/IP>
Określ, czy wykorzystywać UTF-8 do wyświetlania nazw plików podczas drukowania z FTP.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Użyj UTF-8 aby wyświetlić nazwę zadania wydruku FTP>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information

<Ustawienia WSD>

 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć> <Ustawienia TCP/IP>
Określ ustawienia WSD.
Aby użyć protokołu WSD (Web Service on Devices) do drukowania, dla opcji <Użyj WSD> wybierz ustawienie <Włącz>.
Aby użyć protokołu WSD do uzyskiwania danych dla urządzenia, dla opcji <Użyj Przeglądania WSD> wybierz ustawienie <Włącz>.
Aby użyć protokołu WSD do skanowania, dla opcji <Użyj funkcji skanowania WSD> wybierz ustawienie <Włącz>. Korzystanie z WSD
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia WSD>
<Użyj WSD>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
<Użyj Przeglądania WSD>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
<Użyj funkcji skanowania WSD>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
Jeżeli dla opcji <Użyj WSD> wybierzesz ustawienie <Włącz>, wtedy dla opcji <Użyj Przeglądania WSD> i <Użyj HTTP> zostanie również wybrane ustawienie <Włącz>.
Jeżeli dla opcji <Użyj funkcji skanowania WSD> wybierzesz ustawienie <Włącz>, wtedy dla opcji <Użyj HTTP> zostanie również wybrane ustawienie <Włącz>.

<Użyj trybu FTP PASV>

 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć> <Ustawienia TCP/IP>
Określ, czy użyć trybu FTP PASV. Ustawianie trybu PASV dla FTP
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Użyj trybu FTP PASV>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information

<Ustawienia Druku IPP>

 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć> <Ustawienia TCP/IP>
Skonfiguruj ustawienia drukowania IPP. Aby korzystać z drukowania IPP, naciśnij <Włącz> i wybierz, czy dane komunikacji drukowania IPP mają być szyfrowane wyłącznie za pomocą protokołu TLS, a także czy ma zostać użyte uwierzytelnianie IPP.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia Druku IPP>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
<Zezwól na użycie TLS>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Użyj Uwierzyteln.>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Jeżeli dla tych opcji wybierzesz ustawienie <Włącz>, wtedy dla opcji <Użyj HTTP> zostanie również wybrane ustawienie <Włącz>.
Aby móc wykonać drukowanie IPPS, wymagana jest para kluczy. Możesz użyć fabrycznie zainstalowanej pary kluczy albo oryginalnej pary kluczy wygenerowanej przez urządzenie. Aby uzyskać informacje na temat kluczy i metody generowania oryginalnej pary kluczy, patrz Generowanie klucza i certyfikatu dla komunikacji sieciowej albo Rejestrowanie klucza i certyfikatu dla komunikacji sieciowej. Jeśli wybrane zostanie ustawienie <RSA> w pozycji <Algorytm Klucza> podczas generowania klucza, który będzie używany do komunikacji sieciowej, należy ustawić długość klucza wynoszącą <1024> lub większą. Drukowanie IPPS może nie zostać wykonane poprawnie, jeśli ustawiona jest długość klucza wynosząca <512> w zależności od używanego systemu operacyjnego.
W przypadku korzystania z funkcji uwierzytelniania IPP poprzez ustawienie opcji <Użyj Uwierzyteln.> na <Włącz>, dane użytkownika są wykorzystywane jako nazwa i hasło uwierzytelniania IPP. Pamiętaj, aby przed skorzystaniem z funkcji uwierzytelniania IPP zapisać uprzednio dane użytkownika. Rejestracja informacji o użytkowniku w urządzeniu lokalnym

<Ustawienia Multicast Discovery>

 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć> <Ustawienia TCP/IP>
Określ ustawienia komunikatów Multicast Discovery. Monitorowanie urządzenia poprzez systemy zarządzania urządzenieniami
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia Multicast Discovery>
<Odpowiedź>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
<Nazwa Zakresu>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Sleep Mode Notification Settings>

 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć> <Ustawienia TCP/IP>
Opcja ta umożliwia konfigurację ustawień wysyłania w sieci powiadomień o trybie uśpienia w trybie multiemisji.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Sleep Mode Notification Settings>
<Notify>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
<Numer Portu>: 1 do 11427 do 65535
Nie
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
<Number of Routers to Traverse>: 0 do 3 do 254
Nie
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
<Notification Interval>: 60 do 600 do 65535 sek.
Nie
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
To ustawienie można skonfigurować tylko za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

<Użyj HTTP>

 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć> <Ustawienia TCP/IP>
Włącz lub wyłącz ustawienia HTTP.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Użyj HTTP>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
Po skonfigurowaniu dla tego ustawienia wartości <Włącz> można otworzyć niezbędny port. Zaleca się jednak skonfigurowanie dla tego ustawienia wartości <Wyłącz>, gdy port nie jest używany. Otwarty port oznacza, że nieautoryzowany użytkownik może uzyskać dostęp do urządzenia.
Jeżeli dla tej opcji wybierzesz ustawienie <Wyłącz>, wtedy dla następujących opcji zostanie wybrane również ustawienie <Wyłącz>.
<Zdalny interfejs użytkownika>
<Ustawienia Druku IPP>
<Użyj funkcji skanowania WSD> i <Użyj WSD> w menu <Ustawienia WSD>
<Użyj Serwera WebDAV>

<Użyj Serwera WebDAV>

 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć> <Ustawienia TCP/IP>
Określ, czy korzystać z serwera WebDAV. Konfiguracja ustawień WebDAV
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Użyj Serwera WebDAV>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Tak
C
Settings/Registration Basic Information
Jeżeli dla tych opcji wybierzesz ustawienie <Włącz>, wtedy dla opcji <Użyj HTTP> zostanie również wybrane ustawienie <Włącz>.

