Printimine virtuaalprinteriga

Virtuaalprinter võimaldab kasutada LPD- või FTP-printimist, kui prindisätted on eelnevalt virtuaalprinterina registreeritud. Näiteks eelnev sätete, nagu paberitüübi, koopiate arvu ja kahepoolse printimise, registreerimine välistab vajaduse neid sätteid määrata iga töö jaoks eraldi.
Seadke säte <Sund-ootefunktsioon> olekusse <Väljas>. Kui sätet <Sund-ootefunktsioon> seatakse töö ajal, võivad tulemused sätetest olenevalt erineda. Sundpeatatud printimise sätete konfigureerimine
Kui töö vastab valikus <Töö toiming> seatud tingimustele ja vajutada <Tühista>, siis töö tühistatakse.
Kui töö vastab valikus <Töö toiming> seatud tingimustele ja vajutada <Printimine>, siis prinditakse töö vastavalt virtuaalsele printerile.
Kui töö vastab valikus <Töö toiming> seatud tingimustele ja vajutada <Ootele jagatud tööna>, siis virtuaalprinter keelatakse ja tööd hoitakse masinas.
Turvaprintimise ja krüptitud turvaprintimise korral on virtuaalprinter keelatud ja tööd hoitakse masinas.
Seadke <LPD prindiseaded> olekusse <Sees>, et teha LPD-printimist.
Seadke <FTP printimise seaded> olekusse <Sees>, et teha FTP-printimist.
Lehekirjelduskeel ja failivorming, mida saab virtuaalprinteriga kasutada, on PS ja PDF.

Virtuaalprinteri lisamine

1
Käivitage Remote UI (Kaugkasutajaliides). Remote UI (Kaugkasutajaliides) käivitamine
2
Klõpsake avalehel valikut [Seaded/salvestus]. Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) kuva
3
Klõpsake [Printer]  [Virtual Printer Management].
4
Klõpsake [Add Virtual Printer].
Toiminguid ei saa teha korraga mitmest brauserist.
5
Sisestage virtuaalprinteri nimi ja määrake vajalikud sätted.
Mitut sama nimega virtuaalprinterit ei saa registreerida.
Registreerida saab maksimaalselt 20 virtuaalprinterit.
6
Klõpsake [Add].
Selle sätte tegemiseks peate Remote UI (Kaugkasutajaliidesesse) sisse logima ühega järgmistest õigustest. Lisateavet leiate üksustest jaotises [Select Role to Set:] valikus Kasutajateabe registreerimine kohalikus seadmes.
Administrator
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Seda sätet saab importida/eksportida mudelitega, mis toetavad selle sätte partii-importi. Seadete andmete importimine/eksportimine
Hulgieksportimise korral sisaldub see säte jaotises [Settings/Registration Basic Information]. Kõigi sätete import/eksport

Printimine virtuaalprinteriga

LPD-printimise korral
LPR -S [masina IP-aadress] -P [virtuaalprinteri nimi] [faili nimi]
Näide. „sample.pdf“ printimine virtuaalprinteriga nimega „001„
lpr -S masina IP-aadress -P 001 sample.pdf
FTP-printimise korral
sisestage [faili nimi] [virtuaalprinteri nimi]
Näide. „sample.pdf“ printimine virtuaalprinteriga nimega „001„
> sisestage sample.pdf 001
9CY7-08S