Rješenja za svaki kôd pogreške

Kada ispis ili skeniranje ne završi na uobičajen način ili prijenos ili primanje faksa ne uspije, na zaslonu s pojedinostima za dnevnik zadataka ili izvješće o upravljanju komunikacijama prikazuje se broj koji počinje znakom "#" (kôd pogreške) (Ispis izvješća i popisa). Izvršite protumjeru potrebnu za kôd pogreške.
Ovisno o vašem uređaju, neki se kodovi pogreške možda neće prikazivati.

#001 do #800

#801 do #999

#001

Izvornici različitih formata skenirani su bez postavljanja moda originala različitih formata.
Provjerite izvornike i postavke i ponovno skenirajte izvornike.
Došlo je do zaglavljivanja papira.
Kada uklonite zaglavljeni papir, provjerite dokumente i postavke, a zatim ponovite skeniranje.

#003

Komunikacija koja premašuje zadano vrijeme (64 minute) uzrokuje pogrešku.
Smanjite razlučivost i pokušajte ga ponovno poslati.
Osnovni postupci faksiranja
Kada primate dokument, zamolite drugu stranu da prilikom skeniranja smanji razlučivost ili podijeli dokument na više dijelova.

#005

Druga strana nije odgovorila unutar 35 sekundi.
Provjerite može li druga strana komunicirati i pokušajte ponovno poslati.
Uređaj druge strane nije model koji podržava G3.
Provjerite uređaj druge strane.

#009

Papir je potrošen.
Umetnite papir.
Umetanje papira
Bočna ladica/ladica za papir nije ispravno umetnuta.
Umetnite bočnu ladicu/ladicu za papir do kraja.
Osnovni načini umetanja papira

#010

Papir je potrošen.
Umetnite papir.
Umetanje papira

#011

Dokument za slanje nije pravilno postavljen.
Pravilno postavite izvornik i ponovite postupak slanja od početka.

#012

Slanje nije uspjelo jer u uređaju druge strane nema papira.
Recite drugoj strani da umetne papir.

#018

Nije bilo odgovora nakon ponovnog biranja.
Provjerite može li druga strana komunicirati i zatim birajte ponovno.
Slanje nije uspjelo jer je druga strana upućivala poziv i sl.
Provjerite može li druga strana komunicirati i pokušajte ponovno poslati.
Slanje nije uspjelo jer se postavke uređaja druge strane ne podudaraju.
Provjerite postavke druge strane i ponovite postupak slanja.

#019

Prilikom slanja faksa s uređaja klijenta za daljinsko faksiranje slanje nije uspjelo jer se memorija uređaja poslužitelja za daljinsko faksiranje napunila.
Ponovite postupak slanja nakon dovršetka drugog slanja na uređaj poslužitelja za daljinsko faksiranje.
Izbrišite nepotrebne dokumente i dokumente s greškom s uređaja poslužitelja za daljinsko faksiranje da biste oslobodili prostor.
Dokument nije poslan jer je memorija uređaja puna.
Izbrišite nepotrebne dokumente i dokumente s greškom kako biste oslobodili memoriju.
Prilikom slanja iz memorije slika se nije mogla pohraniti u memoriji.
Ponovite postupak slanja iz memorije.
Pošaljite dokument izravnim slanjem.
Prilikom izravnog slanja javio se problem sa skeniranom slikom.
Ponovite postupak izravnog slanja.

#022

Prosljeđivanje se nije moglo izvesti jer je sadržaj grupnog odredišta naveden kao odredište za prosljeđivanje izbrisan ili je sadržavao samo sandučić e-pošte.
Navedite neko drugo odredište i pokušajte poslati ponovno.
Prilikom slanja na odredište registirano u adresaru slanje se nije moglo izvršiti jer je odredište izbrisano iz adresara dok je uređaj čekao na slanje.
Navedite neko drugo odredište i pokušajte poslati ponovno.
Slanje iz upravljačkog programa pisača nije dopušteno.
Postavite <Dopusti TX preko pogonskog programa faksa> na <Uključeno> i pokušajte ponovno poslati. Ograničavanje funkcija slanja faksa

#025

Prilikom slanja faksa s uređaja klijenta za daljinsko faksiranje navedena je linija koja ne postoji na uređaju poslužitelja za daljinsko slanje.
Provjerite broj linija na poslužiteljskom uređaju i ponovno pokušajte sa slanjem nakon što uskladite postavke slanja daljinskog faksa na klijentskom uređaju s brojem linija na poslužiteljskom uređaju.
<Broj linija za TX>

#033

Uređaj druge strane ne podržava povjerljivu komunikaciju ili podadrese.
Izvršite slanje bez upotrebe povjerljive komunikacije ili podadresa.

#034

Nije pronađena povjerljiva lokacija za pohranu na uređaju druge strane određena za povjerljivu komunikaciju.
Provjerite povjerljivu lokaciju za pohranu na uređaju druge strane i ponovite postupak slanja.
Memorija na uređaju druge strane nije bila dostatna.
Zamolite drugu stranu da oslobodi prostor.

#035

Uređaj druge strane ne podržava funkciju prosljeđivanja ni podadrese.
Pošaljite izravno drugoj strani.

#037

Dokument se ne može kopirati niti primiti jer nema dovoljno slobodne memorije.
Organizirajte dokumente u memorijskom pretincu za primanje da biste oslobodili memoriju.
Ispisivanje dokumenta u Memorijskom RX pretincu
Ako odjednom kopirate dokument s više od 100 stranica, podijelite dokument u dva ili više dijelova i zatim ga kopirajte.
Primljeni su podaci koji sadrže više od 1000 stranica.
Uređaj briše sve stranice nakon 999. stranice i ispisuje ili pohranjuje preostalih 999 stranica. Recite drugoj strani da pošalje 1000. i sve naknadne stranice.
Prilikom odgođenog slanja ili slanja s ponovnim biranjem, slikovni podaci dokumenta za slanje nisu pronađeni u memoriji.
Ponovno skenirajte izvornik i pokušajte ga ponovno poslati.
Prilikom ponovnog slanja odaberite izravno slanje.
Slanje na više odredišta nije bilo moguće jer uređaj nije imao dovoljno slobodne memorije.
Izbrišite nepotrebne dokumente i dokumente s greškom kako biste oslobodili prostor.
Podijelite dokument na dva ili više dijelova i pokušajte ga ponovno poslati.
Smanjite razlučivost i pokušajte ga ponovno poslati.

#040

Prilikom slanja faksa s uređaja klijenta za daljinsko faksiranje slanje nije uspjelo jer memorija uređaja poslužitelja za daljinsko faksiranje nije bila dovoljna.
Izbrišite nepotrebne dokumente i dokumente s greškom s uređaja poslužitelja za daljinsko faksiranje da biste oslobodili prostor.
Podijelite dokument na dva ili više dijelova i pokušajte ga ponovno poslati.
Smanjite razlučivost i pokušajte ga ponovno poslati.
Dokument nije poslan jer je memorija uređaja puna.
Izbrišite nepotrebne dokumente i dokumente s greškom kako biste oslobodili memoriju.
Podijelite radnju slanja u više dijelova umjesto da odjednom šaljete dokument na sva odredišta.
Smanjite razlučivost, a zatim ponovno pošaljite dokument.

