Varem kasutatud saatmisseadete taastamine (eelmised seaded)

Saate varem määratud sihtkohti uuesti valida. Samaaegselt taastatakse ka varem kasutatud skannimisseaded, nagu tihedus.
Saate salvestada rea sihtkoha, skannimise või saatmise seadeid üksiku eelmiste seadete rühmana enne valikule (Alusta) vajutamist.
Kolm kõige viimasena mällu salvestatud edasisaatmise määrangut jäävad sinna ka pärast peatoitelüliti väljalülitamist.
Faksi infoteenuste kasutamisel ei saa valida aadressraamatusse salvestatud sihtkohta ega kasutada funktsiooni <Eelmised seaded>.
1
Asetage originaaldokument seadmesse. Originaalide asetamine
2
Vajutage nuppu <Faks>. <Avakuva> kuva
3
Tehke faksimise põhifunktsioonide kuval valik <Eelmised seaded>. Faksimise põhifunktsioonide kuva
4
Valige logi, mida soovite taastada, ja vajutage nuppu <OK>.
Sihtkoht ja selle skannimisseaded on määratud valitud logi järgi.
Isikliku autentimishalduse kasutamise korral taastab seade viimatised seaded, mida seadmesse sisse loginud kasutaja on määranud.
Taastatud seadeid on võimalik muuta enne dokumendi saatmist.
5
Vajutage nuppu  (Alusta).
Originaalid on skannitud ja algab saatmine.
Kui valik <Aadressraamatu pääsunumbrite haldamine> on seatud olekusse <Sees>, ei ole võimalik mälus olevaid seadeid taastada.
Kui valikus <Uute sihtkohtade piiramine> on mis tahes aadressi tüüp seatud olekusse <Sees>, kustutatakse hetkel mälus olevad eelmised seaded.
9CY7-07R