Popis stavki koje je moguće personalizirati

Sljedeće stavke moguće je personalizirati za svakog prijavljenog korisnika.
Kategorija
Vrijednost postavke
Odgovarajuća postavka
Jezik prikaza *1*2
Jezik prikaza i raspored tipkovnice
Dostupnost *1*2
Postavke ponavljanja tipke
Obrnute boje zaslona
Početni zaslon *1*2
Zaslon koji se prikazuje nakon prijave
Početni prikaz *1*2
Osobni gumbi
Vremenska crta*3*5
Postavke za Početni prikaz
Mreža
SSID, mrežni ključ, Automatski omogući/onemogući izravnu vezu pri prijavi/odjavi
Zadane postavke za zadatke *1*2*3
Kopiranje
Faks
Skeniranje i slanje*4
Skeniranje i pohrana*4
Pristup pohr. datotek.
Prečaci *1*2
Kopiranje
Faks
Skeniranje i slanje
Prijašnje postavke *1*3*5
Kopiranje
Faks
Skeniranje i slanje*4
Adresar
Osobni popis adresa*1
Adresari grupe*1*6 (od popisa adresa grupe korisnika 01 do popisa adresa grupe korisnika 50)
Uvjeti za promjenu redoslijeda popisa *5
Skeniranje i pohrana
Pristup pohr. datotek.
Ispisivanje
Postavke automatskog ispisa nakon prijave
Automatski ispiši zadatke korisnika pri prijavi
Ostalo
Spremište lozinki*1
-
*1 Briše se ako je postavljena mogućnost <Izbriši najstarije korisničke postavke>. <Akcija za prekoračenje maksimalnog broja korisnika>
*2 Kada uređaj klijent sinkronizira prilagođene postavke po prvi put, sinkronizaciju ove stavke nije moguće dovršiti prije pokretanja uređaja.
*3 Prilikom sinkroniziranja prilagođenih postavki, ova se stavka može postaviti za pojedinačne uređaje unutar obima dijeljenja podataka. (Na višenamjenskom pisaču s poslužiteljskom funkcijom potrebne su druge postavke za poslužiteljski uređaj.)
*4 Čak i ako je za ovu stavku određeno da se dijeli, odredišta ostaju prazna i ne sinkroniziraju se.
*5 Ovu stavku nije moguće uvesti s drugog stroja ili izvesti na drugi stroj. Uvoz/izvoz podataka o postavkama
*6 Nužno je koristiti se uslugom za prijavu koje podržava funkciju grupe (Provjera autentičnost korisnika podržava funkciju grupe).

Stavke koje nije moguće personalizirati, no koje se mogu sinkronizirati putem sinkronizacije prilagođenih postavki

Sljedeće stavke nije moguće personalizirati, no mogu se dijeliti između više višenamjenskih uređaja Canon putem sinkronizacije prilagođenih postavki.
Odredište za dijeljene popise adresa grupe korisnika Registriranje odredišta uz Remote UI
Postavke za Početni prikaz (kada korisnik nije prijavljen) Prilagodba zaslona <Početni prikaz>
Odredite mogućnost <Shared across All Devices> kako biste dijelili postavke <Zajedničko> i <Podešavanje pozadine> (kada korisnik nije prijavljen) zaslona <Početni prikaz> sa svim uređajima klijentima na kojim se upotrebljava sinkronizacija prilagođenih postavki. Ako želite upravljati ovim postavkama za svaki uređaj klijent zasebno, odaberite postavku <Device-Specific (Not Shared)> prilikom prvog pokretanja usluge (kada niti jedan uređaj klijent nije spojen na uređaj poslužitelj). Podatke je moguće inicijalizirati ako se obujam dijeljenja podataka promijeni nakon pokretanja usluge. (Na višenamjenskom pisaču s poslužiteljskom funkcijom potrebne su druge postavke za poslužiteljski uređaj.)
Informacije o spremištu lozinki potražite u odjeljku Managing Users (Upravljanje korisnicima).
U slučajevima kada postavke <Promjena jezika/tipkovnice>, <Dostupnost> i <Postavke osobnog SSID-a i mrežnog ključa> nije bilo moguće reflektirati odmah nakon prijave, moguće ih je reflektirati kada to postane moguće. Dodatne informacije potražite u odjeljku Pokretanje postavljanja sinkronizacije.
9CYR-04X