Saatmiseks/salvestamiseks varem kasutatud seadete taastamine (varasemad seaded)

Saate varem määratud sihtkohti uuesti valida. Samaaegselt taastatakse ka varem kasutatud skannimisseaded, nagu tihedus.
1
Asetage originaaldokument seadmesse. Originaalide asetamine
2
Vajutage nuppu <Skaneeri ja saada>. <Avakuva> kuva
3
Tehke skannimise põhifunktsioonide kuval valik <Eelmised seaded>. Skannimise põhiomaduste kuva
4
Valige logi, mida soovite taastada, ja vajutage nuppu <OK>.
Sihtkoht ja selle skannimisseaded on määratud valitud logi järgi.
Isikliku autentimishalduse kasutamise korral taastab seade viimatised seaded, mida seadmesse sisse loginud kasutaja on määranud.
Taastatud seadeid on võimalik muuta enne dokumendi saatmist/salvestamist.
5
Vajutage nuppu  (Alusta).
Originaalid on skannitud ja algab saatmine/salvestamine.
Kui valik <Aadressraamatu pääsunumbrite haldamine> on seatud olekusse <Sees>, ei ole võimalik viimati kasutatud seadeid taastada.
Kui valikus <Uute sihtkohtade piiramine> on mis tahes aadressi tüüp seatud olekusse <Sees>, kustutatakse hetkel mälus olevad eelmised seaded.
Kui valik <Keela autentimise parooli vahemällu salvestamine> on seatud olekusse <Sees> ei salvestata järgmist parooli seadetes <Eelmised seaded>.
Sihtkoha määramisel sisestatud parool valikus <Uus sihtkoht>, seejärel valitud <Fail>
9CY7-09S