Andra problem

Kan inte trycka på knappar, välja poster eller poster visas inte.

Vissa inställningar kan endast göras av administratören. De kan inte användas av vanliga användare.
Inställningar/Registrering
Systemadministratören kan begränsa funktionerna som vanliga användare har tillgång till för att begränsa obehörigt användande och begränsar vilka funktioner som kan användas.
Funktionerna som kan användas med Användarautentisering hanteras av administratören. Dessa funktioner används genom att logga in med ett ID med åtkomstbehörighet.
Logga in på maskinen
Funktioner kan inte användas eftersom tillbehören eller systemalternativen som krävs inte är installerade.
Knapparna som visas på skärmen har ändrats. Tryck på eller längst ner på skärmen för att växla visning eller tryck på <Alternativ> och leta sedan upp önskad knapp. För skärmbilden med grundläggande funktioner tryck på <Alternativ> och sök efter den önskade knappen.
Anpassa <Hem>-skärmen
Anpassa skärmbilden med grundläggande funktioner
Inställningarna hanteras med säkerhetspolicyinställningar. För att ändra inställningarna måste man logga in på Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) med administratörsprivilegier.
Konfigurera inställningar för säkerhetspolicy

Vissa av inställningarna som importerats från en annan enhet tillämpas inte.

Om en säkerhetspolicy har ställts in kan inställningar som bryter mot den inte importeras.

Loggfilerna är oläsbara.

När du öppnar CSV-filer med Microsoft Excel kanske innehållet inte identifieras som textsträngar och kan vara oläsbart. I så fall öppnar du filerna med en CSV-filsredigerare eller textredigerare.

Loggar registreras inte även om loggsammanställning har påbörjats.

Resultat visas inte nödvändigtvis i en loggfil om den hämtas omedelbart efter att loggsammanställningen påbörjades. Efter loggsammanställningen tar tid, hämta loggfilen igen efter att ha väntat ett tag.

Inställningarna för långsmala original visas inte.

Du kan använda långsmala original genom att ändra maskinens inställningar. Kontakta din återförsäljare eller servicerepresentant för mer information.

Inställningarna för pappersformat K visas inte.

Du kan använda pappersformatet K genom att ändra maskinens inställningar. Kontakta din återförsäljare eller servicerepresentant för mer information.

Avancerat utrymme är öppen för allmänheten via SMB, men jag kan inte ansluta.

Kontrollera SMB-autentiseringsinställningarna för SMB-server och Autentiseringshantering för Avancerat utrymme.
Göra SMB-inställningar
Ställa in Avancerat utrymme på Allmän
Information om autentiseringsinställningar för SMB-server och Avancerat utrymme finns i följande tabell:
 (Inställningar/Registrering)
Autentisering
Preferenser → Nätverk → TCP/IP-inställningar → SMB-serverinställningar
Funktionsinställningar → Lagra/få åtkomst till filer → Inställn. för avancerat utrymme → Hantera autentisering
Logga in med hjälp av pekskärmens display
Logga in med hjälp av klientdator
Använd SMB-server
Använd SMB-verifiering
Krävs
Krävs
Av
Krävs
Ingen åtkomst
Av
Av
Krävs inte
Krävs inte
Av
Krävs inte
Krävs

Avancerat utrymme är öppen för allmänheten via WebDAV, men jag kan inte ansluta via WebDAV.

Kontrollera inställningen PÅ/AV för WebDAV-servern, autentiseringshantering för Avancerat utrymme och autentiseringstyp för WebDAV-servern.
Göra inställningar för WebDAV
Ställa in Avancerat utrymme på Allmän
Information om autentiseringsinställningar för WebDAV-server och Avancerat utrymme finns i följande tabell:
 (Inställningar/Registrering)
Autentisering
Preferenser → Nätverk → TCP/IP-inställningar → Använd WebDAV-server
Funktionsinställningar→ Lagra/få åtkomst till filer → Inställn. för avancerat utrymme
Logga in med hjälp av pekskärmens display
Logga in med hjälp av klientdator
Hantera autentisering
Inställningar för WebDAV-server→ Autentiseringstyp
Grundinst.
Krävs
Krävs
Av
Krävs
Ingen åtkomst
Av
Grundinst.
Krävs inte
Krävs inte
Av
Av
Krävs inte
Krävs inte
9F44-0WE