Paljundamiseks originaaldokumendi tüübi valimine

Saate valida koopia optimaalse kujutise kvaliteedi sõltuvalt originaali tüübist, nagu originaalid ainult tähtedega või ajakirjad fotodega.
1
Asetage originaaldokument seadmesse. Originaalide asetamine
2
Vajutage nuppu <Paljundamine>. <Avakuva> kuva
3
Vajutage <Valikud> paljundamise põhifunktsioonide kuval. Paljundamise põhifunktsioonide kuva
4
Vajutage nuppu <Originaali tüüp>.
5
Vali originaali tüüp.
Teavet originaali tüüpide kohta lugege spikrikuvalt, mille avamiseks vajutage ekraani paremas ülaservas nuppu .
Teksti/foto töötlemise prioriteeditaseme reguleerimiseks vajutage <Taseme reguleerim.> , valige <Teksti prioriteet> või <Foto prioriteet>.
Õhukeste mustvalgete originaalide puhul, nt ajalehad, on soovitatav määrata järgmised seaded <Valikud>  <Optiline tihedus>  <Tausta optiline tihedus>  <Aut.>. Põhilised paljundustoimingud
6
Valige <OK> <Sule>.
7
Vajutage nuppu  (Alusta).
Paljundamine algab.
9CY7-061