Faksimise põhifunktsioonide kuva

Kui vajutate nuppu <Faks> (<Avakuva> kuva). kuvatakse faksimise põhifunktsioonide kuva.

Sihtkoht

Kuvatakse sihtkoha nimi, faksinumber ja teie valitud sihtkohtade arv.

<Detailid>

Saate kontrollida üksikasju kuval kuvatud sihtkoha kohta.

<Kust. sihtk.>

Saate kustutada kuval kuvatud sihtkoha.

<Toon>

Kui vajutate sihtkoha määramisel seda nuppu, sisestatakse tähis „T“ (toon). Isegi, kui kasutate pulssvalimist, valitakse sümbolile „T“ järgnevad numbrid toonvalimisrežiimis. Vajutage seda nuppu faksi infoteenuste kasutamisel.

<Kiirvalimisklahvid>

Saate määrata kiirvalimisklahvide alla salvestatud sihtkohad.

<Aadressraamat>

Saate määrata aadressiraamatusse salvestatud sihtkohad.

<Liinil>

Vajutage, et saata faksitav dokument käsitsi. Fakside käsitsi saatmine

<Otsesaatmine>

Vajutage, et kontrollida ühendust vastuvõtja faksiseadmega enne originaalide skannimist. Kuidas kontrollida ühendust vastuvõtjaga enne faksiteate saatmist (otsesaatmist)

<Valikud>

Kuvatakse kõik funktsiooni valimise nupud. Võite tihedalt kasutatavad nupud kuvada mugavalt valikus .

Funktsiooniseadete nupud

Kuvatakse kõige tihedamalt kasutatavad nupud menüüs <Valikud>. Seadistuse olek kuvatakse nuppudel. Kuvatavate nuppude muutmiseks võite valida ka .
Kui selle funktsiooni nuppu ei kuvata, mida soovite kasutada, valige <Valikud> ja valige soovitud nupp. Faksi saatmise põhitoimingud

Praegune sätteolek ja sättenupud

Kuvab seade (näiteks lahutusvõime) oleku. Atribuuti skannimiseks kinnitage kindlasti määrangud. Seadete muutmiseks vajutage soovitud nuppu. Faksi saatmise põhitoimingud

<Lemmikseaded>

Registreerige siin eelnevalt sageli kasutatavad skannimisseaded, et neid vajaduse korral hõlpsalt uuesti kasutada. Sagedasti kasutatavate funktsioonide kombinatsiooni salvestamine

Vajutage seda ikooni praeguste seadete registreerimiseks menüüs <Lemmikseaded> jaotises ja juhises kuvatavate nuppude muutmiseks.
Sagedasti kasutatavate funktsioonide kombinatsiooni salvestamine
Põhifunktsioonide menüü kohandamine

<Eelmised seaded>

Vajutage varem määratud seadete taastamiseks. Varem kasutatud saatmisseadete taastamine (eelmised seaded)

<R>

Vajutage R-klahvi kasutamiseks. Faksi saatmise põhitoimingud
Saate valida, kas peita aadressiraamat või lühivalikunupud aadressiraamatu kasutamise piiramiseks. <Aadressraamatu kasutamise piiramine>
Mõndasid funktsioone ei saa omavahel koos kasutada. Nupud, mida ei ole võimalik koos valida, on helehallid.
Määratud sihtkohtade koguarv kuvatakse ekraani allservas.
9CY7-076