<Преференции>

Задайте настройките за работната среда на машината.

<Настройки за хартия>

 (Настр./Регистр.)  <Преференции>
Задайте настройките за използваната хартия.

<Настройки за извеждане>

 (Настр./Регистр.)  <Преференции>
Задайте настройките за сензорния дисплей.

<Настройки за енергия/Таймер>

 (Настр./Регистр.)  <Преференции>
Задайте настройките за време, консумация на енергия и др.

<Мрежа>

 (Настр./Регистр.)  <Преференции>
Задайте мрежовите настройки.

<Външен интерфейс>

 (Настр./Регистр.)  <Преференции>
Задайте настройките за външните интерфейси.

<Достъпност>

 (Настр./Регистр.)  <Преференции>
Задайте настройките за функциите за достъпност за лица, които трудно виждат дисплея или въвеждат данни.
9CX5-0H6