Varem kasutatud paljundusseadete meenutamine (varasemad seaded)

Saate meenutada varem kasutatud paljundusseadeid. Meenutatud seade üksikasju saab enne paljundamist muuta.
Kolm kõige viimasena mällu salvestatud edasisaatmise määrangut jäävad sinna ka pärast peatoitelüliti väljalülitamist.
1
Asetage originaaldokument seadmesse. Originaalide asetamine
2
Vajutage nuppu <Paljundamine>. <Avakuva> kuva
3
Vajutage <Valikud> paljundamise põhifunktsioonide kuval. Paljundamise põhifunktsioonide kuva
4
Vajutage nuppu <Eelmised seaded>.
5
Valige meenutatav seade ja vajutage klahvi <OK>.
Kui isikliku autentimise haldus on kasutusel, meenutab masin seadeid, mille määras varem kasutaja, kes masinasse sisse logib.
6
Vajutage nuppu  (Alusta).
Paljundamine algab.
9CY7-072