#054

Postupak slanja otkazan je jer telefonski broj jedinice i naziv jedinice nisu bili registrirani.
Registrirajte telefonski broj jedinice i naziv jedinice pa pokušajte poslati ponovno.
<Registriranje telefonskog broja uređaja>
<Registriranje naziva uređaja>

#080

Na uređaju druge strane nije postavljena podadresa.
Provjerite podadresu druge strane i ponovite postupak slanja.

#081

Na uređaju druge strane nije postavljena lozinka.
Provjerite lozinku druge strane i ponovite postupak slanja.

#082

Na uređaju druge strane nije konfiguriran prijenos na zahtjev.
Recite drugoj strani da konfigurira prijenos na zahtjev i ponovite postupak primanja na zahtjev.

#083

Prilikom provođenja primanja na zahtjev podadresa i lozinka ovog uređaja i uređaja druge strane nisu se podudarali.
Provjerite podudaraju li se podadresa i lozinka ovog uređaja i uređaja druge strane, pa ponovite postupak slanja.

#084

Primanje na zahtjev nije moguće jer uređaj druge strane ne podržava lozinku.
Izvedite primanje na zahtjev bez upotrebe lozinke.

#099

Radnja je otkazana prije dovršetka.
Izvršite radnju ponovno.

#102

Podadresa i lozinka se ne podudaraju.
Provjerite podadresu i lozinku druge strane i ponovite postupak slanja.
Na uređaju primatelja nema dovoljno memorije.
Zamolite primatelja da oslobodi memoriju.

#107

Dokument ne može biti poslan zbog toga što nema dovoljno memorije.
Smanjite razlučivost ili podijelite dokument na dva ili više dijelova i ponovno pokušajte poslati dokument.
Izbrišite nepotrebne datoteke da biste oslobodili još memorije.
Spremanje primljenih dokumenata u uređaj (primanje u memoriju)
Ako ovaj problem često nastaje, obratite se distributeru ili servisnom predstavniku.

#401

Memorijski medij ili datotečni poslužitelj je pun ili je premašen broj datoteka koje se mogu spremiti u korijenski direktorij (mapa na najvišoj razini u memorijskom mediju).
Izbrišite nepotrebne datoteke s memorijskog medija ili datotečnog poslužitelja ili načinite novu mapu te postojeće datoteke premjestite u nju kako biste napravili prostora u korijenskom direktoriju.

#402

Prijenos slike u memorijski medij nije uspio jer je navedeni naziv datoteke sadržavao znak koji nije valjan (primjerice \).
Promijenite naziv datoteke na ispravan naziv datoteke.

#403

Datoteka nije spremljena jer već postoji datoteka istog naziva. U uobičajenim uvjetima, kada postoji datoteka istog naziva, provodi se automatska promjena naziva kako bi se nazivu datoteke dodao broj od 1 do 999, ali datoteku nije bilo moguće spremiti jer već postoje datoteke čijim su nazivima dodani brojevi od 1 do 999.
Promijenite naziv datoteke i ponovno spremite datoteku.

#404

Zapisivanje nije uspjelo jer je na memorijskom mediju omogućena zaštita.
Onemogućite zaštitu na memorijskom mediju pomakom zaštitne preklopke.

#406

Zapisivanje nije uspjelo zbog jednog od sljedećih mogućih razloga:
Memorijski medij uklonjen je tijekom zapisivanja datoteke na njega.
Napredna pohrana drugog uređaja na mreži izbrisan je tijekom zapisivanja datoteke na njega.
Provjerite je li memorijski medij umetnut ili je li dostupan Napredna pohrana drugog uređaja na mreži i ponovno pročitajte datoteku.
Prijenos datoteke na memorijski medij nije uspio jer je došlo do neodređene pogreške. (Priključeni memorijski medij možda je formatiran pomoću datotečnog sustava koji nije podržan.)
Provjerite status memorijskog medija te je li formatiran s pomoću datotečnog sustava koji uređaj podržava (FAT32/exFAT). Zatim ponovite postupak.
Veličina datoteke premašila je gornju granicu.
Smanjite razlučivost ili broj stranica, a zatim ponovite operaciju.

#407

Puna duljina staze do određene datoteke (ili mape) premašuje maksimalnu dopuštenu dužinu.
Promijenite naziv datoteke kako bi puna duljina staze bila unutar 256 znakova ili promijenite odredišnu mapu.

#409

Datoteka se nije mogla spremiti jer je dosegnut maksimalan broj datoteka koje se mogu spremiti u odredište.
Promijenite odredište za spremanje datoteke.

#410

Pohranjivanje se ne može izvršiti jer je na čekanju za pohranjivanje previše zadataka.
Ponovite tu radnju nakon dovršetka drugih zadataka.

#411

Pristup datoteci je spriječen zbog drugih operacija.
Pričekajte nekoliko trenutaka, a zatim ponovno obavite operaciju.

#701

ID odjela ne postoji ili je PIN promijenjen.
Ako upotrebljavate provjeru autentičnosti korisnika, dodijelite ID-jeve odjela korisnicima. Ako upotrebljavate provjeru autentičnosti ID-ja odjela, unesite novi ID odjela i PIN da biste se ponovno prijavili.
Postavka primanja u mogućnosti <Dopusti ispisivanje nepoznatim ID-brojevima> ili <Allow Remote Scan Jobs with Unknown IDs> postavljena je na <Isključeno>.
Postavite <Dopusti ispisivanje nepoznatim ID-brojevima> i <Dopusti udaljeno sken. nepoznatim ID-brojevima> u rubrici <Upravljanje ID-brojem odjela> na <Uključeno>.
Podešavanje upravljanja ID-brojem odjela
Slanje se nije moglo izvršiti jer uređaj klijenta za daljinsko faksiranje nije prošao provjeru autentičnosti za uređaj poslužitelja za daljinsko faksiranje.
Ako je na uređaju poslužitelja za daljinsko faksiranje postavljeno upravljanje ID-jevima odjela, prijavite se u uređaj klijenta za daljinsko faksiranje s pomoću ID-ja odjela i PIN-a postavljenog na uređaju poslužitelja za daljinsko faksiranje.

#702

Slanje nije uspjelo jer je memorija puna.
Pričekajte nekoliko trenutaka. Pokušajte ponovno nakon dovršetka ostalih radnji slanja.

