Stavke za postavljanje sigurnosnih pravila

Stavke za postavljanje povezane sa sigurnosnim pravilima uređaja opisane su u nastavku. Označite potvrdne okvire stavki koje želite primijeniti na zaslonu s postavkama.

[Interface]

[Wireless Connection Policy]
Spriječite neovlašteni pristup onemogućivanjem bežične veze.
[Prohibit Use of Direct Connection]
Za opcije <Koristi izravnu vezu> i <Uvijek aktivno ako je naveden SSID/mrežni ključ> odabrana je vrijednost <Isključeno>. Uređaju se ne može pristupiti s mobilnih uređaja.
[Prohibit Use of Wireless LAN]
Ako je opcija <Odabir sučelja> postavljena na <Bežični LAN> ili <Kabel. LAN + bežicni LAN> mijenja se u <Kabelski LAN>. Putem usmjerivača ili pristupne točke za bežični LAN više nije moguće bežično spajanje.

[USB Policy]

Spriječite neovlašten pristup i narušavanje sigurnosti podataka onemogućivanjem USB veze.
[Prohibit use as USB device]
Postavka <Koristi kao USB uređaj> postavljena je na <Isključeno>. Povezivanje s računalom nije moguće putem USB veze.
[Prohibit use as USB storage device]
Postavka <Koristi memorijski USB uređaj> postavljena je na <Isključeno>. Ne možete upotrebljavati USB memorijske uređaje.

[Network]

[Communication Operational Policy]
Povećajte sigurnost komunikacije postavljanjem zahtjeva za provjeru potpisa i certifikata.
[Always verify signatures for SMB/WebDAV server functions]
Nema stavki za postavljanje na koje se primjenjuju sigurnosna pravila za uređaj.
-
[Always verify server certificate when using TLS]
Sljedeće su postavke postavljene na <Uključeno>, a kvačica je dodana za <CN>.
<Potvrda TLS certifikata za WebDAV TX>
<Potvrda TLS certifikata za FTPS TX>
<Potvrda TLS certifikata za SMTP TX>
<Potvrda TLS certifikata za POP RX>
<Potvrda TLS certifikata za mrežni pristup>
<Potvrdi TLS certifikat uporabom AddOn aplikacije>
<Potvrda TLS certifikata za pristup LDAP poslužitelju>
Sljedeće su postavke postavljene na <Uključeno>.
[License/Other
]  [Visual Message Settings]  [Confirm Certificate for TLS Communication]
[License/Other
]  [Visual Message Settings]  [Add CN to Verification Items]
Tijekom komunikacije s TLS-om, izvršit će se provjera za digitalne certifikate sa zajedničkim nazivima.
[Prohibit cleartext authentication for server functions]
<Koristi FTP ispisivanje> pod <Postavke FTP ispisivanja> postavljeno je na <Isključeno>, <Dozvoli TLS (SMTP RX)> pod <Postavke za e-mail/I-faks>  <Postavke komunikacije> postavljeno je na <Uvijek TLS>, <Metoda autentikacije namjenskog porta> pod <Mreža> postavljeno je na <Mod 2>. Provjera autentičnosti običnog teksta i funkcije koje imaju provjeru autentičnosti običnog teksta nisu dostupne dok se uređaj koristi kao poslužitelj.
[Prohibit use of SNMPv1]
U odjeljku <SNMP postavke> postavka <Koristi SNMPv1> postavljena je na <Isključeno>. Upotreba protokola SNMPv1 nije moguća prilikom dohvaćanja informacija o uređaju s računala.
Ova postavka ne odnosi se na komunikaciju s IEEE 802.1X mrežama, čak ni kad je označen potvrdni okvir [Always verify server certificate when using TLS].
Ako je odabrana opcija [Prohibit cleartext authentication for server functions], a imate stariju verziju softvera za upravljanje uređajima ili upravljačkog programa, možda se nećete moći povezati s uređajem. Trebate imati najnovije verzije.

