<IPv6 настройки>

Задайте настройките, които ви разрешават да използвате машината в IPv6 среда.
За информация относно елементите ("A", "B", "C" и "Не") в колоната "Функция за импортиране на всички" вж. Функция за импортиране на всички.

<Използване на IPv6>

 (Настр./Регистр.) <Преференции> <Мрежа> <TCP/IP настройки> <IPv6 настройки>
Задайте дали да се използва IPv6. Задаване на IPv6 адрес
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Използване на IPv6>
<Вкл.>, <Изкл.>
Не
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information

<Настройки за Stateless адрес>

 (Настр./Регистр.) <Преференции> <Мрежа> <TCP/IP настройки> <IPv6 настройки>
Задайте IPv6 stateless адреса. Задаване на IPv6 адрес
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Настройки за Stateless адрес>
<Използване на Stateless адрес>: <Вкл.>, <Изкл.>
Не
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information

<Настройки за Ръчен адрес>

 (Настр./Регистр.) <Преференции> <Мрежа> <TCP/IP настройки> <IPv6 настройки>
Задайте IPv6 адреса на ръка. Задаване на IPv6 адрес
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Настройки за Ръчен адрес>
<Използване на Ръчен адрес>: <Вкл.>, <Изкл.>
Не
Да
Да
A
Settings/Registration Basic Information
<Ръчен адрес> (IPv6 адрес (максимум 39 знака))
Не
Да
Да
A
Settings/Registration Basic Information
<Дълж.на префикс>: 1 до 64 до 128
Не
Да
Да
A
Settings/Registration Basic Information
<Адрес на рутер по подразб.> (максимално 39 знака)
Не
Да
Да
A
Settings/Registration Basic Information

<Използване на DHCPv6>

 (Настр./Регистр.) <Преференции> <Мрежа> <TCP/IP настройки> <IPv6 настройки>
Задайте дали IPv6 адресът да се получава от DHCP сървъра. Задаване на IPv6 адрес
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Използване на DHCPv6>
<Вкл.>, <Изкл.>
Не
Да
Да
C
Settings/Registration Basic Information

<PING команда>

 (Настр./Регистр.) <Преференции> <Мрежа> <TCP/IP настройки> <IPv6 настройки>
Проверете дали IPv6 адресът е зададен правилно. Провеждане на тест на връзката за IPv6 адрес
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<PING команда>
<IPv6 адрес> (максимално 39 знака)
Не
Да
Не
Не
-
<Име на хост>
Не
Да
Не
Не
-

<Получав. само Stateful адресен префикс>

 (Настр./Регистр.) <Преференции> <Мрежа> <TCP/IP настройки> <IPv6 настройки>
Задайте дали при използване на DHCPv6 от DHCP сървъра да се получава само първата половина от stateful адреса.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Получав. само Stateful адресен префикс>
<Вкл.>, <Изкл.>
Да
Не
Да
C
Settings/Registration Basic Information

<Настройки за DHCP опция>

 (Настр./Регистр.) <Преференции> <Мрежа> <TCP/IP настройки> <IPv6 настройки>
Задайте незадължителните настройки за DHCP. Използване на DHCP сървър
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Настройки за DHCP опция>
<Получаване на адрес на DNS сървър>: <Вкл.>, <Изкл.>
Да
Не
Да
C
Settings/Registration Basic Information
<Получаване на име на домейн>: <Вкл.>, <Изкл.>
Да
Не
Да
C
Settings/Registration Basic Information
9CX5-0HF