#703

Došlo je do pogreške tijekom pretvaranja slike.
Smanjite razlučivost, a zatim ponovno pošaljite dokument.
Zapisivanje nije moguće jer je slikovno područje memorije puno.
Pokušajte ponovno nakon dovršetka ostalih radnji slanja.
Izbrišite nepotrebne datoteke u dolaznom pretincu faksa/I-faksa. Ako je problem i dalje prisutan, ponovno pokrenite uređaj.
Uključivanje uređaja

#704

Pojavila se pogreška prilikom dohvaćanja informacija o odredištu iz adresara.
Provjerite postavke odredišta. Ako je problem i dalje prisutan, ponovno pokrenite uređaj.
Uključivanje uređaja

#705

Slanje je otkazano jer veličina slikovnih podataka premašuje maksimalnu vrijednost postavljenu u odjeljku Postavke/Registriranje.
Prilagodite maksimalnu veličinu podataka za slanje. Odaberite nižu razlučivost ili smanjite broj slika koje se šalju odjedanput funkcijom I-faksa kako ne biste premašili maksimalnu veličinu podataka za slanje. Podijelite podatke ovisno o uvjetima druge strane.
<Maksimalna veličina podataka za slanje>

#706

Adresar se uvozio/izvozio sa sučelja Remote UI (Korisničko sučelje za daljinski pristup) ili je neka druga komponenta slanja bila u upotrebi.
Pokušajte ponovno nakon dovršetka druge radnje.

#711

Memorija je popunjena. Slanje će možda biti moguće ako izbrišete nepotrebne datoteke iz memorije.
Pokušajte poslati ponovno nakon brisanja nepotrebnih datoteka iz memorije.

#712

Memorija je popunjena. Pokušajte ponovno izvršiti zadatak nakon brisanja nepotrebnih datoteka iz memorije.
Pokušajte poslati ponovno nakon brisanja nepotrebnih datoteka iz memorije.

#713

Dokument u dolaznom pretincu faksa/I-faksa izbrisan je prije slanja URL-a.
Pokušajte ponovno nakon spremanja potrebnih dokumenata u dolaznom pretincu faksa/I-faksa.

#715

Prilikom slanja e-poruke s digitalnim potpisom nije pronađen certifikat za upotrebu.
Kada upotrebljavate potpis uređaja, postavite e-poštu uređaja (Postavljanje komunikacije e-mailom/I-faksom) i zatim generirajte certifikat za potpise uređaja (Generiranje certifikata za potpis uređaja). Ako je certifikat za potpise uređaja već generiran, generirajte ga ponovno. Kada upotrebljavate korisnički certifikat, ponovno registrirajte certifikat za korisničke potpise (Registriranje certifikata potpisa uređaja).
Provjerite je li certifikat koji se upotrebljava istekao ili je opozvan. Osim toga, provjerite da lanac certifikata nije nevažeći.

#716

Certifikat odredišnog javnog ključa nije pronađen.
Registrirajte certifikat odredišnog javnog ključa na uređaju.
Registriranje S/MIME certifikata
Provjerite je li certifikat koji se upotrebljava istekao ili je opozvan. Osim toga, provjerite da lanac certifikata nije nevažeći.

#749

Radnja se ne može izvršiti jer je prikazana poruka za poziv servisa.
Isključite, a zatim ponovno uključite glavno napajanje. Ako i dalje ne možete pravilno provesti postupak, isključite glavno napajanje, izvucite priključak iz zidne utičnice i obratite se distributeru ili servisnom predstavniku.
Isključivanje uređaja
Uključivanje uređaja

#751

Poslužitelj ne radi ili mreža nije spojena (niste se mogli povezati s odredištem ili je veza izgubljena prije nego što je zadatak mogao biti izvršen).
Provjerite radi li poslužitelj pravilno.
Provjerite status mreže.
Ako odredište upotrebljava IIS 6.0 uz Windows Server 2003 i kao način provjere autentičnosti WebDAV poslužitelja upotrebljava se skraćena provjera autentičnosti, postavite <Koristi slanje segmenata za WebDAV TX> na <Uključeno> za slanje s pomoću WebDAV poslužitelja preko proxyja uz upotrebu TLS komunikacije.
<Koristi slanje segmenata za WebDAV TX>
IP adresa nije podešena.
Provjerite <TCP/IP postavke> u rubrici <Vaše postavke>.
<TCP/IP postavke>
Slanje na SMB poslužitelj nije moguće (uključujući Napredna pohrana drugog uređaja serije imageRUNNER ADVANCE otkrivenog s pomoću SMB-a) jer se datotečni poslužitelj pretražuje s pomoću Windowsa (SMB).
Ako pri odgođenom slanju dođe do pogreške, zatvorite zaslon <Pretraži> i skenirajte i ponovno pošaljite dokument.
Ako dođe do pogreške prilikom prosljeđivanja primljene datoteke faksa/I-faksa na SMB poslužitelj, skenirajte ispisani primjerak primljene datoteke i proslijedite ga na odredište za prosljeđivanje.
Osnovni postupci skeniranja originala
Pogreške možete izbjeći korištenjem protokola FTP za slanje na poslužitelje.

#752

Poslužitelj ne radi ili mreža nije spojena.
Provjerite radi li SMTP poslužitelj pravilno.
Provjerite status mreže.
Postavka naziva SMTP poslužitelja za e-poštu/I-faks nije ispravna ili adresa e-pošte ili naziv domene nisu postavljeni.
Provjerite postavke naziva SMTP poslužitelja, adrese e-pošte i naziva domene u odjeljku <Postavke komunikacije>.
Postavljanje komunikacije e-mailom/I-faksom

#753

Prilikom slanja e-poruke ili prilikom slanja faksa s uređaja klijenta za daljinsko faksiranje javila se TCP/IP pogreška (pogreška utičnice ili pogreška odabira i sl.).
Provjerite status mrežnog kabela i priključka. Ako je problem i dalje prisutan, ponovno pokrenite uređaj.
Uključivanje uređaja

#755

Slanje faksa s uređaja klijenta za daljinsko faksiranje nije uspjelo jer TCP/IP ne radi pravilno.
Provjerite <TCP/IP postavke> u rubrici <Vaše postavke>.
<TCP/IP postavke>
IP adresa nije podešena.
Provjerite <TCP/IP postavke> u rubrici <Vaše postavke>.
<TCP/IP postavke>
Ako ste odabrali <Kabelski LAN + bežični LAN> u odjeljku <Odabir kabelskog/bežičnog LAN-a>, provjerite i <Postavke sporedne linije> u odjeljku <Vaše postavke>.
<Postavke sporedne linije>
Prilikom uključivanja uređaja DHCP ili Auto IP nije mu dodijelio IP adresu.
Provjerite <TCP/IP postavke> u rubrici <Vaše postavke>.
<TCP/IP postavke>
Ako ste odabrali <Kabelski LAN + bežični LAN> u odjeljku <Odabir kabelskog/bežičnog LAN-a>, provjerite i <Postavke sporedne linije> u odjeljku <Vaše postavke>.
<Postavke sporedne linije>

#759

Došlo je do pogreške prilikom slanja URL-a sandučića e-pošte u koji je spremljena datoteka.
Obratite se administratoru.

