Seadistamine seadistusjuhendi abil

Seadme esmakordsel sisselülitamisel (Seadme sisselülitamine) käivitub automaatselt seadme algne seadistamine. Saate kohandada seadme kasutamiseks vajalikku seadistust. Konfigureerige põhiseaded vastavalt igale kuvale või klõpsake linki, et kuvada vastav leht ja sellel olevad andmed.
1. juhis
Määrake keel ja klaviatuuripaigutus.
Valige kuvadel kuvatav keel. Olenevalt keelest saate muuta tähemärkide sisestamiseks kuvatava klaviatuuri paigutust.
2. juhis
Kontrollige paberiseadeid.
Kontrollige, et paberisahtlisse sisestatud paber oleks õigesti määratud.
Kui te pole loginud sisse administraatorina, jätkake juhisega 10.
3. juhis
Logige sisse administraatorina.
Tehke autenditud sisselogimine administraatori õigusi nõudvate seadete konfigureerimiseks.
Saate administraatori õigusi nõudvad seaded vahele jätta ja liikuda edasi järgmise toimingu juurde, kui vajutate nuppu <Jäta vahele>. Sellisel juhul jätkake juhisega 10.
4. juhis
Määrake kasutaja autentimise seaded.
Seadme turvalisuse suurendamiseks rakendage seadme kasutamiseks kasutaja autentimisega süsteemi.
Seade on seadistatud kasutama sisselogimisteenusena kasutaja autentimist. Lisateavet leiate teemast „Isikliku autentimise haldussätete konfigureerimine“.
5. juhis
Määrake kuupäev ja kellaaeg.
Määrake seadme kuupäev ja kellaaeg.
6. juhis
Määrake IP-aadress.
Määrake võrguühenduse seaded.
7. juhis
Määrake DNS-i sätted.
Määrake DNS-serveri aadress, DNS hostinimi ja DNS domeeninimi.
8. juhis
Määrake puhverserveri seaded.
Määrake puhverserveri kasutamiseks vajalikud seaded.
9. juhis
Määrake faksisätted.
Määrake faksimisfunktsiooni kasutamiseks vajalikud seaded.
Kui teie seadmel ei ole faksifunktsiooni, jätkake juhisega 10.
10. juhis
Tehke automaatne gradatsiooni korrigeerimine.
Korrigeerige gradatsiooni selgelt printimiseks.
Sõltuvalt seadmest on toiming erinev. Automaatse gradatsiooni korrigeerimise kohta teabe saamiseks vt teemat „Gradatsiooni reguleerimine“.
11. juhis
Printige aruanne.
Saate printida võrgukasutajate loendi, faksi kasutajaandmete loendi ja reguleeritud väärtuste loendi.
12. juhis
Lõpetage seadistusjuhend.
Kui olete seadistusjuhendi lõpetanud, taaskäivitage seade määratud seadete rakendamiseks.
Kui te ei soovi seadistusjuhendit kasutada, vajutage 1. juhises nuppu <Lõpeta sead.juhis.>.
Võite vajutada (Seaded/salvestus), et seadistusjuhiste konfigureerimise ajal määratud seadeid hiljem eraldi määrata.

Seadistusjuhendi käivitamine hiljem

Seadistusjuhendit ei saa järgmistes tingimustes käivitada.
Kui seadistatud on kasutaja autentimine või osakonna ID autentimine.
Kui seadistatud osakonna ID autentimine.
Kui autentimiseks kasutatakse kaarti.
 (Seaded/salvestus) <Haldusseaded> <Litsents/muud> <Käivita seadistusjuhised> <Alusta>
Kui käivitate seadistusjuhendi hiljem ja logite sisse administraatorina, siis 3. juhist ei kuvata. Jätkake juhisega 4.
9CY7-035