Paljundamise põhifunktsioonide kuva

Vajutades <Paljundamine> (<Avakuva> kuva) kuvate paljundamise põhifunktsioonide ekraani.

Praegune sätteolek ja sättenupud

Kuvab seadeoleku, nagu paljundusmastaap, paberi suurus ja koopiate arv. Õigesti kopeerimiseks kinnitage kindlasti seaded. Seadete muutmiseks vajutage näidikujaotise all olevat nuppu. Põhilised paljundustoimingud
Kui vajutate <1:1>, saate teha sama suuri koopiaid kui on originaal.
Sõltuvalt koopiate arvust ja seadetest kuvatakse <Koopia näidis>, et kontrollida paljundustulemust näidiskoopia printimisega. Paljundustulemuste kontrollimine

<Seadete kontroll>

Seadeid saate vaadata loendist. Saate ka seadeid muuta. Põhilised paljundustoimingud

Vajutage sellele ikoonile, et salvestada kehtivad seaded funktsioonis <Lemmikseaded>  või muuta nuppe, mis on kuvatud .
Sagedasti kasutatavate funktsioonide kombinatsiooni salvestamine
Põhifunktsioonide menüü kohandamine
Isiklike/jagatud nuppude salvestamine

Funktsiooniseadete nupud

Kuvatakse kõige tihedamalt kasutatavad nupud menüüs <Valikud>. Seadistuse olek kuvatakse nuppudel. Kuvatavate nuppude muutmiseks võite valida ka .
Kui selle funktsiooni nuppu ei kuvata, mida soovite kasutada, valige <Valikud> ja valige soovitud nupp. Põhilised paljundustoimingud

<Valikud>

Kuvatakse kõik funktsiooni valimise nupud. Võite tihedalt kasutatavad nupud kuvada mugavalt valikus .

<Peatamine>

Saate katkestada ootel paljundustöid ja teha oma koopia kohe. Kohe kopeerimine teisi töid katkestades
Mõndasid funktsioone ei saa omavahel koos kasutada. Nupud, mida ei ole võimalik koos valida, on helehallid.
Allesjäänud lehekülgede arv kuvatakse, kui osakonnatunnuse halduses on määratud lehekülgede piirväärtus. Lisateavet osakonnatunnuse halduse ja lehekülgede piirväärtuste määramise kohta vt Osakonna ID halduse seadistamine..
9CY7-05W