Проверка на състоянието и регистъра на изпратените и получените документи

Можете да проверявате състоянието и регистрите на изпратените и получените документи.
Когато се използва управлението на персоналното удостоверяване, можете да ограничавате потребителите да не извършват дейности по задачите на други потребители на екрана <Сист. контрол>. <Огранич. достъп до задачи на други потребители>

Проверка на състоянието на изпратени документи

1
Натиснете  (Сист. контрол).
2
Натиснете <Изпращане> <Статус на задч.>.
За да се покажат само факс документите, изберете <Факс> от падащия списък в горния десен ъгъл на екрана.
3
Проверете състоянието.
Избирането на документ и натискането на <Детайли> ви позволява да проверите детайлна информация като дестинациите и броя на страниците.
Избирането на документ и натискането на <Отказ> ви позволява да откажете изпращането. Не можете да избирате няколко задачи и да ги отменяте наведнъж. Избирайте и отменяйте задачите една по една.
Натискането на <Отпечатване на списък> разпечатва списък със състоянието на изпратените документи, който се показва на екрана.
Натискането на <Детайл>  <Повторно изпращане> ви позволява да изпратите повторно документите, които не са успели да бъдат изпратени. За задаване на друга дестинация натиснете <Промяна на дестинация>. За документи с множество дестинации, посочени с използване на един и същ метод на изпращане, натиснете <Списък Разпращане>, изберете дестинация и след това натиснете <Повторно изпращане> или <Промяна на дестинация>.
Можете да изпратите повторно документи, ако <Изтриване неизпълнени задачи за изпращ.> е зададено на <Изкл.> (<Изтриване неизпълнени задачи за изпращ.>). Имайте предвид, че не можете да изпращате повторно документите, изпратени с Директно изпращане/Ръчно изпращане/Факс от компютър.
Можете да променяте дестинациите на документи, които са зададени да бъдат изпращани в посочен час, както и на документи, които не са успели да бъдат изпратени. Имайте предвид, че не можете да променяте дестинациите за документи със зададени множество дестинации, които се изпращат или когато въвеждането на нова дестинация е ограничено (Ограничаване на достъпните дестинации).
Дестинацията може да се променя за задача, която е отменена поради грешки при предаването, или за задача, която изчаква изпращане в режим на Отложено изпращане.
Не можете да променяте множество дестинации едновременно. Също така не можете да променяте дестинациите в дадена група едновременно.

Проверка на състоянието на получени документи

1
Натиснете  (Сист. контрол).
2
Натиснете <Получаване>  <Статус на задч.>.
За да се покажат само факс документите, изберете <Факс> от падащия списък в горния десен ъгъл на екрана.
3
Проверете състоянието.
Избирането на документ и натискането на <Детайли> ви позволява да проверявате детайлна информация като имена на изпращача и броя на страниците.
Избирането на документ и натискането на <Отказ> ви позволява да откажете получаването. Не можете да избирате няколко задачи и да ги отменяте наведнъж. Избирайте и отменяйте задачите една по една.
Ако натиснете <Провер. получ.I-факс>, получаването стартира, ако от POP сървъра е бил получен I-факс. Можете да покажете <Провер. получ.I-факс> чрез избиране на <Препращане> от падащия списък в горната дясна част на екрана.
За използване на <Провер. получ.I-факс> задайте <POP> на <Вкл.> в <Комуникационни настройки>, за да позволите на машината да получава чрез POP. Настройки за комуникация по имейл/I-факс
Можете автоматично да получавате I-факсове в следните случаи: Настройки за комуникация по имейл/I-факс
<POP интервал> в <Комуникационни настройки> е зададен на стойност, различна от '0'.
I-факсовете са получени с SMTP без преминаване през сървър.

Проверка дали документите са изпратени или получени успешно

1
Натиснете  (Сист. контрол).
2
Натиснете <Изпращане> или <Получаване>  <Рег. на зад.>.
За да се покажат само факс документите, изберете <Факс> от списъка с кодове за грешки в горния десен ъгъл на екрана.
3
Проверете дали документите са изпратени или получени успешно.
<OK> се показва в колонката <Резултат> при успешно изпратен или получен документ. Ако се показва <NG>, това посочва, че документът не е бил изпратен или получен, защото е бил отказан или е имало някаква грешка.
Можете да проверите кода за грешка, като изберете документ и натиснете <Детайли>. Можете да проверите причините и решенията за грешките на база на кодовете за грешка. Контрамерки при всеки от кодовете за грешка
Натискането на <Отчет упр. комуник.> или <Отчет за извършени дейности на факса> разпечатва регистърен списък на изпратените и получени документи, който се показва на екрана.
Регистриране на адрес от историята на изпращането
Можете да регистрирате адрес в адресната книга или бутон за бързо набиране чрез историята на изпращането на екрана <Сист. контрол>. Това ви спестява усилието от директно въвеждане на факс номера и също така помага за избягване на изпращане на факс на неправилен номер поради въвеждане на грешен факс номер.
9CX5-082