Fylla på förtryckt papper

Om du fyller på papper med logotyp måste du kontrollera papperets riktning oavsett du använder papperslådan eller universalfacket. Fyll på papper rätt så att utskriften sker på samma sida som logotypen.
När du kopierar måste du också tänka på originaldokumentets riktning.
Placera originalet i dokumentmataren med kopieringssidan uppåt eller placera originalet på originalglaset med kopieringssidan nedåt enligt nedan.
Matare (stående dokument)
Originalglas (stående dokument)
Matare (liggande dokument)
Originalglas (liggande dokument)
Kontrollera också att <Originalets innehållsriktning> är korrekt för kopieringsinställningarna. Grundläggande kopieringsfunktioner
I det här avsnittet beskrivs hur du fyller på förtryckt papper i rätt riktning. En beskrivning av hur du fyller på papper i papperslådan eller i universalfacket finns i Grundläggande metod för papperspåfyllning.
I det här avsnittet beskrivs hur du fyller på förtryckt papper vid enkelsidig kopiering/utskrift. När du gör dubbelsidig kopiering/utskrift på förtryckt papper fyller du på papper genom att placera papperet i motsatt riktning efter indikationerna i det här avsnittet.
Om du vill se till att sidorna skrivs ut på rätt sida av förtryckt papper oavsett om det gäller ensidig eller tvåsidig utskrift kan du använda följande inställningsmetoder.
Genom att ange papperstyp varje gång du skriver ut: fyll på den papperstyp som registrerats med "Förtryckt papper" inställt på <På> i <Inställningar för hantering av papperstyp>, ange denna papperstyp och skriv sedan ut.
Genom att ange papperskälla varje gång du skriver ut: fyll på papper i papperskällan för vilken <Växla metod för pappersmatning> är inställt på <Prioritera sida>, ange denna papperskälla och skriv sedan ut.
Rätt sätt att fylla på förtryckt papper när "Förtryckt papper" är inställt på <På> i <Inställningar för hantering av papperstyp> eller när <Växla metod för pappersmatning> är inställt på <Prioritera sida>
Papperslåda: logotypsidan vänd nedåt
Annan papperskälla än papperslåda: logotypsidan vänd uppåt

Fylla på papper med logotyp i papperslådan

Påfyllningsmetoden varierar beroende på om papperet med logotyp är i stående eller liggande layout. Fyll på papper med logotyp med utskriftssidan uppåt enligt nedan.
Stående papper
Utskriftsresultat
Liggande papper (utskrift)
Utskriftsresultat
Liggande papper (kopiering)
Utskriftsresultat

Fylla på papper med logotyp i universalfacket

Påfyllningsmetoden varierar beroende på om papperet med logotyp är i stående eller liggande layout. Fyll på papper med logotyp med utskriftssidan nedåt enligt nedan.
Stående papper
Utskriftsresultat
Liggande papper (utskrift)
Utskriftsresultat
Liggande papper (kopiering)
Utskriftsresultat
9EKC-00Y