<Настройки за защитна стена>

Задайте настройките за филтриране на пакети, които позволяват комуникация единствено с устройства, които имат специфичен IP адрес и MAC адрес.
За информация относно елементите ("A", "B", "C" и "Не") в колоната "Функция за импортиране на всички" вж. Функция за импортиране на всички.

<Филтър на IPv4 адрес>

 (Настр./Регистр.)  <Преференции>  <Мрежа>  <Настройки за защитна стена>
Задайте настройките за филтриране на IPv4 адреси.

<Филтър на IPv6 адрес>

 (Настр./Регистр.)  <Преференции>  <Мрежа>  <Настройки за защитна стена>
Задайте настройките за филтриране на IPv6 адреси.

<Филтър на MAC адрес>

 (Настр./Регистр.)  <Преференции>  <Мрежа>  <Настройки за защитна стена>
Задайте настройките за филтриране на MAC адреси.

<Регистър на блок на IP адрес>

 (Настр./Регистр.)  <Преференции>  <Мрежа>  <Настройки за защитна стена>
Показва регистъра за блокиране чрез филтъра на IP адреси. Задаване на IP адреси в настройките на защитната стена
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Регистър на блок на IP адрес>
<Дата>, <Тип>, <IP адрес>, <Номер на порт>, <Резултат>, <Детайли>
Не
Да
Да
Не
-
9CX5-0HJ