<Ustawienia TLS>

 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć> <Ustawienia TCP/IP>
Po upewnieniu się, że urządzenie korzysta z szyfrowanej komunikacji TLS, można ustawić parę kluczy, wersję TLS oraz algorytm szyfrowania, który będzie używany. Konfiguracja klucza i certyfikatu dla TLS
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Klucz i certyfikat>
<Ust. jako klucz domyślny>: <Tak>, <Nie>
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
-
<Szczegóły Certyfikatu> (<Wersja>, <Numer Seryjny>, <Algorytm Podpisu>, <Wydano dla>, <Data Rozpocz Ważności>, <Data Zakończ Ważności>, <Wystawca>, <Klucz Publiczny>, <Odcisk kciuka certyfi.>, <Wydano dla (Alt. nazwa)>, <Zwery. certyfikat>)
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
-
<Wyświetl Miejs. Użycia> (wyświetla bieżące użycie danej pary kluczy)
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
-
<Określ dozwolone wersje>
<Wersja maksymalna>: <TLS 1.0>, <TLS 1.1>, <TLS 1.2>, <TLS 1.3>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Wersja minimalna>: <TLS 1.0>, <TLS 1.1>, <TLS 1.2>, <TLS 1.3>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Ustawienia algorytmu szyfrowania>
<AES-CBC (256-bitów)>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<AES-GCM (256-bitów)>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<3DES-CBC>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<AES-CBC (128-bit)>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<AES-GCM (128-bitów)>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<CHACHA20- POLY1305>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Ustawienia algo. wymiany klucza>
<RSA>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<ECDHE>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<X25519>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Ustawienia algorytmu podpisu>
<RSA>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<ECDSA>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Ustawienia algorytmu HMAC>
<SHA1>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<SHA256>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<SHA384>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Ustawienia Proxy>

 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć> <Ustawienia TCP/IP>
Określ ustawienia dla proxy. Konfiguracja serwera proxy
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Ustawienia Proxy>
<Użyj Proxy>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Adres Serwera> (adres IP albo FQDN)
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Numer Portu>: 1 do 80 do 65535
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Użyj Proxy wewnątrz tej samej domeny>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Ustawienia Uwierzytelniania>
<Użyj uwierzytelniania proxy>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Nazwa Użytkownika> (maksymalnie 24 znaki)
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Hasło> (maksymalnie 24 znaki)
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information

<Potw. inf. o uwierzy. w trybie zarz. uwierzy.>

 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć> <Ustawienia TCP/IP>
Określ, czy urządzenie ma sprawdzać informacje uwierzytelniające podczas drukowania z wykorzystaniem sterownika drukarki V4.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Potw. inf. o uwierzy. w trybie zarz. uwierzy.>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
Jeśli nie ma klucza używanego w komunikacji TLS lub jest on uszkodzony, to ustawienie jest nieaktywne. Konfiguracja klucza i certyfikatu dla TLS

