Seadete andmete importimine/eksportimine

Seadme andmeid, näiteks aadressiraamatu sihtkohti, kasutajaseadete, kasutajasätete teavet ja erinevate sätete väärtuseid saab eksportida ja arvutisse salvestada. Eksporditud andmeid saab seadmesse importida ka arvutist. Seadmest eksporditud andmed saab importida teistesse Canoni multifunktsionaalsetesse printeritesse, misjärel on lihtsam uuel seadmel sätteid konfigureerida, näiteks juhul, kui ostate asendusseadme. Lisateavet imporditavate seadete kohta vaadake teemast Seaded/salvestus. Importimise või eksportimise käigus saate määrata, kas soovite importida või eksportida seadme kõik andmed või ainult teatud kindlad andmed.
Määrake administraator, kellel on õigus toiminguid hallata.
Määrake andmete importimis- ja eksportimistoimingute teostamiseks administraatoriõigustega haldur. Andmete importimisel kirjutatakse üle aadressiraamatu teave, kasutaja määrangud, võrgusätted ja mõned muud andmed ning seetõttu ei pruugi mõned funktsioonid korralikult töötada või võivad seadme tööd häirida. Andmete importimisel olge ettevaatlik.
Ärge lülitage seadet välja enne, kui importimine või eksportimine on lõpule jõudnud
Toimingu teostamiseks võib kuluda mitu minutit. Ärge lülitage seadet välja enne, kui toiming on lõpule jõudnud. See võib põhjustada andmekadu või seadme tõrkeid.
Andmete importimise/eksportimise ajal ei saa teha allnimetatud toiminguid.
Saatmistööd
Edastamistööd
Faksi-/i-faksitööd
Raporti printimise tööd
Võrku/mälukandjale skannimine ja salvestamine (skannimise või salvestamise ajal)
Ühekaupa importimine/ühekaupa eksportimine
Aadressiraamatu haldustarkvarast importimine/eksportimine
Hulgiimportimine/-eksportimine
Importimine/eksportimine isikliku nupu/jagatud nupu abil
Registreerimise/Tarkvara värskendamise funktsiooniga seotud värskendusprotsess
Kohandatavate määrangute sünkroonimine*
Seadme puuteekraani kasutamine
Remote UI (Kaugkasutajaliidese) kasutamine
Kaugaadressiraamatu kasutamine
Seadme puhkerežiimi lülitamine
* Kui seadeid sünkroonitakse (ka siis, kui sünkroonimine on peatatud või peatamisel), peatatakse isikustatud seadete väärtuste ja rühmahalduse andmete sünkroonimine.
Andmete importimist/eksportimist ei saa teostada samaaegselt allpool nimetatud funktsioonide/protsessidega.
Saatmistööd
Edastamistööd
Faksi-/i-faksitööd
Raporti printimise tööd
Võrku/mälukandjale skannimine ja salvestamine (skannimise või salvestamise ajal)
Ühekaupa importimine/ühekaupa eksportimine
Aadressiraamatu haldustarkvarast importimine/eksportimine
Hulgiimportimine/-eksportimine
Importimine/eksportimine isikliku nupu/jagatud nupu abil
Registreerimise/Tarkvara värskendamise funktsiooniga seotud värskendusprotsess
Kohandatavate määrangute sünkroonimine*
Kaugaadressiraamatu kasutamine
Seadme väljalülitamisprotsess.
Tõrkekoodi kuvamine
* Kui seadeid sünkroonitakse (ka siis, kui sünkroonimine on peatatud või peatamisel), ei saa importida/eksportida isikustatud seadete väärtuste ja rühmahaldusega seotud andmeid.
Ärge kasutage importimisel või eksportimisel erinevaid kuvamiskeeli
Kui eksportiva seadme ja importiva seadme kasutatav keel on erinevad, võivad seadete väärtused olla valed ja põhjustada seadme rikkeid.
Ärge muutke eksporditud faile.
Ärge avage ega redigeerige eksporditud XML-faile, sest avamine või redigeerimine võib häirida seadme talitlust.
Kui ekspordite mõnda teise Canoni multifunktsionaalsesse printerisse
Mõnda sätet ei pruugi olla võimalik importida. Seaded/salvestus
Kui kasutate turvareeglite seadete kaitsmiseks parooli.
Turbereeglite seaded saab importida ainult siis, kui ekspordiks kasutatava seadmed turbereeglite seadete parool vastab imporditava seadme paroolile või kui imporditavas seadmes pole parooli määratud. Kui imporditavas seadmes pole parooli määratud, määratakse imporditavale seadmele eksporditavas seadmes seadistatud parool.
Kui sünkroonite kohandatud sätteid
Kui (kliendi) kohandatud sätete sünkroonimine on alanud, piiratakse sünkroonitavate andmete (sh aadressiraamatu) importimist ja eksportimist. Teavet kohandatud sätete sünkroonimise kohta vaadake lõigust Mitme Canoni multifunktsionaalse printeri sätete sünkroonimine. Teavet kohandatud sätete sünkroonimisega seotud andmete kohta vaadake lõigust Loend üksustest, mida on võimalik isikupärastada. Teavet kohandatud sätete sünkroonimise ajal tehtavate importimis- ja eksportimistoimingute tingimuste ja piirangute kohta vaadake lõigust Tingimused sätete ja teiste üksuste importimise/eksportimise piirangute eemaldamiseks.

