Změny z Ver. 3.14 na Ver. 3.16

Změny ve verzi platformy Ver. 3.16 jsou uvedené dole. U některých modelů nemusí být dostupné zde uvedené funkce a nastavení. Podrobnosti najdete v popisech v odkazech u každé změny.

Změny funkcí

Přidání funkce, která oznamuje serveru přihlašovací údaje (uživatelské jméno a název domény) uživatelů, kteří zobrazují obsah, aby bylo možné shromažďovat informace
Přidání funkce, která umožňuje zkontrolovat soubory PDF propojené v obsahu jejich vytištěním.
Podpora zadávání úrovně při ověřování serveru služby Active Directory
Podpora dvoufaktorového ověřování při přihlašování do Remote UI (Vzdálené UR)
Přidání položky pro omezení používání dříve použitých hesel
Podpora nastavení doby zákazu změny hesla
Podpora registrace barevných profilů
Podpora IPP Everywhere
Podpora nastavení polohy obrazu pomocí testovací stránky (pomocí podavače)
Podpora nastavení sekundárního přenosového napětí pomocí podavače
Podpora korekce nerovnoměrné sytosti pomocí podavače
Podpora kalibrace barev pro každý typ papíru

Změny obrazovky Nastavení/Uložení

Přidáno <Doporučené nast. zabezpečení pro prostředí použití>
Přidáno <Omezit opakované použití hesla>
Přidáno <Set Password Change Prohibition Period>
Přidáno <Registrovat barevný profil>
Přidáno <Použít IPP Everywhere>
Podpora zadávání nastavení univerzálního tisku z ovládacího panelu
Přidáno <Vyberte linku k použití>
Přidáno <Color Calibration for Each Paper Type>
Položka nastavení přidaná do <Nastavení E-mail/I-fax>
Podpora kontroly protokolů neoprávněných operací a dalších informací
A33Y-017