<Филтър на MAC адрес>

Задайте настройките за филтриране на MAC адреси.
За информация относно елементите ("A", "B", "C" и "Не") в колоната "Функция за импортиране на всички" вж. Функция за импортиране на всички.

<Изходен филтър>

 (Настр./Регистр.)  <Преференции>  <Мрежа>  <Настройки за защитна стена>  <Филтър на MAC адрес>
Задайте изходящия филтър. Задаване на MAC адреси в настройките на защитната стена
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Изходен филтър>
<Използване на филтър>: <Вкл.>, <Изкл.>
Не
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
<Права по подразбиране>: <Разрешав.>, <Отхвърляне>
Не
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
<Регистрир.> (до 100 Mac адреса), <Редактиране>, <Изтр-не>
Не
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information

<Входен филтър>

 (Настр./Регистр.)  <Преференции>  <Мрежа>  <Настройки за защитна стена>  <Филтър на MAC адрес>
Задайте входящия филтър. Задаване на MAC адреси в настройките на защитната стена
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Входен филтър>
<Използване на филтър>: <Вкл.>, <Изкл.>
Не
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
<Права по подразбиране>: <Разрешав.>, <Отхвърляне>
Не
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
<Регистрир.> (до 100 Mac адреса), <Редактиране>, <Изтр-не>
Не
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information
9CX5-0HR