Prilagođavanje zaslona s osnovnim značajkama

Gumbe postavki koji se prikazuju na zaslonu s osnovnim značajkama (za kopiranje, faksiranje i skeniranje) moguće je promijeniti s ostalim gumbima postavki u izborniku <Opcije>. Funkcijama se možete učinkovitije koristiti ako gumbe često upotrebljavanih postavki postavite na zaslon s osnovnim funkcijama. Uz to, ako se prijavite koristeći se upravljanjem osobnom autentikacijom, možete prikazati različiti zaslon s osnovnim značajkama prilagođen za svakog korisnika.
Zaslon s osnovnim značajkama kopiranja
Zaslon s osnovnim značajkama faksiranja
Zaslon s osnovnim značajkama skeniranja
 Gumbi koje je moguće zamijeniti
Primjer: Zaslon s osnovnim značajkama kopiranja
1
Pritisnite <Kopiranje>, a zatim . Zaslon <Početni prikaz>
2
Pritisnite <Registriranje prečaca za opcije>.
\
3
Odaberite gumb koji želite zamijeniti.
Ovdje su prikazani gumbi koji su trenutačno prikazani i na zaslonu s osnovnim značajkama. Gumbi odabrani u ovom koraku neće biti prikazani na zaslonu s osnovnim značajkama.
4
Odaberite gumb koji želite prikazati na zaslonu s osnovnim značajkama i pritisnite <OK>.
Ako gumb ne želite prikazati, pritisnite <Nedodijeljeno>.
Za funkciju kopiranja možete registrirati konfigurirane omiljene postavke kao prečac iz <Podešavanje omiljenih postavaka>.
5
Pritisnite <OK>.
Zamjenom s gumbom odabranim u koraku 3, novi gumb odabran u koraku 4 bit će prikazan na zaslonu s osnovnim značajkama.
Broj stavki postavki koje se nalaze na zaslonu s osnovnim značajkama i lokacija na kojoj će se prikazati ovise o funkcijama.
Gumb prečaca neće biti prikazan ako je mogućnost <Nedodijeljeno> zadana kao prečac.
Prečaci za <Opcije> koje možete registrirati ograničeni su na količine kako slijedi.
Kopiranje: 5.
Faksiranje: 4.
Skeniranje i slanje: 2.
Registriranje u izborniku <Omiljene postavke>
U izborniku <Omiljene postavke> možete registrirati često upotrebljavane postupke za kopiranje, kao i često zadavana odredišta i postavke za skeniranje. Dodatne informacije potražite u odjeljku Registriranje kombinacije često upotrebljavanih funkcija.
Promjena zadanih postavki na zaslonu s osnovnim značajkama
Nakon promjene postavki za svaku funkciju, trenutačne postavke možete registrirati kao zadane na zaslonu s osnovnim značajkama tako da pritisnete , a zatim <Promjena standardnih postavaka>. Ako se na uređaj prijavite koristeći se upravljanjem osobnom autentikacijom (Prijava na uređaj) prije nego što zadate ovu postavku, registrirat će se kao vaša osobna zadana postavka (Popis stavki koje je moguće personalizirati).
9CYR-053