[Port Usage Policy]

Onemogućite sigurnosne prijetnje izvana zatvaranjem nekorištenih priključaka.
[Restrict LPD port (port number: 515)]
Postavka <Postavke LPD ispisivanja> postavljena je na <Isključeno>. Ispis putem LPD-a nije moguć.
[Restrict RAW port (port number: 9100)]
Postavka <Postavke RAW ispisivanja> postavljena je na <Isključeno>. Ispis putem RAW-a nije moguć.
[Restrict FTP port (port number: 21)]
U odjeljku <Postavke FTP ispisivanja> postavka <Koristi FTP ispisivanje> postavljena je na <Isključeno>. Ispisivanje putem FTP-a nije moguće.
[Restrict WSD port (port number: 3702, 60000)]
U izborniku <WSD postavke>, opcije <Koristi WSD ispisivanje>, <Koristi WSD pretraživanje> i <Koristi WSD skeniranje> postavljene su na <Isključeno>. Korištenje WSD funkcija nije moguće.
[Restrict BMLinkS port (port number: 1900)]
Nema stavki za postavljanje na koje se primjenjuju sigurnosna pravila za uređaj.
[Restrict IPP port (port number: 631)]
Opcije <Postavke IPP ispisivanja> i <Koristi Mopria> postavljene su na <Isključeno>. Nije moguće ispisivati uz pomoć značajki IPP ili Mopria™.
[Restrict SMB port (port number: 139, 445)]
Nema stavki za postavljanje na koje se primjenjuju sigurnosna pravila za uređaj.
-
[Restrict SMTP port (port number: 25)]
U izborniku <Postavke za e-mail/I-faks>  <Postavke komunikacije>, <SMTP RX> postavljeno je na <Isključeno>. SMTP prijem nije moguć.
[Restrict dedicated port (port number: 9002, 9006, 9007, 9011-9015, 9017-9019, 9022, 9023, 9025, 20317, 47545-47547)]
Postavka <Postavke namjenskog porta> postavljena je na <Isključeno>. Korištenje namjenskih priključaka nije moguće.
[Restrict Remote Operator's Software port (port number: 5900)]
Postavka <Postavke udaljenog upravljanja> postavljena je na <Isključeno>. Nije moguće upotrebljavati funkcije daljinskih operacija.
[Restrict SIP (IP Fax) port (port number: 5004, 5005, 5060, 5061, 49152)]
Nema stavki za postavljanje na koje se primjenjuju sigurnosna pravila za uređaj.
-
[Restrict mDNS port (port number: 5353)]
U izborniku <mDNS postavke>, opcije <Koristi IPv4 mDNS> i <Koristi IPv6 mDNS> postavljene su na <Isključeno>, a <Koristi Mopria> na <Isključeno>. Pretraživanje mreže i izvođenje automatskih postavki pomoću mDNS-a nije moguće. Osim toga, nije moguće ispisivati uz pomoć značajke Mopria™.
[Restrict SLP port (port number: 427)]
U odjeljku <Postavke za Multicast Discovery> postavka <Odgovor> postavljena je na <Isključeno>. Pretraživanje mreže i izvođenje automatskih postavki pomoću SLP-a nije moguće.
[Restrict SNMP port (port number: 161)]
U izborniku <SNMP postavke>, opcije <Koristi SNMPv1> i <Koristi SNMPv3> postavljene su na <Isključeno>, a <Prikaži Scan for Mobile> na <Isključeno>. Dohvaćanje informacija o uređaju i konfiguriranje postavki pomoću SNMP-a nije moguće.

