Импортиране/експортиране на настройките индивидуално

Можете да изберете конкретни настройки за импортиране или експортиране, като например списъци с адреси в адресната книга или настройки за принтер. За извършване на тези операции са нужни администраторски привилегии.
За информация относно редактирането на CSV файл на адресна книга за импортиране вж. Елементи на адресната книга.

Експортиране на настройките индивидуално

1
Стартирайте Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление). Стартиране на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
2
Щракнете върху [Settings/Registration] в страницата на портала. Екран на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
3
Щракнете върху [Data Management] и изберете настройките за експортиране.
Когато експортирате адресни списъци
4
Щракнете върху [Start Exporting].
5
Следвайте инструкциите на екрана, за да зададете мястото, където да се съхранят данните.

Импортиране на настройките индивидуално

1
Стартирайте Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление). Стартиране на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
2
Щракнете върху [Settings/Registration] в страницата на портала. Екран на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
3
Щракнете върху [Data Management] и изберете настройките за импортиране.
Когато импортирате списъци с адреси
4
Щракнете върху [Start Importing]  [OK].
Машината може да трябва да се рестартира в зависимост от настройките за импортиране. Рестартиране на машината
9CX5-0F9