Eraldi skannitud dokumentide üheaegne saatmine/salvestamine (Töö koostamine)

Kui teil on palju originaale, mida samaaegselt sööturisse asetada, saate skannida need eraldi ja saata/salvestada seejärel dokumentide pakina. Samaaegselt saab saata nii sööturi kui ka skaneerimisklaasiga skannitud originaale.
1
Asetage esimene originaal. Originaalide asetamine
2
Vajutage nuppu <Skaneeri ja saada>. <Avakuva> kuva
3
Määrake skannimise põhifunktsioonide kuva sihtkoht. Skannimise põhiomaduste kuva
4
Määrake vajadusel skannimisseaded. Dokumentide skannimise põhitoimingud
5
Tehke valik <Valikud> <Töö koostamine>  <Sule>.
6
Originaali skaneerimiseks vajutage  (Alusta).
Skannimise lõpule jõudmisel ilmub kuva, kus palutakse skannida järgmine originaal.
Kui asetate originaalid sööturisse, siis eemaldage pärast skannimist originaallehed väljastusaluselt.
7
Asetage klaasile järgmine originaal ja vajutage nuppu (Alusta).
Korrake seda toimingut, kuni olete kõik originaalid skanninud.
Skannimisseadete muutmiseks valige <Muuda seadeid>.
Eri formaadis originaalide sööturisse asetamisel määrake režiim <Erisuurused originaalid>. Erisuuruste originaalide koos saatmine/salvestamine (erisuurused originaalid)
Ühe- ja kahepoolsete originaalide skaneerimiseks ja kahepoolsete dokumentidena salvestamiseks jaota originaalid ühe- või kahepoolsetest lehtedest koosnevateks osadeks. Näiteks kui esimene osa koosneb kahepoolsetest originaalidest, valige režiim. <2-poolne originaal>. Seejärel peate iga skannitava originaalide paki puhul käsitsi määrama või tühistama režiimi <2-poolne originaal>.
Valikus <Muuda seadeid> saab kasutada järgmisi funktsioone. Muud funktsioonid tuleb eelnevalt konfigureerida, kuna neid ei saa muuta töö koostamise režiimi käigus.
<Värvivalik>
<Skaneerimise formaat>
<2-poolne originaal>
<Optiline tihedus>
<Originaali tüüp>
8
Vajutage nuppu <Alusta saatmist>.
Kõik skannitud dokumendid kombineeritakse üheks ja saadetakse/salvestatakse määratud sihtkohta.
9CY7-09E