<Настройки за хартия>

Задайте настройките за използваната хартия.
За информация относно елементите ("A", "B", "C" и "Не") в колоната "Функция за импортиране на всички" вж. Функция за импортиране на всички.

<Настройки за хартия>

 (Настр./Регистр.)  <Преференции> <Настройки за хартия>
Може да регистрирате тип и формат на хартията за всеки източник на хартия. Тази настройка ви дава възможност да постигнете подходящите резултати при печат. Задаване на формат и тип на хартията в касетата за хартия
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Настройки за хартия>
Източник на хартия
<Зад.>:
<Тънка 2 (52-59 g/m2)>, <Тънка 1 (60-63 g/m2)>, <Обикновена>, <Дебела 1 (106-128 g/m2)>, <Дебела 2 (129-150 g/m2)>, <Дебела 3 (151-163 g/m2)>, <Рециклирана 2 (76-90 g/m2)>, <Перфорирана 2 (76–90 g/m2)>, <Прозр. фолио>, <Цветна (64–82 g/m2)>
<Настр. за базов грамаж за обикновена хартия> (
<Обикновена 1 (64-75 g/m2)>, <Обикновена 2 (76-90 g/m2)>, <Обикновена (91-105 g/m2)>)
<Потребит. формат>, <Плик>, <Неразпознат станд. формат>
Да
Да
Да*1
B*2
Settings/Registration Basic Information
*1 <Потребителски формат> и <Плик> не могат да бъдат зададени от Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление).
*2 <Потребит. формат> не може да бъде импортиран с функцията за импортиране на всички.
Ако сте променили размера или типа на заредената хартия в източника на хартия, проверете и дали сте променили тази настройка.
Ако сте променили размера или типа на заредената хартия в източника на хартия, проверете дали сте променили настройките на <Група формати хартия за автомат. разпозн. в касета>.

<Група формати хартия за автомат. разпозн. в касета>

 (Настр./Регистр.)  <Преференции> <Настройки за хартия>
Може да зададете групата формати на хартията за всеки източник на хартия, за да накарате машината автоматично да открива размера на заредената хартия.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Група формати хартия за автомат. разпозн. в касета>
<Многофункционална тава>: <Формат A/B>, <В инчове>, <Формат A/K>
<Касета за хартия>: <Вс. формати>, <Формат A/B>, <В инчове>, <Формат A/K>
Да
Да
Не
B
Settings/Registration Basic Information
Погрижете се да нагласите водачите на хартията да отговарят на размера на хартията. Неправилното позициониране на водачите за хартията може да доведе до засядане на хартията.

<Избор на хартия A5R/STMTR>

 (Настр./Регистр.)  <Преференции> <Настройки за хартия>
Когато в касетата за хартията бъде заредена хартия A5R или STMTR, може да зададете размера, който да бъде използван за работа.
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Избор на хартия A5R/STMTR>
<A5R>, <STMTR>
Да
Да
Не
B
Settings/Registration Basic Information
Тази настройка се активира, когато е избрано <Вс. формати> в <Група формати хартия за автомат. разпозн. в касета>.

<Настройки за управление на тип хартия>

 (Настр./Регистр.)  <Преференции> <Настройки за хартия>
Може да запаметите/редактирате различни потребителски типове хартия (типове хартия, зададени от потребителя), освен типовете хартия по подразбиране, регистрирани в машината. Настройки на управлението на типа хартия
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Настройки за управл. на тип хартия>
<Детайли/Редактиране>
<Име>, <Категория>, <Основен грамаж>, <Покритие>, <Тип>, <Цвят>, <Изп. като хартия с бланка>, <Настр.корекц.на изместв.>, <Настр. Гланциране>, <Настр. напреж. втор. трансф.>, <Нстр. напр. вт. транс. вод. ръб>, <Кор. на пр. на тон. в задн. кр.>
<Дублиране>, <Изтр-не>
Да
Не
Да
C*1
Paper Type Management Settings
*1 <Изп. като хартия с бланка>, <Настр. Гланциране>, <Настр. напреж. втор. трансф.>, <Нстр. напр. вт. транс. вод. ръб> и <Кор. на пр. на тон. в задн. кр.> са категоризирани като "A".

<Регистрир. предпоч. хартия (Многофункц. тава)>

 (Настр./Регистр.)  <Преференции> <Настройки за хартия>
Лесно може да задавате настройки за хартията като запаметите в бутон често използваната хартия в многофункционалната тава. "Предпоч. хартия" лесно може да бъде извикана от показания екран, когато хартията бъде заредена. Регистриране на често използван формат и тип на хартията в многофункционалната тава
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Регистрир. предпоч. хартия (Многофункц. тава)>
<P1> до <P30>:
<Рег./Редакт.>, <Преимену- ване>, <Изтр-не>
Да
Да
Не
B
Settings/Registration Basic Information

<Настр. по подразб. на Многофункц. тава>

 (Настр./Регистр.)  <Преференции> <Настройки за хартия>
Може да зададете метода за избор на използваната хартия от многофункционалната тава. Ако в многофункционалната тава винаги използвате един и същи размер/тип хартия, е удобно да запаметите хартията в <Използ. предв. задад. настр.>. Фиксиране на формата и типа на хартията, които да се използват с многофункционалната тава
Ако в многофункционалната тава използвате различни типове хартия, изберете <Винаги задавай>. Ако често сменяте използваните типове хартия, може да избегнете процедурата за избор на типа на хартията, като предварително запаметите типовете хартия. Регистриране на често използван формат и тип на хартията в многофункционалната тава
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Настр. по подразб. на Многофункц. тава>
<Използ. предв. задад. настр.> (<Регистрир.>)
<Винаги задавай> (<Станд.>, <Предпоч. хартия>)
Да
Да
Не
B
Settings/Registration Basic Information
Когато са изпълнени следните условия, може да натиснете <Врем. смяна харт. в МФ тава> от екрана за избор на хартия на <Копиране> и <Достъп запм.файлове>, за да смените размера/типа на хартията, която трябва да бъде заредена от многофункционалната тава:
Ако хартията е заредена в многофункционалната тава.
Ако тази настройка е зададена да бъде <Използв. предв. зад. настр.>
Ако <Реж. за под. на х-я за зад. от др. за принт. с МФ тава> е зададено да бъде <Реж. A (Приор. на нас. на др. за пр.)>

<Регистриране на потребителски формат>

 (Настр./Регистр.)  <Преференции> <Настройки за хартия>
Може да запаметите често използвани произволни формати на хартията. Запаметените тук формати на хартията се показват на екрана за избор на размер на хартията за касетата за хартия и многофункционалната тава. Регистриране на хартия със свободен формат (хартия с потребителски формат)
Елемент
Описание на настройките
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Може да се зададе в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Функция за импортиране на всички
Име на елемента при експортиране с Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
<Регистриране на потребителски формат>
<S1> до <S4>:
<Рег./Редакт.>, <Преимену- ване>, <Изтр-не>
Да
Да
Не
B
Settings/Registration Basic Information
9CX5-0H7