Eraldi skannitud originaalide koos paljundamine (töö koostamine)

Isegi kui teil on liiga palju originaale, et neid koos sööturisse panna, saate skaneerida originaale eraldi ja paljundada neid dokumentide komplektina. Ühel ajal saab paljundada nii sööturi kui ka skaneerimisklaasil skannitud originaale.
1
Asetage originaaldokument seadmesse. Originaalide asetamine
2
Vajutage nuppu <Paljundamine>. <Avakuva> kuva
3
Vajutage <Valikud> paljundamise põhifunktsioonide kuval. Paljundamise põhifunktsioonide kuva
4
Valige <Töö koostamine> <Sule>.
5
Vajutage  (Alusta) originaalide skaneerimiseks.
Skannimise lõpule jõudmisel ilmub kuva, kus palutakse skannida järgmine originaal.
6
Asetage järgmine originaal ja vajutage (Alusta), et see skannida.
Korrake seda toimingut, kuni olete kõik originaalid skanninud.
Skannimisseadete muutmiseks valige <Muuda seadeid>.
Saate kasutada alltoodud funktsioon seades <Muuda seadeid>: Vajalikud skannimisseaded peate määrama enne töö alustamist, sest töö koostamise režiimis ei saa teisi seadeid muuta.
<Värvivalik>
<Koop. mast.>
<2-poolne originaal>
<Optiline tihedus>
<Originaali tüüp>
Kui määrate <N ühele> režiimi koos töö koostamise režiimiha, ei saa te muuta seadeid <Värvivalik>, <Koop. mast.> ega <Optiline tihedus> menüüs <Muuda seadeid>.
7
Vajutage nuppu <Alusta paljun.>.
Paljundamine algab.
9CY7-074