Stavke prikazane na vremenskoj crti

Stavke prikazane na vremenskoj crti razlikuju se ovisno o funkciji. Stavke za svaku funkciju opisane su ovdje.

Kopiranje

 Omjer uvećanja

 Izvor papira

 Mod boje

Faks

 Odredište

Skeniranje i slanje

 Prvo odredište

 Vrsta odredišta prvog odredišta

Skeniranje i pohrana (Mreža)

 Naziv mape

 Ikona pretinca e-pošte

Pristup pohr. datotek. (Mreža)

 Naziv datoteke

 Tip pretinca e-pošte

Kad je odabrano više datoteka, prikazuje se naziv datoteke koja je prva odabrana.

Ispisivanje

 Broj zadataka koji čekaju na ispis

9CYR-04R