<Üldised>

Kõikidele funktsioonidele, nagu paberisöödu, paberiväljastuse, printimise, skannimise ja faili loomise seaded, ühiste seadete määramine.

<Paberisöödu seaded>

 (Seaded/salvestus)  <Funktsiooniseaded>  <Üldised>
Kõikide funktsioonide ühiste paberisöödu seadete määramine.

<Paberi väljastamise seaded>

 (Seaded/salvestus)  <Funktsiooniseaded>  <Üldised>
Kõikide funktsioonide ühiste paberiväljastuse seadete määramine.

<Prindiseaded>

 (Seaded/salvestus)  <Funktsiooniseaded>  <Üldised>
Kõikide funktsioonide ühiste prindiseadete määramine.

<Skaneerimise seaded>

 (Seaded/salvestus)  <Funktsiooniseaded>  <Üldised>
Kõikide funktsioonide ühiste skannimisseadete määramine.

<Genereeri fail>

 (Seaded/salvestus)  <Funktsiooniseaded>  <Üldised>
Kõikide funktsioonide ühiste faili loomise seadete määramine.

<Määra autentimismeetod>

 (Seaded/salvestus)  <Funktsiooniseaded>  <Üldised>
Kõikide funktsioonide ühiste autentimismeetodite seadete määramine.
9CY7-0J9