[Authentication]

[Authentication Operational Policy]
Spriječite neregistriranim korisnicima izvođenje neovlaštenih operacija implementacijom zaštićene autentikacije korisnika.
[Prohibit guest users to use device]
Sljedeće su postavke postavljene na <Uključeno>.
<Upravljanje korisnicima> <Upravljanje autentikacijom> <Koristi korisničku autentikaciju>
<Ograniči zadatke s daljin. uređ. bez korisničke autent.>
[Login for Unregistered Users:] [Allow unregistered users to log in as Guest User]
Postavka <Postavke prikaza zaslona za prijavu> postavljena je na <Prikaži na poč. operac. uređaja>.
Postat će [Standard Authentication Mode] ako [Guest Authentication Mode] postavite na [Authentication Mode:] u izborniku [Remote UI Authentication].
Osim toga, [Guest Authentication Mode] više nećete moći odabrati za [Authentication Mode:] u [Remote UI Authentication].
Neregistrirani korisnici ne mogu se prijaviti na uređaj, a zadaci ispisivanja s računala se otkazuju.
[Force setting of auto logout]
Opcija <Vrijeme do automatskog resetiranja> je omogućena. U slučaju izostanka operacija kroz određeno vremensko razdoblje, korisnik će se automatski odjaviti. Odaberite [Time Until Logout:] na zaslonu s postavkama Remote UI.

[Password Operational Policy]

Nametanje strogih ograničenja za operacije sa zaporkama.
[Prohibit caching of password for external servers]
<Zabrani caching autentikacijske zaporke> postavlja se na <Uključeno>, a <Save authentication information for login users> se postavlja na <Isključeno>. Od korisnika će se uvijek tražiti unos zaporke prilikom pristupanja vanjskom poslužitelju.
[Display warning when default password is in use]
Postavka <Prikaži upozorenje ako se koristi standardna zaporka> postavljena je na <Uključeno>. Prilikom svake upotrebe zadane tvorničke zaporke, na uređaju će se prikazati poruka upozorenja.
[Prohibit use of default password for remote access]
Postavka <Dopusti korišt. standard. zaporke za daljinski pristup> postavljena je na <Isključeno>. Prilikom pristupanja uređaju s računala nije moguće upotrijebiti zadanu tvorničku zaporku.

[Password Settings Policy]

Onemogućite trećim stranama lako odgonetavanje zaporki postavljanjem minimalne razine složenosti i razdoblja valjanosti za autentikacijske zaporke.
[Set minimum number of characters for password]
Postavka <Postavke minimalne dužine> postavljena je na <Uključeno>. Nije moguće postaviti zaporku s manje znakova od broja određenog za [Minimum Number of Characters] na zaslonu Remote UI Postavke.
[Set password validity period]
Postavka <Postavke roka valjanosti> postavljena je na <Uključeno>. Za zaporku se postavlja razdoblje valjanosti. Definirajte razdoblja u izborniku [Validity Period:], na zaslonu Remote UI Postavke.
[Prohibit use of 3 or more identical consecutive characters]
Postavka <Zabrani uporabu 3 ili više istih uzastopnih znakova> postavljena je na <Uključeno>. Nije moguće postaviti zaporku koja sadrži isti znak koji se ponavlja tri ili više puta uzastopno.
[Force use of at least 1 uppercase character]
Postavka <Upotrijebi barem 1 veliko slovo> postavljena je na <Uključeno>. Zaporke moraju sadržavati barem jedno veliko slovo.
[Force use of at least 1 lowercase character]
Postavka <Upotrijebi barem 1 malo slovo> postavljena je na <Uključeno>. Zaporke moraju sadržavati barem jedno malo slovo.
[Force use of at least 1 digit]
Postavka <Upotrijebi barem 1 broj> postavljena je na <Uključeno>. Zaporke moraju sadržavati barem jedan brojčani znak.
[Force use of at least 1 symbol]
Postavka <Upotrijebi barem 1 simbol> postavljena je na <Uključeno>. Zaporke moraju sadržavati barem jedan simbol.

[Lockout Policy]

Onemogućite korisnicima prijavu u određenom razdoblju nakon određenog broja uzastopnih neuspjelih pokušaja prijave.
[Enable lockout]
U odjeljku <Postavke blokade> postavka <Aktiviraj blokadu> postavljena je na <Uključeno>. Odredite vrijednosti za [Lockout Threshold] i [Lockout Period] na zaslonu Remote UI Postavke.

