Настройка с помощта на ръководството за настройка

Когато включите машината за първи път (Включване на машината), автоматично започва първоначалната настройка. Можете да регулирате първоначалната настройка, необходима за използването на машината. Конфигурирайте основната настройка в съответствие с всеки екран или щракнете върху връзка, за да се покаже съответната страница и да видите подробности.
Стъпка 1
Задайте езика и клавиатурната подредба.
Изберете езика, който да се показва на екраните. В зависимост от езика можете да промените подредбата на клавиатурата, която се показва за въвеждане на знаци.
Стъпка 2
Проверете настройките за хартията.
Проверете дали хартията, заредена в касетите, е зададена правилно.
Ако не сте влезли като администратор, продължете със стъпка 10.
Стъпка 3
Влезте като администратор.
Извършете удостоверено влизане, за да конфигурирате настройките, които изискват администраторски права.
Можете да пропуснете настройките, които изискват администраторски права, и да продължите със следващата стъпка, като натиснете <Пропускане>. В такъв случай продължете със стъпка 10.
Стъпка 4
Задайте настройките за удостоверяване.
За да подобрите защитата на машината, използвайте машината под система, която използва удостоверяване на потребителите.
Тази машина е настроена да използва удостоверяване на потребителите като услуга за влизане. За повече информация вижте Конфигуриране на настройките за управление на персоналното удостоверяване.
Стъпка 5
Задаване на датата и часа.
Настройте дата и часа на машината.
Стъпка 6
Настройте IP адреса.
Задайте настройките за мрежовата връзка.
Стъпка 7
Задайте DNS настройките.
Задайте адреса на DNS сървъра, името на хоста в DNS и името на домейна в DNS.
Стъпка 8
Задайте настройките за прокси сървъра.
Задайте необходимите настройки, за да използвате прокси сървъра.
Стъпка 9
Задайте настройките за работа с факс.
Задайте необходимите настройки, за да използвате функцията за факс.
Ако вашата машина няма функция факс, преминете към стъпка 10.
Стъпка 10
Извършете автоматично регулиране на градацията.
Регулирайте градацията за ясно отпечатване.
В зависимост от машината процедурата е различна. За информация относно автоматичното регулиране на градацията вижте Настройване на градацията.
Стъпка 11
Отпечатайте отчет.
Можете да отпечатате списък с мрежовите потребители, списък с данни за потребителите на факса и списък с настроените стойности.
Стъпка 12
Изпълнете ръководството за настройка.
Когато завършите ръководството за настройка, рестартирайте машината, за да приложите зададените настройки.
Ако не използвате ръководството за настройка, натиснете <Кр. на пр. за кон.> в стъпка 1.
Можете да натиснете  (Настр./Регистр.), за да зададете поотделно настройките, конфигурирани по време на ръководството за настройка, по-късно.

По-късно стартиране на ръководството за настройка

Ръководството за настройка не може да бъде стартирано в следните случаи.
Ако е зададено удостоверяване на потребителите или удостоверяване чрез кодове на отдели.
Ако е зададено удостоверяване чрез кодове на отдели.
Ако е извършено удостоверяване чрез карта.
 (Настр./Регистр.)  <Настройки за управление> <Лиценз/Други> <Старт на процедура за конфигуриране> <Старт>
Ако стартирате ръководството за настройка по-късно и влезете като администратор, стъпка 3 няма да се покаже. Преминете към стъпка 4.
9CX5-035