#761

Prilikom slanja PDF/XPS datoteke s digitalnim potpisom slanje datoteke nije uspjelo jer je certifikat ili par ključeva postavljen u uređaju bio oštećen ili mu nije bilo moguće pristupiti.
Ako šaljete PDF/XPS datoteku s potpisom korisnika, provjerite je li korisnički certifikat oštećen. Ako je korisnički certifikat oštećen, ponovno ga instalirajte.
Dodavanje digitalnog potpisa na poslane datoteke
Registriranje certifikata potpisa uređaja
Ako šaljete PDF/XPS datoteku s potpisom uređaja, provjerite je li certifikat uređaja oštećen. Ako je certifikat uređaja oštećen, ponovo ga generirajte.
Generiranje certifikata za potpis uređaja

#762

Slanje na domenu koja nije registrirana kao dopuštena domena nije uspjelo jer je mogućnost <Ograniči domenu odredišta> postavljena na <Uključeno>.
Postavite <Ograniči domenu odredišta> na <Isključeno> ili registrirajte domenu kao dopuštenu domenu i ponovite pokušaj slanja.
Ograničavanje domene odredišta za slanje

#766

Istekao je certifikat koji se koristi prilikom slanja PDF/XPS datoteke s digitalnim potpisom.
Ažurirajte certifikat ili upotrijebite certifikat koji nije istekao.
Ako certifikat nije istekao, postavite ispravno vrijeme uređaja.
Postavljanje datuma i vremena

#769

Broj dopuštenih pokušaja za funkciju slanja dosegnuo je gornju granicu.
Ako želite nastaviti upotrebljavati tu funkciju, kupite službeni dodatni proizvod.

#770

Prilikom slanja s pomoću WebDAV-a slanje se nije moglo izvršiti jer TLS komunikacija nije podržana na strani WebDAV poslužitelja ili proxy poslužitelja.
Provjerite postavke WebDAV poslužitelja.
Provjerite proxy poslužitelj ako šaljete preko proxyja.
Slanje se nije moglo izvršiti jer je došlo do pogreške u potvrđivanju certifikata TLS poslužitelja prilikom slanja preko WebDAV-a jer je mogućnost <Potvrda TLS certifikata za WebDAV TX> postavljena na <Uključeno>.
Provjerite je li certifikat CA koji se upotrebljava za potpisivanje certifikata TLS poslužitelja na strani WebDAV poslužitelja registriran na uređaju.
Provjerite je li certifikat TLS poslužitelja na strani WebDAV poslužitelja ispravan.
Provjerite je li certifikat TLS poslužitelja samopotpisani certifikat.
Radnja se nije mogla dovršiti jer je došlo do pogreške u potvrđivanju certifikata TLS poslužitelja prilikom pristupanja drugom poslužitelju jer je mogućnost <Potvrda TLS certifikata za mrežni pristup> postavljena na <Uključeno>.
Provjerite je li na uređaju registriran certifikat CA koji se upotrebljava za potpisivanje certifikata TLS poslužitelja za Napredna pohrana drugog uređaja serije imageRUNNER ADVANCE koji je naveden kao WebDAV poslužitelj.
Provjerite je li certifikat TLS poslužitelja za Napredna pohrana drugog uređaja serije imageRUNNER ADVANCE koji je naveden kao WebDAV poslužitelj točan.
Provjerite je li certifikat TLS poslužitelja samopotpisani certifikat.

#771

Postavka adrese poslužitelja za daljinsko faksiranje nije ispravna.
Provjerite <TX postavke udaljenog faksa>.
<Adresa udaljenog poslužitelja faksa>
Poslužitelj za daljinsko faksiranje ne radi.
Provjerite radi li poslužitelj za daljinsko faksiranje pravilno.
Mreža nije spojena.
Provjerite status mreže.
Spajanje na poslužitelj za daljinsko faksiranje nije uspjelo jer povezivanje s DNS poslužiteljem nije bilo moguće.
Provjerite postavku naziva DNS poslužitelja.
Podešavanje DNS postavki
Provjerite radi li DNS poslužitelj pravilno.

#772

Mreža nije spojena.
Provjerite status mreže.

#773

Odabrane su funkcije PDF-a koje nisu dostupne kada je mogućnost <Format PDF to PDF/A> postavljena na <Uključeno>.
Otkažite postavke šifriranja i vidljivih potpisa. Umjesto toga možete postaviti <Format PDF to PDF/A> na <Isključeno>.
<Format PDF u PDF/A>

#801

Tijekom komuniciranja sa SMTP poslužiteljem radi slanja e-pošte ili slanja ili primanja I-faksa došlo je do isteka vremena zbog problema na strani poslužitelja e-pošte.
Provjerite radi li SMTP poslužitelj pravilno.
Provjerite status mreže.
Prilikom povezivanja sa SMTP-om SMTP poslužitelj vratio je pogrešku. Postavka adrese nije točna. Tijekom slanja na datotečni poslužitelj došlo je do pogreške zbog problema na strani poslužitelja.
Provjerite ispravan rad SMTP-a, status mreže, postavke odredišta te status i postavke datotečnog poslužitelja.
Nisu postavljeni korisničko ime i lozinka koji su potrebni za slanje e-pošte.
Provjerite <SMTP autentikacija (SMTP AUTH)> u rubrici <Autentikac./kriptiranje>.
Postavljanje SMTP provjere autentičnosti
Izvršili ste slanje na odredište koje nema ovlasti za pisanje.
Provjerite postavke odredišta.
Prilikom slanja na datotečni poslužitelj na kojemu se datoteke ne mogu prebrisati postojala je datoteka istog naziva.
Promijenite postavke datotečnog poslužitelja kako biste omogućili pisanje preko postojećih datoteka. Umjesto toga možete se obratiti administratoru poslužitelja.
Promijenite naziv datoteke.
Naziv mape ili lozinka navedeni prilikom slanja na datotečni poslužitelj bili su netočni.
Provjerite naziv mape i lozinku.

#802

Naziv SMTP poslužitelja naveden u mogućnosti <Postavke komunikacije> nije ispravan.
Provjerite naziv SMTP poslužitelja postavljen u odjeljku <Postavke komunikacije>.
Postavljanje komunikacije e-mailom/I-faksom
Adresa DNS poslužitelja navedena u mogućnosti <DNS postavke> nije ispravna.
Provjerite adresu DNS poslužitelja navedenu u postavkama DNS-a.
Podešavanje DNS postavki
Spajanje na DNS poslužitelj nije uspjelo.
Provjerite funkcionira li DNS server uobičajenim načinom.
Postavke FTP poslužitelja navedene kao odredište nisu ispravne.
Provjerite FTP poslužitelj naveden kao odredište.
Spajanje na FTP poslužitelj nije uspjelo.
Provjerite funkcionira li FTP poslužitelj uobičajenim načinom.

#803

Veza je prekinuta zbog razloga na strani primatelja prije nego su sve stranice mogle biti poslane.
Ponovno unesite odredište grupe i pokušajte poslati ponovo.

#804

Prilikom slanja na datotečni poslužitelj nijedna mapa nije se podudarala s navedenom stazom.
Provjerite odredište.
Nemate ovlasti za pristup mapi ili datoteci. Postoji i mogućnost da su mapa ili datoteka izbrisani nekom drugom radnjom.
Dopustite pristup mapi na strani poslužitelja. Umjesto toga možete se obratiti administratoru poslužitelja.

#805

Slanje na SMB poslužitelj nije uspjelo jer na strani poslužitelja nije bilo dovoljno slobodnog prostora.
Izbrišite nepotrebne dokumente i dokumente s greškom s poslužitelja da biste oslobodili prostor. Umjesto toga možete se obratiti administratoru poslužitelja.

