Skannitud kujutiste kontrollimine enne saatmist (eelvaade)

Enne saatmist saate skannitud kujutisi kontrollida. Eelvaate menüüs saate ka kustutada, teisaldada või vahetada lehti.
Originaaldokumenti ei saa enne otsesaatmise või käsitsi saatmise režiimis saatmist kontrollida isegi, kui valik <Eelvaade> on aktiivne.
1
Asetage originaaldokument seadmesse. Originaalide asetamine
2
Vajutage nuppu <Faks>. <Avakuva> kuva
3
Määrake faksimise põhifunktsioonide kuva sihtkoht. Faksimise põhifunktsioonide kuva
4
Määrake vajadusel skannimisseaded. Faksi saatmise põhitoimingud
5
Tehke valik <Valikud> <Eelvaade>  <Sule>.
6
Vajutage nuppu  (Alusta).
Originaal on skannitud ja kuvatakse eelvaate menüü.
Skannimise tühistamiseks vajutage <Tühista> või  (Stopp) <Jah>.
Kui kuvatakse teade <Vajutage järgmise origin. skaneerimiseks [Alusta].>
7
Skannitud kujutiste kontrollimine eelvaate menüüs.
Skannitud kujutisi saate eelvaate menüüs vastavalt vajadusele muuta.
Lehe kustutamine
Lehe teisaldamine
Lehtede asukoha vahetamine
8
Vajutage nuppu <Alusta saatmist>.
Saatmine algab.
9CY7-07C