Изпращане на отделно сканирани документи заедно (създаване на задача)

Дори и да имате твърде много оригинали за поставяне в подаващото устройство едновременно, можете да сканирате оригиналите поотделно и да ги изпратите като партида документи. Документите, сканирани с подаващото устройство и със стъклото за документи, могат също да се изпращат едновременно.
1
Поставете първия оригинал. Поставяне на оригинали
2
Натиснете <Факс>. Екран <Начало>
3
Задайте дестинацията на екрана с основни функции за факс. Екран с основни функции за факс
4
Задайте необходимите настройки за сканиране. Основни операции за изпращане на факсове
5
Натиснете <Настройки>  <Създаване на задача>  <Затвар.>.
6
Натиснете  (Старт) за сканиране на оригинала.
Когато сканирането завърши, се появява екран, който ви подсеща да сканирате следващия оригинал.
Ако поставяте оригиналите си в подаващото устройство, махайте оригиналите от зоната за изкарване на оригинали при завършване на сканирането на всяка партида.
7
Поставете следващия оригинал и натиснете  (Старт).
Повторете тази стъпка, докато не завършите сканирането на всички оригинали.
За да промените настройките за сканиране, натиснете <Промяна на настройки>.
Следните функции могат да се използват в <Промяна на настройки>. Не можете да променяте настройката за другите функции, докато сте в режим на създаване на задача. Трябва да зададете необходимите настройки за сканиране предварително.
<Формат на сканиране>
<2-странен оригинал>
<Наситеност>
<Тип оригинал>
Ако искате да поставите оригинали с различен формат в подаващото устройство, задайте <Оригинали с разл. формат>. Изпращане на оригинали с различен формат едновременно (разнородни оригинали)
Когато сканирате и изпращате 1-странни оригинали и 2-странни оригинали заедно, ако първият документ, който сканирате, е 2-странен оригинал, задайте <2-странен оригинал>. Когато сканирате 1-странен оригинал, деактивирайте настройката <2-странен оригинал> в <Промяна на настройки>.
8
Натиснете <Старт изпращане>.
Всички сканирани документи се комбинират в един и се изпращат към посочената дестинация.
9CX5-07L