Andmete importimine pärast (klientseadme) kohandatud sätete sünkroonimise alustamist

Järgige andmete importimiseks alltoodud juhiseid ja seejärel sünkroonige andmed.
1
Lõpetage kohandatud sätete sünkroonimine klient-seadmel. Sünkroonimise algseaded
2
Olemasolevate kasutajate/gruppide andmete importimiseks varundage andmed ja kustutage need kasutajate/rühmade andmed, mis imporditakse serverseadmest.
Selle toimingu täpsemaid juhiseid saate lugeda serverifunktsiooniga seadme kasutusjuhendist.
3
Importige andmed, mille soovite lisada klientseadmesse, mille sünkroonimine peatati.
4
Sünkroonige klientseade server-seadmega.

Tingimused sätete ja teiste üksuste importimise/eksportimise piirangute eemaldamiseks

Importimine/eksportimine on võimalik siis, kui allnimetatud üksuste puhul on vastavad tingimused täidetud.
Hulgiimportimine/-eksportimine
Eksportimine
Import
Personal Setting Information
See on võimalik vaid juhul, kui mõlemad tingimused – nii kui ka – on täidetud
Pole saadaval
User Group Address List
See on võimalik vaid juhul, kui mõlemad tingimused – nii kui ka – on täidetud
Pole saadaval
Ühekaupa importimine/ühekaupa eksportimine
Eksportimine
Import
Personal Setting Information (kõik)
See on võimalik vaid juhul, kui mõlemad tingimused – nii kui ka – on täidetud
See on võimalik vaid juhul, kui tingimus on täidetud
User Group Address List (kõik)
See on võimalik vaid juhul, kui mõlemad tingimused – nii kui ka – on täidetud
See on võimalik vaid juhul, kui tingimus on täidetud
User Group Address List 01 kuni User Group Address List 20
Pole võimalik (üksikute aadressiraamatute eksportimist võimaldavaid funktsioone pole)
See on võimalik vaid juhul, kui tingimus on täidetud
:
Täitmine on võimalik vaid 15 minuti jooksul pärast edukat kasutajaandmete eksportimiseks ettevalmistamist kohandatud sätete (serveris) sünkroonimise ajal.
:
Täitmine on võimalik vaid juhul kui serveri/klient-seadme ühenduse sihtkoht on „localhost:8443“.
Kasutaja andmete eksportimiseks ettevalmistumise juhiseid vaadake serverifunktsiooniga seadme kasutusjuhendist. Aadressiloendi importimise juhised leiate teemast Sätete eraldi importimine.
9CY7-0F7