<Ustawienia IPSec>

 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć> <Ustawienia TCP/IP>
Określ ustawienia IPSec. Konfiguracja ustawień IPSec
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Użyj IPSec>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Odbiór Pakietów Bez Polityki>
<Zezwól>, <Odrzuć>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Polityka Włą./Wył.>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Zapisz>
<Nazwa Polityki> (maksymalnie 24 znaki)
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Ustawienia Selektora>
<Adres Lokalny> (<Wszystkie Adresy IP>, <Adres IPv4>, <Adres IPv6>, <Ręczne Ust. dla IPv4>, <Ręczne Ust. dla IPv6>)
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Ręczne Ust. dla IPv4> (<Pojedyńczy Adres>, <Zakres Adresu> (<Pierwszy Adres>, <Ostatni Adres>), <Ustawienia Podsieci> (<Adres>, <Maska Podsieci>))
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Ręczne Ust. dla IPv6> (<Pojedyńczy Adres> (<Adres>), <Zakres Adresu> (<Pierwszy Adres>, <Ostatni Adres>), <Ustaw Prefix> (<Adres>, <Dług. Prefiksu>))
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Dług. Prefiksu> (1 do 64 do 128)
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Zdalny Adres> (<Wszystkie Adresy IP>, <Wszystkie Adresy IPv4>, <Wszystkie Adresy IPv6>, <Ręczne Ust. dla IPv4>, <Ręczne Ust. dla IPv6>)
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Ręczne Ust. dla IPv4> (<Pojedyńczy Adres>, <Zakres Adresu> (<Pierwszy Adres>, <Ostatni Adres>), <Ustawienia Podsieci> (<Adres>, <Maska Podsieci>))
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Ręczne Ust. dla IPv6> (<Pojedyńczy Adres> (<Adres>), <Zakres Adresu> (<Pierwszy Adres>, <Ostatni Adres>), <Ustaw Prefix> (<Adres>, <Dług. Prefiksu>))
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Dług. Prefiksu> (1 do 64 do 128)
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Port> (<Określ Numer Portu>, <Określ Nazwę Usługi>)
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Określ Numer Portu> (<Port Lokalny> (<Wszystkie Porty>, <Pojedyńczy Port>), <Zdalny port> (<Wszystkie Porty>, <Pojedyńczy Port>))
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Pojedyńczy Port> (1 do 65535)
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Określ Nazwę Usługi>
<Usługa Włą./Wył.>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Ustawienia IKE>
<Tryb IKE>: <Główny>, <Agresywny>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Ważność>: 1 do 480 do 65535 minut
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Metoda Uwierzytelniania>: <Met. klucza współdz. PSK> (<Klucz Współdziel.>), <Metoda cyfr. podpisu> (<Klucz i certyfikat>)
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Klucz i certyfikat>:
<Ust. jako klucz domyślny>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Klucz i certyfikat>:
<Szczegóły Certyfikatu> (<Wersja>, <Numer Seryjny>, <Algorytm Podpisu>, <Wydano dla>, <Data Rozpocz Ważności>, <Data Zakończ Ważności>, <Wystawca>, <Klucz Publiczny>, <Odcisk kciuka certyfi.>, <Wydano dla (Alt. nazwa)>, <Zwery. certyfikat>)
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Klucz i certyfikat>: <Wyświetl Miejs. Użycia> (wyświetla bieżące użycie danej pary kluczy)
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Algorytm Uwierz./Szyfrowania> (<Aut.>, <Ustawienia Podręcznika>)
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Algorytm Uwierz./Szyfrowania>: <Ustawienia Podręcznika>
<Uwierzytel.>
<SHA1>: <Włącz>, <Wyłącz>
<SHA2>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Szyfrowanie>
<3DES-CBC>: <Włącz>, <Wyłącz>
<AES-CBC>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Grupa DH>
<Grupa 14 (2048)>: <Włącz>, <Wyłącz>
<ECDH-P256>: <Włącz>, <Wyłącz>
<ECDH-P384>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Ust. Sieciowe dla IPSec>
<Ważność>
<Czas>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Włącz>: (1 do 480 do 65535 min.)
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Ważność>
<Rozmiar>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Włącz>: (0 do 1 do 65535 MB)
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<PFS>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Algorytm Uwierz./Szyfrowania>: <Aut.>, <Ustawienia Podręcznika>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Algorytm Uwierz./Szyfrowania>: <Ustawienia Podręcznika> (<ESP>, <ESP (AES-GCM)>, <AH (SHA1)>)
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<ESP> ustawienia:
<Uwierzytelnianie ESP>
<SHA1>: <Włącz>, <Wyłącz>
<ZERO>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Szyfrowanie ESP>
<3DES-CBC>: <Włącz>, <Wyłącz>
<AES-CBC>: <Włącz>, <Wyłącz>
<ZERO>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<ESP (AES-GCM)> ustawienia: Brak
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<AH (SHA1)> ustawienia: Brak
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Tryb połączenia>:
Transport (wyłącznie wyświetl)
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Dla długości klucza AES dozwo. tylko 256-bitów>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
-
<Edytuj>
-
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
-
<Usuń>
-
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
-
<Drukuj listę>
<Tak>, <Nie>
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
-

<Ustawienia SIP>

 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć> <Ustawienia TCP/IP>
Określ ustawienia SIP. Aby uzyskać informacje na temat korzystania z menu <Ustawienia SIP>, patrz IP FAX Expansion Kit User's Guide (Podręcznik użytkownika do zestawu rozszerzającego faksu IP).

<TCP/IP Option Settings>

 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć> <Ustawienia TCP/IP>
Określ skalę okna opcji TCP i rozmiar MTU.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<TCP/IP Option Settings>
<Use Window Scale Option>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<MTU Size>: 600 do 1500 bytes (600-1500)
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
To ustawienie można skonfigurować tylko za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika).

<Użyj skanowania połączenia sieciowego>

 (Ustawienia/Rejestracja) <Właściwości> <Sieć> <Ustawienia TCP/IP>
Określ, czy korzystać z Network Link Scan.
Element
Opis ustawienia
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Można ustawić z poziomu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
Możliwe dostarczanie informacji o urządzeniu
Funkcja importowania wszystkiego
Nazwa elementu w przypadku eksportowania za pomocą Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika)
<Użyj skanowania połączenia sieciowego>
<Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
<Użyj TLS>: <Włącz>, <Wyłącz>
Nie
Tak
Tak
Nie
C
Settings/Registration Basic Information
9EHX-0J4