Püsivara värskendamine (levitamine)

Kui masinal on juurdepääs Internetile, saate selle masina uusima püsivara alla laadida Canoni levitusserverist. See võib olla paindlikum ja mugavam kui teine ​​värskendusmeetod (Püsivara uuendamine) kuna saadaval on nii käsitsi kui ka automaatse värskendamise valikud, mis võimaldavad teil püsivara alla laadida määratud ajal või niipea, kui uusim versioon on saadaval. Nendeks toiminguteks on vaja administraatori õigusi.
Püsivara värskendamise ettevalmistus
Varundage masina andmed ja sätted juhuks, kui püsivara värskendus pole korralikult läbi viidud.
1
Käivitage Remote UI (Kaugkasutajaliides). Remote UI (Kaugkasutajaliides) käivitamine
2
Klõpsake avalehel valikut [Settings/Registration]. Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) kuva
3
Klõpsake nuppe [License/Other]  [Register/Update Software].
4
Kontrollige sideühendust.
Vaadake, kas teil on võrgu kaudu pääs levitusserverisse.
1
Klõpsake [Display Logs/Communication Test].
2
Klõpsake nuppe [Communication Test]  [Yes].
Kuvatakse sidetesti tulemused.
Kui kuvatakse [Could not connect to distribution server. Check the distribution server and network.] kontrollige, et LAN-kaabel on ühendatud ja võrgusätted on õigesti konfigureeritud. Seadistamine seadistusjuhendi abil
5
Klõpsake [Distributed Update]  [Confirm New Firmware].
6
Seadistage vajalikud sätted.
[Current Version]/[Applicable Firmware]
Saate kontrollida vastavalt praegust püsivara versiooni ja uut.
[Release Note]
Kuvatakse oluline teave. Kindlasti lugege ja mõistke selle sisu.
[Distribution Schedule]
Püsivara koheseks allalaadimiseks valige [Distribute now]. Püsivara automaatseks allalaadimiseks kindlaksmääratud kuupäeval ja kellaajal valige [Levita kindlaksmääratud kuupäeval ja kellaajal] ja määrake kuupäev ja kellaaeg [Year]/[Month]/[Date]/[Time]. Saate aja nädalaks ette planeerida.
[Timing to Apply]
Püsivara automaatseks rakendamiseks kohe pärast allalaadimise lõppu valige [Apply immediately after distribution]. Püsivara automaatseks rakendamiseks määratud kuupäeval ja kellaajal valige [Apply at specified date and time] ja täpsustage kuupäev ja kellaaeg [Year]/[Month]/[Date]/[Time]. Võite püsivara käsitsi rakendamiseks ka valida [Apply manually].
[Updated Module Only]
Valige [On], et teha järkjärgulist värskendust (laadida alla ainult praeguse ja uue püsivara versiooni erinevus). Kui soovite alla laadida kogu püsivara, valige [Off]. Pange tähele, et mõned püsivara versioonid ei toeta järkjärgulist värskendust.
[E-Mail Address]
Sisestage oma e-posti aadress. Levitusserver saadab värskenduse seisu siia sisestatud e-posti aadressile.
[Comments]
Sisestage e-kirjale lisatav kirjeldus või märkus. Mitme masina haldamisel sisestage seadme nimi, et saaksite värskenduse oleku hõlpsalt tuvastada.
7
Klõpsake nuppe [Execute]  [OK].
Kui kuvatakse litsentsilepingu ekraan, kontrollige teavet ja klõpsake nuppu [I Agree].
Kui eelmises etapis on valitud [Apply immediately after distribution] või [Apply at specified date and time], taaskäivitub masin automaatselt vahetult pärast püsivara rakendamist. Kui on valitud [Apply manually], peate allalaaditud püsivara rakendama käsitsi. Allalaaditud püsivara rakendamine
Levitatud värskendussätete uuesti muutmine võib allalaaditud püsivara kustutada või tühistada ajastatud sätted.
Jaotusgraafiku tühistamine
Klõpsake 5. etapis kuvataval ekraanil valikut [Delete Scheduled Distribution]  [Yes].
Kontrolli automaatselt uut püsivara (ajastatud värskendus)
Kui klõpsate 5. juhises valikut [Scheduled Update Settings]  [Edit], saate määrata, et seade peab jaotusserverisse pidevalt uue püsivara kohta päringuid saatma. Kui uus püsivara on saadaval, laaditakse see seadme püsivara värskendamiseks alla.

Allalaaditud püsivara rakendamine

1
Käivitage Remote UI (Kaugkasutajaliides). Remote UI (Kaugkasutajaliides) käivitamine
2
Klõpsake avalehel valikut [Settings/Registration]. Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) kuva
3
Klõpsake nuppe [License/Other]  [Register/Update Software].
4
Klõpsake [Distributed Update]  [Apply Firmware]  [OK].
Pärast püsivara rakendamist taaskäivitub seade automaatselt.
Püsivara kustutamine
Klõpsake nuppe [Delete Firmware]  [OK].
Seadete konfigureerimine juhtpaneelil
Olenevalt regioonist võib saada püsivara värskendusi teha ka <Avakuva> jaotises <Update Firmware>.
9CY7-0FE