Paljundamisel tumedate piirjoonte kustutamine (Raami kustutamine)

Väljastatava paberi formaadist väiksemate originaaldokumentide paljundamisel võib juhtuda, et paljundatud kujutise servade ümber kuvatakse originaalide raamjooned. Paksude raamatute paljundamisel võivad ilmuda tumedad servad. <Raami kustutus> võimaldab need raamid ja tumedad servad eemaldada. Saate seadistada seadme nii, et see ei kopeeriks originaali augustaja auke.
Asetage köitmisaukudega originaalid dokumendiklaasile. Nende asetamine sööturisse võib põhjustada kahjustusi.
1
Asetage originaaldokument seadmesse. Originaalide asetamine
2
Vajutage nuppu <Paljundamine>. <Avakuva> kuva
3
Vajutage <Valikud> paljundamise põhifunktsioonide kuval. Paljundamise põhifunktsioonide kuva
4
Vajutage nuppu <Raami kustutus>.
5
Määrake kustutamise tüüp ja laius.
Dokumendikoopiatelt raamide kustutamine
1
Vajutage <Originaali raami kustutus> ja määrake <Originaali form.>.
Kui väljal <Originaali form.> kuvatud formaat erineb teie asetatud originaalist, vajutage <Muuda>, et valida formaat.
2
Vajutage nuppu <Edasi>.
3
Sisestage kustutatava raami laius.
Raamatute koopiatelt tumedate servade kustutamine
See funktsioon kustutab tumedad servad nii keskjoonel kui ka kontuuridel, mis tekivad, kui paljundate raamatu kõrvutiolevaid lehekülgi.
1
Vajutage <Raamatu raami kustut.> ja kinnitage <Originaali form.>.
Kui väljal <Originaali form.> kuvatud formaat erineb teie asetatud raamatust, vajutage <Muuda>, et valida formaat.
2
Vajutage nuppu <Edasi>.
3
Vajutage <Keskel> või <Küljed> ja sisestage kumbki kustutamislaius.
Dokumendikoopiatelt augurauaaukude kustutamine
1
Vajutage nuppu <Köitejälgede kustutus>.
2
Vajutage nuppu <Edasi>.
3
Määrake köitmisaukude asukoht ja sisestage kustutamise laius.
Kui soovite igat äärist eraldi reguleerida, valige <Originaali raami kustutus> või <Raamatu raami kustut.> ja seejärel valige kustutamise laiuse sisestamiseks <Eraldi reguleerimine>.
6
Valige <OK> <Sule>.
7
Vajutage nuppu  (Alusta).
Paljundamine algab.
9CY7-063