#806

Korisničko ime ili lozinka navedeni prilikom slanja na datotečni poslužitelj bili su netočni.
Provjerite korisničko ime i lozinku.
Odredište navedeno prilikom slanja e-pošte/I-faksa bilo je neispravno.
Provjerite odredište e-pošte/I-faksa.

#807

Nemate ovlasti pristupa za navedeni direktorij.
Postavite ovlasti pristupa za direktorij na poslužitelju ili pošaljite u direktorij za koji imate ovlasti pristupa. Umjesto toga možete se obratiti administratoru.

#809

Prilikom slanja na SMB poslužitelj već postoji datoteka istog naziva, a pisanje preko postojećih datoteka nije dopušteno.
Promijenite naziv datoteke i ponovite postupak slanja.
Promijenite postavke SMB poslužitelja kako biste omogućili pisanje preko postojećih datoteka. Umjesto toga možete se obratiti administratoru poslužitelja.
Prilikom slanja na SMB poslužitelj odgovor na strani poslužitelja bio je spor, što je uzrokovalo istek vremena čekanja na strani uređaja prije nego što su podaci poslani ili prije nego što je prosljeđivanje dovršeno.
Postavite dulje vrijeme čekanja u mogućnosti <Istek vremena> na SMB klijentu.
Podešavanje SMB postavki

#810

Prilikom primanja I-faksa došlo je do pogreške u povezivanju s POP poslužiteljem.
Provjerite postavke POP poslužitelja u odjeljku <Postavke komunikacije>.
Postavljanje komunikacije e-mailom/I-faksom
Provjerite radi li POP poslužitelj ispravno. Provjerite status mreže.
Prilikom povezivanja s POP poslužiteljem POP poslužitelj vratio je pogrešku. Postoji i mogućnost da je došlo do pogreške isteka vremena na strani poslužitelja.
Provjerite postavke POP poslužitelja u odjeljku <Postavke komunikacije>.
Postavljanje komunikacije e-mailom/I-faksom
Provjerite radi li POP poslužitelj ispravno. Provjerite status mreže.

#813

Prilikom primanja I-faksa došlo je do pogreške provjere autentičnosti POP poslužitelja (pogreška korisničkog računa ili pogreška lozinke).
Provjerite postavke POP poslužitelja u odjeljku <Postavke komunikacije>.
Postavljanje komunikacije e-mailom/I-faksom

#815

Ne možete se prijaviti na poslužitelj zbog toga što uređaj ispisuje dokument poslan na taj poslužitelj. Simultana povezanost nije moguća.
Pričekajte nekoliko trenutaka, a zatim pokušajte ponovno poslati podatke. Alternativa, zaustavite PServer.

#816

Ispisivanje se nije moglo izvršiti jer je premašen maksimalan broj ispisa postavljen u upravljanju ID-jevima odjela.
Obratite se upravitelju sustava.

#818

Primljeni su podaci u obliku datoteke koji se ne može ispisati.
Recite drugoj strani da promijeni oblik datoteke i pošalje ponovno.

#819

Primljeni su podaci kojima se ne može rukovati. MIME podaci nisu valjani.
Recite drugoj strani da provjeri postavke i pošalje ih ponovno.

#820

Primljeni su podaci kojima se ne može rukovati. BASE64 ili uuencode podaci nisu valjani.
Recite drugoj strani da provjeri postavke i pošalje ih ponovno.

#821

Primljeni su podaci kojima se ne može rukovati. Došlo je do pogreške u analizi TIFF-a.
Recite drugoj strani da provjeri postavke i pošalje ih ponovno.

#822

Primljeni su podaci kojima se ne može rukovati. Sliku nije moguće dešifrirati.
Recite drugoj strani da provjeri postavke i pošalje ih ponovno.

#825

Izbrisani su ID odjela i PIN zadatka koji se izvršava ili rezerviranog zadatka, ili je promijenjen PIN.
Ponovno obradite zadatak koristeći promijenjeni ID odjela i PIN.

#827

Primljeni su podaci kojima se ne može rukovati. Podaci sadrže nepodržane MIME podatke.
Recite drugoj strani da provjeri postavke i pošalje ih ponovno.

#828

Primljeni su HTML podaci.
Recite drugoj strani da promijeni format podataka na neki drugi format osim HTML-a i pošalje ih ponovno.

#829

Primljeni su podaci koji sadrže više od 1000 stranica.
Uređaj briše sve stranice nakon 999. stranice i ispisuje ili pohranjuje preostalih 999 stranica. Recite drugoj strani da pošalje 1000. i sve naknadne stranice.

#830

Primljena je obavijest o pogrešci DSN-a jer su adresa I-faksa ili uvjeti odredišta bili netočni.
Provjerite navedenu adresu I-faksa i uvjete odredišta.
Primljena je obavijest o pogrešci DSN-a jer je veličina poslane datoteke premašivala veličinu dopuštenu na poslužitelju e-pošte.
Promijenite postavku u odjeljku <Maksimalna veličina podataka za slanje> tako da veličina datoteke koja se šalje ne premašuje veličinu dopuštenu na poslužitelju e-pošte.
<Maksimalna veličina podataka za slanje>
Provjerite status mail servera, DNS servera i mreže.

#831

Dokument I-faksa nije mogao biti primljen s pomoću SMTP-a zbog postavke filtra za primanje u postavkama vatrozida.
Resetirajte postavku filtra za primanje u postavkama vatrozida.
Definiranje IP adresa u postavkama vatrozida

#832

Slanje DSN pošte nije bilo moguće jer u mogućnosti <Postavke komunikacije> nisu bile navedene postavke e-pošte i postavke mreže.
Provjerite <Postavke komunikacije>, <DNS postavke>, i <Postavke IP adrese>.
Postavljanje komunikacije e-mailom/I-faksom
Podešavanje DNS postavki
Postavljanje IP adrese
DSN pošta nije se mogla poslati zbog problema s poslužiteljem e-pošte ili DNS poslužiteljem.
Provjerite status mail servera i DNS servera.

#833

MDN (Message Disposition Notification) pošta nije se mogla poslati jer nisu bile navedene postavke TCP/IP-a.
Provjerite <Postavke komunikacije>, <DNS postavke>, i <Postavke IP adrese>.
Postavljanje komunikacije e-mailom/I-faksom
Podešavanje DNS postavki
Postavljanje IP adrese
MDN (Message Disposition Notification) pošta nije se mogla poslati zbog problema s poslužiteljem e-pošte ili DNS poslužiteljem.
Provjerite status mail servera i DNS servera.

#834

Primljena je obavijest o pogrešci MDN-a jer su adresa I-faksa ili uvjeti odredišta bili netočni.
Provjerite navedenu adresu I-faksa i uvjete odredišta.
Primljena je obavijest o pogrešci MDN-a jer je došlo do problema na poslužitelju e-pošte ili na mreži.
Provjerite status poslužitelja e-pošte i mreže.
Primljena je obavijest o pogrešci MDN-a jer se kod druge strane javio problem poput pune memorije.
Provjerite uvjete i status druge strane.

