Korištenje zaslona

Zaslon uređaja je dodirna ploča kojom se može rukovati tako da ju izravno dodirujete prstima. Zaslon se ne upotrebljava samo za osnovne funkcije kao što su kopiranje i skeniranje, već i za prikazivanje različitih postavki, unosa teksta, statusa komunikacije i poruka o pogreškama. Međutim, u ovom se priručniku umjesto izraza „dodirnuti” koristi izraz „pritisnuti”.
U vezi rukovanja dodirnom pločom zaslona
Nemojte presnažno pritiskati zaslon dodirne ploče. Na taj se način zaslon dodirne ploče može razbiti.
Nemojte se koristiti predmetima koji imaju oštre rubove, kao što tehničke ili kemijske olovke. Na taj način možete izgrebati površinu zaslona dodirne ploče ili ju razbiti.
Postavljanje predmeta na zaslon ili brisanje zaslona može uzrokovati reakciju dodirne ploče i dovesti do kvara.
Uklonite zaštitnu foliju sa zaslona dodirne ploče prije upotrebe.
Kako bi pristup bio jednostavniji, možete prilagoditi izbornike i prerasporediti često korištene gumbe. Također, kako biste pojednostavili radnje, u jedan gumb možete kombinirati više postavki. Prilagođavanje dodirnog zaslona
Podešavanje svjetline zaslona dodirne ploče
Ako se sadržaj prikazan na zaslonu dodirne ploče teško razaznaje, učinite sljedeće na zaslonu <Početni prikaz> da biste podesili svjetlinu.
<Podešavanje svjetline> podesite svjetlinu pomoću tipke <+> ili <->  <Zatvori>
9CYR-04H