Problemi s faksovima

Faksovi se ne mogu slati ni prosljeđivati.

Ako se ne mogu slati faksovi

Nazovite odredišni faks s uređaja da biste provjerili je li telefonska linija priključena na pogrešnom mjestu.
Ton biranja telefonske linije se ne čuje
Modularni kabel (telefonska linija za faksiranje) nije povezan ili je umetnut na pogrešnom mjestu. Provjerite modularni kabel i umetnite ga na pravom mjestu.
Dijelovi i njihove funkcije
Ako se reproducira glasovno navođenje ili ako se uređaj ne može povezati s odredišnim uređajem za faks (ne čujete ton faksa)
Možda nešto nije u redu kod druge strane ili davatelja usluga. Obratite se drugoj strani.

Ako se faksovi ne mogu prosljeđivati

Provjerite odredište za prosljeđivanje registrirano u adresaru ili na brzinskoj tipki i ako nije točno, promijenite ga.
Uređivanje registriranih odredišta u adresaru
Uređivanje registriranih odredišta u brzinskim gumbima

Ako upotrebljavate optičku ili IP telefonsku liniju

Mogu se javiti pogreške u komunikaciji, ovisno o kvaliteti veze. Detaljnije informacije zatražite od davatelja usluga. Možda ćete moći smanjiti pogreške u komunikaciji smanjivanjem brzine prijenosa pod  (Postavke/Registr.) <Početna brzina za TX>. Brzinu prijenosa za svako odredište možete postaviti i putem postavki za adresar ili brzinskih tipki.
<Početna brzina za TX>
Registriranje odredišta u adresaru
Također možete upotrijebiti funkciju <Automatsko podešavanje brzine komunikacije za VoIP> da biste ograničili brzinu komunikacije radi smanjivanja broja pogrešaka.
<Automatsko podešavanje brzine komunikacije za VoIP>

Primanje faksova nije moguće.

Ima li na uređaju dovoljno slobodne memorije?

Izbrišite nepotrebne dokumente iz memorije uređaja.
Spremanje primljenih dokumenata u uređaj (primanje u memoriju)

Provjerite broj kojemu prethodi "#“ i potražite odgovarajuću protumjeru.

Ako primanje ili slanje faksa ne uspije, na zaslonu osjetljivom na dodir ili u izvješću o upravljanju komunikacijama prikazuje se broj (kôd pogreške) ispred kojeg se nalazi znak „#“. Možete potražiti potrebne protumjere koje odgovaraju kodu pogreške.
Rješenja za svaki kôd pogreške
9CYR-0R9