#835

Premašen je maksimalan broj redaka teksta koji se mogu primiti I-faksom.
Recite drugoj strani da smanji broj redaka teksta u poruci i ponovi postupak slanja.

#837

Primljen je zahtjev za spajanje od glavnog računala čije je spajanje ograničeno postavkama filtra za primanje u postavkama vatrozida.
Provjerite postavke filtra za primanje u postavkama vatrozida. To može predstavljati i pokušaj hakiranja putem neovlaštenog pristupa.
Definiranje IP adresa u postavkama vatrozida

#838

Istekla je licenca potrebna za upotrebu funkcije slanja.
Kupite licencu za funkciju slanja.

#839

Korisničko ime ili lozinka postavljeni u mogućnosti <Postavke komunikacije> nisu ispravni.
Provjerite postavke korisničkog imena i lozinke za SMTP provjeru autentičnosti (SMTP AUTH) u odjeljku <Postavke komunikacije>.
Postavljanje komunikacije e-mailom/I-faksom

#841

Za prijenos e-poštom i I-faksom ne postoji algoritam šifriranja podijeljen s poslužiteljem e-pošte.
Postavite <Dozvoli TLS (POP)> ili <Dozvoli TLS (SMTP TX)> u rubrici <Postavke komunikacije> na <Isključeno>.
Postavljanje komunikacije e-mailom/I-faksom
Dodajte zajednički algoritam šifriranja u postavke poslužitelja e-pošte.

#842

Poslužitelj e-pošte zatražio je provjeru autentičnosti s pomoću certifikata klijenta za prijenos e-poštom i I-faksom.
Postavite <Dozvoli TLS (POP)> ili <Dozvoli TLS (SMTP TX)> u rubrici <Postavke komunikacije> na <Isključeno>.
Postavljanje komunikacije e-mailom/I-faksom
Promijenite postavke poslužitelja e-pošte tako da se ne traži certifikat klijenta.
Slanje se nije moglo izvršiti jer je došlo do pogreške u potvrđivanju certifikata TLS poslužitelja prilikom slanja preko SMTP-a jer je mogućnost <Potvrda TLS certifikata za SMTP TX> postavljena na <Uključeno>.
Pomoću sučelja Remote UI (Korisničko sučelje za daljinski pristup) provjerite je li certifikat CA kojim je potpisan TLS certifikat na strani SMTP poslužitelja registriran na uređaju.
Provjerite je li certifikat TLS poslužitelja na strani SMTP poslužitelja ispravan.
Provjerite je li certifikat TLS poslužitelja samopotpisani certifikat.

#843

Postoji velika razlika između vremena na KDC (Key Distribution Center) poslužitelju i vremena postavljenog na uređaju.
Podesite trenutačni datum i vrijeme u odjeljku <Date/Time Settings>.
Postavljanje datuma i vremena
Podesite trenutačno vrijeme postavljeno na KDC (Key Distribution Center) poslužitelju.

#844

Prilikom slanja s pomoću POP-a prije SMTP-a komunikacija šifrirana TLS-om s POP poslužiteljem nije uspjela.
Provjerite postavke komunikacije šifrirane TLS-om na POP poslužitelju.
Mogućnost <Dozvoli TLS (POP)> postavite na <Isključeno> pod <Postavke komunikacije>. Ako se problem ne riješi, postavite stavku <POP autentikacija prije slanja> na <Isključeno> u odjeljku <Postavke komunikacije>, pa se prebacite na postavku koja nije POP prije SMTP-a.
Postavljanje komunikacije e-mailom/I-faksom
Slanje se nije moglo izvršiti jer je došlo do pogreške u potvrđivanju certifikata TLS poslužitelja prilikom komunikacije s POP poslužiteljem jer je mogućnost <Potvrda TLS certifikata za POP RX> postavljena na <Uključeno>.
Pomoću sučelja Remote UI (Korisničko sučelje za daljinski pristup) provjerite je li certifikat CA kojim je potpisan TLS certifikat na strani POP poslužitelja registriran na uređaju.
Provjerite je li certifikat TLS poslužitelja na strani POP poslužitelja ispravan.
Provjerite je li certifikat TLS poslužitelja samopotpisani certifikat.

#845

Prilikom slanja s pomoću POP-a prije SMTP-a provjera autentičnosti POP-a (POP AUTH) nije uspjela.
Provjerite postavke u odjeljcima <POP poslužitelj>, <POP adresa> i <POP zaporka> u rubrici <Postavke komunikacije>.
Postavljanje komunikacije e-mailom/I-faksom
Provjerite postavke provjere autentičnosti POP-a na POP poslužitelju.
Odaberite <Standardno> ili <APOP> u mogućnosti <Metoda za POP autent.> pod <Postavke komunikacije>. Ako se problem ne riješi, postavite stavku <POP autentikacija prije slanja> na <Isključeno> u odjeljku <Postavke komunikacije>, pa prebacite komunikacijske postavke na nešto što nije POP prije SMTP-a.
Postavljanje komunikacije e-mailom/I-faksom

#846

Prilikom slanja s pomoću POP-a prije SMTP-a provjera autentičnosti POP-a (APOP) nije uspjela.
Provjerite postavke u odjeljcima <POP poslužitelj>, <POP adresa> i <POP zaporka> u rubrici <Postavke komunikacije>.
Postavljanje komunikacije e-mailom/I-faksom
Provjerite postavke APOP-a na POP poslužitelju.
Odaberite <Standardno> ili <POP AUTH> u mogućnosti <Metoda za POP autent.> pod <Postavke komunikacije>. Ako se problem ne riješi, postavite stavku <POP autentikacija prije slanja> na <Isključeno> u odjeljku <Postavke komunikacije>, pa prebacite komunikacijske postavke na nešto što nije POP prije SMTP-a.
Postavljanje komunikacije e-mailom/I-faksom

#847

Primljena datoteka ne može se spremiti u Povjerljivi pretinac faksa jer je memorija sandučića e-pošte ili dolaznog pretinca faksa/I-faksa puna.
Izbrišite nepotrebne datoteke iz Povjerljivog pretinca faksa ili Memorijskog pretinca za primanje.
Ispisivanje dokumenta u Memorijskom RX pretincu
Održavanje privatnosti primljenih dokumenata

#848

Došlo je do pogreške prilikom kombiniranja e-pošte koja je podijeljena i poslana.
Podijeljeni su podaci možda izbrisani. Ako izbrišete podijeljene podatke, oni se neće moći kombinirati tako da formiraju potpuni dokument, čak i ako se kasnije prime preostali podaci. Zatražite od pošiljatelja da ponovno pošalje podatke.

#851

Zadatak za pisač ne može se pohraniti jer je memorija puna.
Provjerite količinu dostupne memorije i ponovno izvršite zadatak.

#852

Napajanje je isključeno tijekom izvršavanja zadatka.
Provjerite jesu li kabel za napajanje i utikač dobro pričvršćeni i ponovno izvršite zadatak.

#853

Memorija je popunjena.
Smanjite broj stranica ili provjerite je li se broj zadataka koji čekaju na obradu smanjio, a zatim ponovno izvršite zadatak.