[Key/Certificate]

Zaštitite važne podatke sprječavanjem upotrebe slabog šifriranja ili spremanjem šifriranih zaporki i ključeva u odgovarajuću hardversku komponentu.
[Prohibit use of weak encryption]
Postavka <Zabrani korištenje slabe enkripcije> postavljena je na <Uključeno>. Korištenje slabog šifriranja nije moguće. U slučaju označavanja tog potvrdnog okvira, moći ćete odabrati [Prohibit use of key/certificate with weak encryption].
[Prohibit use of key/certificate with weak encryption]
U odjeljku <Zabrani korištenje slabe enkripcije> postavka <Zabrani uporabu ključa/certif. sa slabom enkripcijom> postavljena je na <Uključeno>. Korištenje ključa ili certifikata sa slabim šifriranjem nije moguće.
[Use TPM to store password and key]
Nema stavki za postavljanje na koje se primjenjuju sigurnosna pravila za uređaj.
-

[Log]

S vremena na vrijeme možete pregledati način upotrebe uređaja, preko zahtjeva za bilježenje zapisnika.
[Force recording of audit log]
<Prikaz dnevnika zadataka> postavljeno je na <Uključeno>, <Pribavi dnevnik zadataka pomoću softvera za upravljanje> pod <Prikaz dnevnika zadataka> postavljeno je na <Dozvoli>, <Pohrana kontrolne evidencije> postavljeno je na <Uključeno>, <Pribavi log mrežne autentikacije> postavljeno je na <Uključeno>, a <Ime prijave koristi kao korisničko ime za zadat. ispisiv.> postavljeno je na <Uključeno>. Kontrolni zapisnici uvijek se snimaju.
[Force SNTP settings]
U odjeljku <SNTP postavke> postavka <Koristi SNTP> postavljena je na <Uključeno>. Obavezna je vremenska sinkronizacija putem SNTP-a. Unesite vrijednost za [Adresa NTP poslužitelja] na zaslonu Remote UI Postavke.

[Job]

[Printing Policy]
Spriječite curenje informacija tijekom ispisivanja.
[Prohibit immediate printing of received jobs]
Sljedeće su postavke postavljene na <Uključeno>.
<Zaključav. memorije faksa> u Faks/I-faks dolaznom pretincu
<Zaključ. memorije I-faksa> u Faks/I-faks dolaznom pretincu
<Podešavanje pretinca za faks/I-faks> <Koristi zaključavanje memorije faksa>
<Podešavanje pretinca za faks/I-faks> <Koristi zaključavanje memorije I-faksa>
<Prisilno na čekanju>
Postavka <Upravljanje dato. s pogreš. pri prosljeđiv.> postavljena je na <Pohranjivanje/Ispisiv.>.
Postavka <Vrijeme završetka zaključavanja memorije> postavljena je na <Ne određuj>.
Samo <Zadrži kao zajed. zad.> možete postaviti za radne uvjete <Prisilno na čekanju>.
Ispisivanje se ne pokreće odmah, čak niti nakon izvođenja postupaka ispisa.

[Sending/Receiving Policy]

Ograničite slanje po odredištima i način obrade primljenih podataka.
[Allow sending only to registered addresses]
U izborniku <Ograniči nova odredišta>, opcije <Faks>, <E-mail>, <I-faks> i <Datoteka> postavljene su na <Uključeno>. Moguće je samo slanje na odredišta koja su registrirana u adresaru.
[Force confirmation of fax number]
Postavka <Potvrda upisanog broja faksa> postavljena je na <Uključeno>. Korisnici prilikom slanja faksa moraju ponovno unijeti broj faksa za potvrdu.
[Prohibit auto forwarding]
Postavka <Koristi postavke prosljeđivanja> postavljena je na <Isključeno>. Automatsko prosljeđivanje faksova nije moguće.

[Storage]

Spriječite curenje informacija brisanjem nepotrebnih podataka s uređaja za pohranu.
[Force Complete Deletion of Data]
Nema stavki za postavljanje na koje se primjenjuju sigurnosna pravila za uređaj.
9CYR-0C5