<Määra autentimismeetod>

Kõikide funktsioonide ühiste autentimismeetodite seadete määramine.
Teavet veerus „Impordi kõik funktsioonid“ olevate üksuste („A„, „B„, „C„, ja „No„) kohta leiate kuvalt Impordi kõik funktsioonid.

<LDAP-serveri autentimiseks kasutatav info>

 (Seaded/salvestus)  <Funktsiooniseaded>  <Üldised>  <Määra autentimismeetod>
Saate määrata LDAP-serverile ligipääsemise autentimismeetodi.
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<LDAP-serveri autentimiseks kasutatav info>
<Seadme seaded>, <Sisselogimise autent. info>, <Kasutajate info salvestus>
Jah
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
Kui seatud on <Seadme seaded>
Kasutatakse seades LDAP-serveri salvestamine määratud teavet.
Kui seatud on <Sisselogimise autent. info>
Kasutatakse autentimisteavet, mida kasutatakse masinasse sisselogimisel.
Kui seatud on <Kasutajate info salvestus>
Kasutatakse iga kasutaja puhul LDAP-serveri autentimisteavet.
<Sisselogimise autent. info> on saadaval ainult siis, kui masinasse sisselogimisel ja LDAP-serverile juurdepääsemisel kasutatakse sama autentimisteavet ning kui kasutatakse sisselogimisteenust, mis toetab integreeritud autentimist. Teabe saamiseks, kas teie kasutatav sisselogimisteenus toetab integreeritud autentimist, võtke ühendust oma edasimüüja või hooldusesindajaga.
Kui valitud on <Kasutajate info salvestus>, siis määrab iga kasutaja LDAP autentimiseks kasutatava kasutajanime ja parooli põhiomaduste saatmise kuval  <Kasutajate info salvestus/muutmine> <LDAP serveri autentimise info>.

<SMTP-serveri autentimiseks kasutatav info>

 (Seaded/salvestus)  <Funktsiooniseaded>  <Üldised>  <Määra autentimismeetod>
Saate määrata SMTP-serverile ligipääsemise autentimismeetodi.
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<SMTP-serveri autentimiseks kasutatav info>
<Seadme seaded>, <Kasutajate info salvestus>
Jah
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
Kui valite <Seadme seaded>
Kasutab teavet, mis määrati seades <Sideseaded: autentimise seaded> (E-posti/I-faksi side seadistamine).
Kui valite <Kasutajate info salvestus>
Salvestab iga kasutaja SMTP-serveri autentimisteavet ja kasutab seda.
Kui <Kasutajate info salvestus> on valitud, peab iga kasutaja vajutama <Skaneeri ja saada> <Kasutajate info salvestus/muutmine> määrama SMTP autentimiseks kasutatava kasutajanime ja parooli seades <SMTP serveri autentimise info>.

<Faili SA / brausimise autentimiseks kasutatav info>

 (Seaded/salvestus)  <Funktsiooniseaded>  <Üldised>  <Määra autentimismeetod>
Saate määrata failiserverile ligipääsemise autentimismeetodi.
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<Faili SA / brausimise autentimiseks kasutatav info>
<Tavaline>, <Sisselogimise autent. info>, <Kasutajate info salvestus>
Jah
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Sisselogimise autent. info> kehtib ainult SMB ja WebDAV-i puhul.
Kui seatud on <Tavaline>
Kasutatakse seades Sihtkohtade salvestamine aadressiraamatusse määratud teavet.
Kui seatud on <Sisselogimise autent. info>
Kasutatakse autentimisteavet, mida kasutatakse masinasse sisselogimisel.
Kui seatud on <Kasutajate info salvestus>
Kasutatakse iga kasutaja puhul failiserveri autentimisteavet.
Kui valitud on <Kasutajate info salvestus>, siis määrab iga kasutaja failiserveri autentimiseks kasutatava kasutajanime ja parooli põhiomaduste saatmise kuval <Kasutajate info salvestus/muutmine> <Autentimise info faili SA/sirvimise jaoks>.
9CY7-0JK