#856

Izvršena je radnja otkazana jer se područje memorije za privremeno spremanje podataka napunilo.
Obratite se administratoru.

#857

Ispis je otkazan zbog otkazivanja zadatka tijekom primanja ili zbog isteka vremena.
U slučaju isteka vremena provjerite status mreže.

#858

Podaci nisu valjani.
Provjerite podržava li uređaj protokol ispisa i postavke ispisa.

#859

Prilikom kompresiji slikovnih podataka došlo je do pogreške.
Provjerite izvornik i postavke, a zatim pokušajte ponovno skenirati dokument.

#860

Oporavak nakon zaglavljivanja papira nije uspio ili je obuhvaćen nekompatibilan jezik opisa stranice ili postavke koje se ne mogu kombinirati.
Provjerite postavke papira ili zadatka.

#861

Tijekom obrade podataka za ispis ili slikovnih podataka došlo je do pogreške.
Provjerite format slike i format papira kao i postavke specifikacija boje.

#862

Obuhvaćene su postavke koje nisu podržane, ne mogu se kombinirati ili na neki drugi način prekoračuju ograničenja uređaja.
Provjerite postavke zadatka.

#863

Zadatak je otkazan jer su radnje inicijalizacije izvršene za vrijeme obrade podataka za ispis.
Ponovite obradu zadatka.

#864

Ispravno prepoznavanje vanjskog kontrolora nije bilo moguće ili je došlo do pogreške prilikom prosljeđivanja podataka za ispis.
Provjerite kontrolor i podatke za ispis.

#865

Potrebne funkcije za ispis trenutačno su ograničene.
Provjerite postavke uređaja i zadatka.
Dodatni komplet za pohranu podataka ne može se pravilno detektirati.
Provjerite prikazuje li se Dodatni komplet za pohranu podataka na zaslonu <Provjerite konfig. uređ.>. Ako se ne prikazuje, obratite se distributeru ili servisnom predstavniku. Provjera opcija i funkcija koje su instalirane na uređaju

#866

Zadatak je otkazan zbog sigurnosnih postavki.
Ako izvršavate zadatak iz upravljačkog programa pisača, upotrijebite korisničke podatke s odgovarajućim ovlastima.
Ako izvršavate zadatak s upravljačke ploče, prijavite se kao korisnik s odgovarajućim ovlastima.
U nastavku su navedene postavke povezane sa sigurnošću.
<Ograniči zadatke s daljin. uređ. bez korisničke autent.> postavljeno je na <Uključeno>
<Zabrani autentikac. uporabom ID-broja i PIN-a odjela> postavljeno je na <Uključeno>
<Koristi ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> postavljeno je na <Uključeno>
<Ispiši s pogonskih programa bez AMS Printer Driver Add-in-a> postavljeno je na <Ograniči>
Funkcija ispisa ograničena je postavkama korisničke uloge*
*Podatke o postavkama korisničke uloge potražite u odjeljku ACCESS MANAGEMENT SYSTEM Vodič za administratora.

#868

Prilikom slanja putem WebDAV-a komunikacija s odredištem nije uspjela i zatražen je pristup preko proxyja (primljena je HTTP pogreška 305: Use Proxy).
Provjerite postavke WebDAV poslužitelja.
Provjerite postavke proxyja.
Postavljanje proxyja

#869

Prilikom slanja putem WebDAV-a iz odredišta je primljen odgovor da provjera autentičnosti nije uspjela (primljena je HTTP pogreška 401: Unauthorized).
Provjerite korisničko ime i lozinku.
Provjerite sigurnosne postavke WebDAV poslužitelja.

#870

Prilikom slanja putem WebDAV-a iz odredišta je primljen odgovor da je zahtjev odbijen (primljena je HTTP pogreška 403: Forbidden).
Pričekajte malo pa ponovite postupak slanja.
Provjerite postavke odredišta.
Provjerite postavke WebDAV poslužitelja.

#871

Prilikom slanja putem WebDAV-a iz odredišta je primljen odgovor da navedena mapa nije pronađena (primljena je HTTP pogreška 404: Not Found/409: Conflict/410: Gone).
Provjerite postavke odredišta.

#872

Prilikom slanja putem WebDAV-a iz odredišta je primljen odgovor da pristup nije dopušten (primljena je HTTP pogreška 405: Method Not Allowed).
Provjerite postavke WebDAV poslužitelja.

#873

Prilikom slanja putem WebDAV-a iz odredišta je primljen odgovor da provjera autentičnosti proxyja nije uspjela (primljena je HTTP pogreška 407: Proxy Authentication Required).
Provjerite postavke proxyja.
Postavljanje proxyja

#874

Prilikom slanja putem WebDAV-a iz odredišta je primljen odgovor da je došlo do isteka vremena (primljena je HTTP pogreška 408: Request Timeout).
Pričekajte malo pa ponovite postupak slanja.
Provjerite postavke WebDAV poslužitelja.

#875

Prilikom slanja putem WebDAV-a iz odredišta je primljen odgovor da je prijenos segmenta odbijen (primljena je HTTP pogreška 411: Length Required).
Mogućnost <Koristi slanje segmenata za WebDAV TX> postavite na <Isključeno>.
<Koristi slanje segmenata za WebDAV TX>
Provjerite postavke WebDAV poslužitelja.

#876

Prilikom slanja putem WebDAV-a iz odredišta je primljen odgovor da je veličina podataka bila prevelika (primljena je HTTP pogreška 413: Request Entity Too Large).
Provjerite postavke WebDAV poslužitelja.

#877

Prilikom slanja putem WebDAV-a iz odredišta je primljen odgovor da je URI (naziv glavnog računala i staza do mape) predugačak (primljena je HTTP pogreška 414: Request-URI Too Long).
Provjerite postavke WebDAV poslužitelja.

#878

Prilikom slanja putem WebDAV-a iz odredišta je primljen odgovor da je na strani poslužitelja došlo do neočekivane situacije koja sprječava izvršavanje zahtjeva (primljena je HTTP pogreška 500: Internal Server Error).
Provjerite postavke WebDAV poslužitelja.

#879

Prilikom slanja putem WebDAV-a iz odredišta je primljen odgovor da poslužitelj ne podržava potrebne funkcije za izvršavanje zahtjeva (primljena je HTTP pogreška 501: Not Implemented).
Provjerite postavke WebDAV poslužitelja.
Prilikom slanja putem proxyja uz korištenje komunikacije koja nije putem TLS-a postavite <Koristi slanje segmenata za WebDAV TX> na <Isključeno>.
<Koristi slanje segmenata za WebDAV TX>

#880

Prilikom slanja putem WebDAV-a iz odredišta je primljen odgovor da komunikacija s poslužiteljem na višoj razini nije uspjela (primljena je HTTP pogreška 502: Bad Gateway).
Provjerite postavke WebDAV poslužitelja.
Provjerite postavke proxy poslužitelja.

#881

Prilikom slanja putem WebDAV-a iz odredišta je primljen odgovor da zahtjeve trenutačno nije moguće obraditi (primljena je HTTP pogreška 503: Service Unavailable).
Provjerite postavke WebDAV poslužitelja.

