Erisuuruste originaalide koos saatmine (erisuurused originaalid)

Saate sööturisse sisestada erineva suurusega originaalid ja need korraga skannida. Nii pole vaja originaale eraldi sisestada.
Skannimisel kehtivad originaaldokumentide suuruste kombinatsioonide piirangud. Sobimatu kombinatsiooniga skannimine võib originaaldokumente kahjustada või paberiummistusi tekitada. Riistvara andmed
Ärge pange kokku erineva kaaluga ja paberitüübiga originaaldokumente. See võib originaaldokumente kahjustada või paberiummistusi tekitada.
1
Asetage originaalid sööturisse Originaalide asetamine
2
Vajutage nuppu <Faks>. <Avakuva> kuva
3
Määrake faksimise põhifunktsioonide kuva sihtkoht. Faksimise põhifunktsioonide kuva
4
Määrake vajadusel skannimisseaded. Faksi saatmise põhitoimingud
5
Vajutage nuppu <Valikud>  <Erisuurused originaalid>.
6
Vajutage nuppu <Sule>.
7
Vajutage nuppu  (Alusta).
Originaalid on skannitud ja algab saatmine.
Erisuuruste originaalide režiimi määramisel võib skannimise kiirus olla tavapärasest aeglasem.
9CY7-07K