#882

Prilikom slanja putem WebDAV-a iz odredišta je primljen odgovor da komunikacija s poslužiteljem na višoj razini nije uspjela (primljena je HTTP pogreška 504: Gateway Timeout).
Provjerite postavke WebDAV poslužitelja.
Provjerite postavke proxy poslužitelja.

#883

Prilikom slanja putem WebDAV-a iz odredišta je primljen odgovor da poslužitelj ne podržava potrebne funkcije za izvršavanje zahtjeva (primljena je HTTP pogreška 505: HTTP Version Not Supported).
Provjerite postavke WebDAV poslužitelja.

#884

Prilikom slanja putem WebDAV-a iz odredišta je primljen odgovor da se na strani poslužitelja ne može osigurati prostor na disku potreban za zahtjev (primljena je HTTP pogreška 507: Insufficient Storage).
Provjerite postavke WebDAV poslužitelja.

#885

Prilikom slanja putem WebDAV-a s poslužitelja je primljen odgovor o neočekivanoj pogrešci.
Provjerite postavke WebDAV poslužitelja.
Provjerite postavke proxy poslužitelja.

#886

Prilikom slanja putem WebDAV-a iz odredišta je primljen odgovor da zahtjev nije valjan (primljena je HTTP pogreška 400: Bad Request).
Prilikom slanja putem proxyja uz korištenje komunikacije koja nije putem TLS-a postavite <Koristi slanje segmenata za WebDAV TX> na <Isključeno>.
<Koristi slanje segmenata za WebDAV TX>

#889

Izvornik se nije mogao skenirati ili ispisati jer su u njega ugrađene informacije o ograničenju zadatka.
Provjerite informacije o ograničenju zadatka ili se obratite administratoru.

#899

Prijenos e-pošte ili I-faksa pravilno je dovršen. Međutim, druga ga strana možda nije primila zbog prijenosa putem više poslužitelja.
Po potrebi pitajte drugu stranu je li ga primila.
Faks je poslan na uobičajen način s klijenta za daljinsko faksiranje. Međutim, prijem možda neće biti potpun zbog prijenosa putem poslužitelja za daljinsko faksiranje.
U rezultatima prijenosa poslužitelja za daljinsko faksiranje provjerite je li faks poslan.
Provjerite status poslužitelja i mreže.
Zamolite primatelja da provjeri je li dokument pravilno primljen.

#904

Odredišta registrirana u mogućnosti <Omiljene postavke> nisu ažurirana kada se adresar dohvati s pomoću isporučivanja podataka o uređaju s uređaja serije iR/imagePRESS povezanog s mrežom.
Ponovno registrirajte <Omiljene postavke> na zaslonu uređaja osjetljivom na dodir.

#905

Izvođenje zadatka nije moguće zbog pogreške na mreži.
Provjerite dužinu staze i ovlasti za pristup poslužitelja te provjerite upotrebljava li se datoteka ili mapa.

#919

Prepoznata je pogreška sintakse ili pogreška PostScript koja premašuje ograničenja uređaja itd.
Postavite <Ispis PS pogr.> (Postavke/Registr.) na <Uključeno>, ponovno predajte zadatak, potvrdite sadržaj pogreške PostScript i izvršite zadatak nakon rješavanja pogreške. Dodatne pojedinosti potražite u odjeljku "Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Postavljanje uređaja (pisač PS/PCL/UFR II))" a web-stranici s internetskim priručnikom.

#923

Ispis nije moguć na navedenoj strani poklopca ili tijelu.
Prijeđite na vrstu papira koja je kompatibilna s obostranim ispisom i ponovno izvršite zadatak.

#924

Navedena je funkcija koja se ne može kombinirati s modom Eko (bez klamerica).
Ako promijenite mjesto klamanja ili vrstu papira, uvezivanje s pomoću moda Eko (bez klamerica) možda će biti moguće.

#925

Došlo je do pogreške u prijenosu iz upravljačkog programa faksa.
Navedena je veličina slike koja se ne može poslati. Provjerite veličinu slike.

#927

Došlo je do pogreške u prijenosu iz upravljačkog programa faksa.
Podaci koje je uređaj primio s računala sadrže font koji se ne može obraditi. Provjerite primljene podatke.

#928

Došlo je do pogreške u prijenosu iz upravljačkog programa faksa.
Memorija je puna ili je veličina podataka premašila veličinu koja se može obraditi odjednom. Izbrišite nepotrebne podatke ili provjerite veličinu podataka.

#929

Došlo je do pogreške u prijenosu iz upravljačkog programa faksa.
Došlo je do pogreške na mreži dok je uređaj primao podatke s računala. Provjerite mrežne veze i postavke.

#932

Premašen je maksimalan broj listova koji se mogu zaklamati u modu Eko (bez klamerice). Klamanje u modu Eko (bez klamerice) može se izvesti ako smanjite broj listova.
Provjerite maksimalan broj listova koji se mogu zaklamati u modu Eko (bez klamerice) i zatim ponovno izvršite zadatak.

#933

Premašen je maksimalan broj listova koji se mogu zaklamati. Klamanje će se možda moći izvesti ako smanjite broj listova.
Provjerite maksimalan broj listova koji se mogu zaklamati i ponovite postupak.

#934

Došlo je do pogreške za zadatak ispisa i zadatak je izbrisan jer je zadano razdoblje isteklo.
Riješite pogrešku i ponovno izvršite zadatak.
Možete promijeniti i razdoblje prije brisanja ili onemogućiti automatsko brisanje u odjeljku <Automatski izbriši obustavljene zadatke> (Postavke/Registr.).
<Automatski izbriši obustavljene zadatke>

#935

Zadatak je otkazan i jedan je primjerak ispisan bez uvezivanja jer je premašen maksimalan broj listova papira koji se mogu uvezati u modu Eko (bez klamerice).
Provjerite maksimalan broj listova papira koji se mogu uvezati u modu Eko (bez klamerice) i zatim ponovno izvršite zadatak.
Možete definirati postupak koji će se provesti kada je broj listova koji se trebaju zaklamati odjedanput prevelik.
<Akcija ako je previše listova za klamanje>

#936

Zadatak je otkazan i jedan je primjerak ispisan bez klamanja jer je premašen maksimalan broj listova papira koji se mogu zaklamati.
Provjerite maksimalan broj listova papira koji se mogu zaklamati i ponovite postupak.
Možete definirati postupak koji će se provesti kada je broj listova koji se trebaju zaklamati odjedanput prevelik.
<Akcija ako je previše listova za klamanje>

#939

Ispis je otkazan zbog pogreške koja se javila tijekom obrade slikovnih podataka.
Ponovite obradu zadatka.

#941

Zadatak je otkazan jer nije navedena vrsta papira.
Navedite vrstu papira ili konfigurirajte vrstu papira koja je umetnuta u izvor papira pa ponovno pokrenite zadatak.

#995

Uklonjeni su rezervirani komunikacijski zadaci.
Po potrebi ponovite radnju.
9CYR-0RL